Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Феодосія

Жарких М.І.

Розглядаючи карту, слід зважати :

1. Острів Зміїний знаходиться значно далі на захід, за рамкою карти.

2. Боспорське царство займало спору частину Таманського півострова (на схід від Керченської протоки).

Боспорське царство Тіра Ніконій Надлиманське Ольвія острів Березань Калос Лімен Керкінітіда Херсонес Харакс Неаполь Скіфський Феодосія острів Зміїний

Шелов Д.Б. Феодосийский клад боспорских «статеров». – Вестник древней истории, 1950 г., № 2, с. 134 – 139.

Шелов Д.Б. Феодосия, Гераклея и Спартокиды. – Вестник древней истории, 1950 г., № 3, с. 168 – 178. [нумізматика]

Зеест И.Б. Разведочные раскопки в Феодосии [1949 г.]. – Краткие сообщения Института истории материальной культуры, 1951 г., т. 37, с. 185 – 190.

Зеест И.Б. Раскопки Феодосии [1951 г.]. – Краткие сообщения Института истории материальной культуры, 1953 г., т. 51, с. 143 – 148.

Шелов Д.Б. Возникновение Феодосии. – «Нумизматический сборник», М., 1957 г., т. 2, с. 19 – 26.

Бадальянц Ю.С. Из истории торговых взаимоотношений Феодосии с Родосом в 3 – 2 вв. до н.э. – Известия АН Тукменской ССР, сер.обществ. наук, 1970 г., № 3, с. 53 – 58.

Корпусова В.М. Про населення хори античної Феодосії. – Археологія, 1972 р., т. 6, с. 41 – 55.

Айбабин А.И. Варварский рельеф из Феодосии. – Советская археология, 1974 г., № 3, с. 248 – 249 [надгробок 1 ст. н.е.]

Петерс Б.Г., Айбабина Е.А., Катюшин Е.А. Раскопки Феодосийской экспедиции. – «Археологические открытия 1975 г.», М., 1976 г., с. 377 – 379.

Айбабин А.И. Античное погребение в Феодосии. – Краткие сообщения Института археологии АН СССР, 1978 г., т. 156, с. 80 – 84.

Катюшин Е.А., Айбибина Е.А. Раскопки в окрестностях Феодосии. – «Археологические открытия 1977 г.», М., 1978 г., с. 328.

Катюшин Е.А. Раскопки в окрестностях Феодосии. – «Археологические открытия 1978 г.», М., 1979 г., с. 334 – 335.

Петерс Б.Г. Археологические раскопки в Феодосии. – «Проблемы античной истории и культуры», Ереван, 1979 г., т. 2, с. 399 – 403.

Катюшин Е.А. Раскопки в окрестностях Феодосии. – «Археологические открытия 1979 г.», М., 1980 г., с. 273 – 274.