Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Ольвія

Жарких М.І.

Руїни античного міста Ольвії знаходяться на західному березі Бозького лиману, біля сучасного села Парутине.

Розглядаючи карту, слід зважати :

1. Острів Зміїний знаходиться значно далі на захід, за рамкою карти.

2. Боспорське царство займало спору частину Таманського півострова (на схід від Керченської протоки).

Боспорське царство Тіра Ніконій Надлиманське Ольвія острів Березань Калос Лімен Керкінітіда Херсонес Харакс Неаполь Скіфський Феодосія острів Зміїний

В кожному розділі роботи розміщено в хронологічному порядку.

Загальні праці

Славін Л.М. Ольвія. – К. : 1938 р. – 89 с.

Славін Л.М. Основні підсумки вивчення Ольвії за радянський період. – Наукові записки Ін-ту історії і археології АН УРСР, 1943 р., т. 1, с. 67 – 99.

Славин Л.М. Древний город Ольвия. – К. : 1951 г. – 96 с.

Славин Л.М. Основные итоги исследований Ольвии за последние годы. – «Доклады 6-й научной конференции Ин-та археологии АН УССР», К., 1953 г., с. 119 – 139.

Славін Л.М. Успіхи радянських вчених у розкопках Ольвії. – Наукові записки Київського ун-ту, 1957 р., т. 16, вип. 10, с. 147 – 159.

Славін Л.М. Основні результати та найближчі завдання розкопок Ольвії. – Археологічні пам’ятки УРСР, 1958 р., т. 7, с. 5 – 15.

Славин Л.М. Ольвия как город в 6 – 1 вв. до н.э. – Советская археология, 1958 г., т. 28, с. 276 – 297.

Славин Л.М. Периодизация исторического развития Ольвии. – «Проблемы истории северного Причерноморья в античную эпоху», М., 1959 г., с. 86 – 107.

Славин Л.М. Основные этапы изучения Ольвии. – Записки Одесского археологического общества, 1960 г., т. 1, с. 47 – 59.

Славин Л.М. Здесь был город Ольвия : путеводитель по раскопкам. – К. : 1967 г. – 80 с.

Нудельман Д.И. Ольвия в советской историографии. – Учёные записки Волгоградского педагогического ин-та, 1970 г., т. 37, с. 3 – 19.

Славін Л.М. Стародавня Ольвія : стан і завдання її дослідження. – Вісник АН УРСР, 1972 р., № 3, с. 63 – 72.

Карасёв А.Н., Леви Е.И. Исследования Ольвии после Б.В.Фармаковского (1927 – 1970 гг.). – «Художественная культура и археология античного мира», М., 1976 г., с. 22 – 45.

Крижицький С.Д. Деякі підсумки і завдання археологічного дослідження Ольвійської держави. – Археологія, 1978 р., т. 26, с. 49 – 58.

Крыжицкий С.Д. Основные итоги и перспективные направления работы Ольвийской экспедиции. – «Археологические исследования на Украине в 1978 – 1979 гг.», Днепропетровск, 1980 г., с. 105 – 107.

Леви Е.И. Ольвия : город эпохи эллинизма. – Лг. : 1985 г.

Проблемы истории и археологии Ольвии. – Парутино : 1985 г.

Культура населения Ольвии и её округи в архаическое время. – К. : 1987 г.

Виноградов Ю. Г. Политическая история Ольвийского полиса VII – І вв. до н. э. – М. : 1989 г.

Русяева А.С. Религия и культы античной Ольвии. – К. : 1992 г.

Крапивина В.В. Ольвия : материальная культура 1 – 4 вв. н.э. – К. : 1993 г.

Ольвия : античное государство в северном Причерноморье. – К. : 1999 г.