Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Каталог кандидатських та докторських дисертацій з історії України, захищених за період від 1945 по 2004 рік

Берковський В.Г.

Київ, 2007. – 151 c.

Археологія

Проблеми етнографії, етнології та культури України

Загальна історія України

Від найдавніших часів до середини XV ст.

Литовсько-польська доба (кінець XV – 1648 р.)

Період від 1648 до 1795 року в історії України

Українські землі під владою імперій (1795-1917 рр.)

Визвольні змагання 1917 – 1922 рр.

Українські землі в складі СРСР та Польщі

Україна у міжвоєнний період

Історія Комуністичної партії

Україна у Другій Світовій війні

Радянська Україна і українці по ІІ Світовій війні

Незалежна Україна

Історія релігії та церкви

Допоміжні історичні дисципліни

Джерелознавство

Від найдавніших часів до середини XV ст.

Литовсько-польська доба (з кінця XV до 1795 року)

Період від 1793 до 1917 рр.

Україна в ХХ ст.

Історіографія

Персоналії

Музеєзнавство, краєзнавство, пам’яткознавство, архівознавство

Бібліотеки та українська історична бібліографія

Геральдика, сфрагістика та генеалогія

Метрологія, нумізматика, боністика

Історія книги, філігранологія, кодикологія

Історія науки та техніки

Історія освіти в Україні

Інші допоміжні історичні дисципліни