Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Плани Києва 1810 року з рукописного альбому К. М. Бороздіна

Тетяна Гедзь

У 1809-1810 роках чиновник у відставці К. М. Бороздін разом з двома помічниками, істориком і палеографом О. І. Єрмолаєвим та художником Д. І. Івановим, здійснили історико-археологічну експедицію містами Російської імперії, “изучая все места, где можно было предполагать остатки древностей, и посещая частных лиц, у которых имелись какие-либо старинные редкости” [1]. Зокрема, у 1810 році вони, відвідали Київ, Любеч, Остер, Чернігів, Ніжин, Охтирку, побували в окремих селах Миргородського повіту. Результатом цієї подорожі стали чотири альбоми малюнків з описами до них, які наразі зберігаоться у відділі рукописів Російської національної бібліотеки [2]. Третій і частину четвертого альбома цієї колекції складають малюнки, створені на території України.

Опис колекції малюнків К. М. Бороздіна було опубліковано Д. В. Полєновим у працях І Археологічного з’ізду [3]. Фрагмент цього опису в частині третього та четвертого альбомів колекції, що стосується старожитностей України, наводиться у додатку до статті.

Згідно з цим описом, колекція Бороздіна містить три плани Києва:

“I. План Киева, с видом его, изображенным внизу. В объяснении означены все примечательные здания Киева.

II. Два плана окружностей Киева, один в нынешнем (1810 г.) состоянии, а другой древнего Киева до нашествия татар”.

Фотокопія “Чертежа окружностей древнего Києва до нашествия татар” (одного з планів, згаданих у п. II опису) міститься в рукописній книзі О. М. Тихоновича “Древний град Киев. Планы”, укладеній у 1948 році, що зберігається в Державній архітектурно-будівельній бібліотеці ім. В. Г. Заболотного [4]. Цей план є першою відомою спробою сворення плану-реконструкції літописного Києва. Його фрагмент із зображенням центральної частини давнього Києва наведено у статті О. М. Тихоновича та М. М. Ткаченка 1950 року “Древній “Київ-град” Спроба відтворення плану Верхнього Києва XI XII століття” [5]. Увесь план, що раніше не публікувався у повному обсязі, наводиться на Рис.1.

Рис. 1. “Чертеж окружностей древнего…

Рис. 1. “Чертеж окружностей древнего Киева до нашествия татар” [5]

Фотокопія плану Києва з панорамою Київських гір з боку Дніпра (п. I опису) міститься в альбомі “Древний град Киев”, що є додатком до згаданої вище книги (див. Рис. 2). Згідно з описом плану Д. В. Полєнова “В объяснении означены все примечательные здания Киева”. На жаль, фотокопія цих пояснень до плану не додається.

Рис. 2. План Києва 1810 року [5]

Рис. 2. План Києва 1810 року [5]

Панорама правого берега Дніпра, що є складовою частиною плану 1810 року, є наступною в часі після відомої панорами Києва 1651 року Абрагама ван Вестерфельда [8] та менш відомої панорами на гравюрі Івана Щирського “Тези Обидовського” 1694 року [9]. Панорама Києва 1810 року побудована за іншим принципом. Графічний план у верхній частині малюнка і панорама взаємопов’язані: на панорамі зображені ті ж споруди, що позначені угорі на плані. На Рис. 3 за допомогою вертикальних ліній проілюстровано цей зв’язок. Таким чином ідентифікація споруди на плані може допомогти ідентифікації споруди на панорамі.

Оскільки пояснення до плану 1810 року відсутні, для ідентифікації можна скористатися найближчим за часом створення планом Києва А. Меленського 1803 року [10]. За допомогою цього плану можна визначити, що на панорамі 1810 року силует найпівнічнішої церкви над Подолом належить церкві Всіх Святих на горі Щекавиця. Далі на південь у Верхньому місті впізнаються силуети Андріївської церкви та Михайлівського Золотоверхого монастиря. На жаль, якість фотокопії не дозволяє роздивитися численні об’єкти Подолу, перенесені з плану на панораму, але можна ідентифікувати церкву Св. Костянтина та Єлени (знаходилась на розі Щекавицької та Кирилівської вулиць), Введенську церкву (знаходилась на розі сучасних Ярославської й Почайнинської булиць), комплекс будівель Братського монастиря.

Поряд з комплексом споруд Лаври на панорамі помітне укріплення, схоже на будівлю Арсеналу. У південній частині панорами легко впізнаються Видубицький монастир та Микільський собор, нижче якого зображена церква на Аскольдовій Могилі. Шпиль на північ від Микільського собору належить невеликій мурованій церкві Св. Миколая, позначеній на обох (1803 та 1810 рр.) планах. Виникає питання щодо двох споруд, зображених на панорамі між Микільським та Михайлівським соборами. Для них не вдається встановити однозначну відповідність між панорамою і планом за допомогою вертикальних ліній. Ці зображення схожі не на куполи церков, а на дерев’яні башти світського призначення або на муровані башти у риштуваннях. Ці башти однакові, причому одна розташована ближче до схилу гори, а друга далі від схилу. У відповідному сегменті на планах Києва є лише дві симетричні споруди − цегляні флігелі царського палацу (який пізніше стали називати Маріїнським), споруджені у 1750-1755 роках. Нам відомо, що вони були одноповерховими. Панорама 1810 року дозволяє припустити, що над флігелями на початку 19 ст. існували надбудови, що не дійшли до нашого часу та не зафіксовані на інших зображеннях.

Найпомітнішою деталлю плану Києва 1810 року є графічне коло замість зображення кріпосних укріплень навколо Лаври. Можливо, було вирішено не поширювати креслення нещодавно збудованих укріплень як стратегічно важливого воєнного об’єкта [11].

Рис. 3. План Києва 1810 року.…

Рис. 3. План Києва 1810 року. Співвідношення плану і панорами.

Джерела і література

1. ;Тимофеев Л. В. //Памятники культуры. Новые открытия: письменность, искусство, археология, 2004. − М., 2006.

2. РНБ. ОР. ф. 550, F. IV. 204 (F.IV.204/1, F.IV.204/2, F.IV.204/3, F.IV.204/4). Рисунки и чертежи к путешествию по России К. Бороздина (1809-1810 гг.)

3. Поленов Д. В. Описание Бороздинского собрания рисунков к его археологическому путешествию по России с гг. Ермолаевым и Ивановым в 1809-1810 гг. Труды I Археологического съезда в Москве (1869), Т. I, − М., 1871. − С. 62-71.

4. Древний град Киев. Планы / Собрал А. М. Тихонович. – К., 1948.

5. Тихонович О. М., Ткаченко М. М. // Архітектурні пам’ятки. − К., 1950. − С. 7, рис. 1.

6. Древний град Киев. Планы. Фото № 2.

7. Древний град Киев: Планы. Альбом / Ин-т истории и теории архитектуры АА УССР ; сост. А. М. Тихонович. – К., 1948.

8. Віднайдення у 2012 році деталізованого варіанту панорами Абрагама ван Вестерфельда дозволило розглянути та ідентифікувати чимало церковних та світських споруд нижнього та верхнього Києва. Див. Березенко Б. Випадкова знахідка //National Geographic, грудень, 2013; ідентифікація споруд: Князі Острозькі: науково-популярне видання / Колектив авторів. – К., 2014.

9. Люта Т. В. Imago Urbis: Київ на стародавніх мапах. ‒ Харків; Київ, 2017. − С. 125-127.

10. .

11.Вортман Д. Я. . // Енциклопедія сучасної України: Т. 12.

Додаток

Д. В. Поленов. Описание Бороздинского собрания рисунков к его археологическому путешествию по Росии с гг. Ермолаевым и Ивановым в 1809-1810 годах

Часть I и II – 1809 г. и ч. I и II – 1810 г. Всех же четыре части

/66/

Часть третья (или I-я 1810 года)

I. План Киева, с видом его, изображенным внизу.

В объяснении означены все примечательные здания Киева.

II. Два плана окружностей Киева, один в нынешнем (1810 г.) состоянии, а другой древнего Киева до нашествия татар. Это первая попытка представить план древнего Киева с его окрестностями. Свидетельства летописей, бумаги архива Киевского магистрата и устные предания жителей, соображенные с местным положением города, служили основанием к сочинению сего плана и к определению многих мест, теперь уже неизвестных под прежними именами. Тут означены по возможности все места древнего Киева, встречающиеся в летописях, с показанием года, под которым они там упоминаются. Сомнительные и определенные по одному предположению места отличены знаком (?).

III. Опыт чертежа (карты) великого княжества Киевского до нашествия Татар.

IV. Церковь Богородицы Десятинная. В примечании изложена весьма краткая история этой церкви. На рисунке изображены вид, плпн и греческий буквы, оставшиеся на стене.

V. Софийский собор. На рисунке изображен фасад с восточной стороны, разрез и два плана верхнего и нижнего яруса. Описание краткое, с именованием всех заключающихся в этом соборе приделов.

VI. Мозаическое изображение Спасителя. В описании сказано, что оно, без сомнения, сделано при Ярославе I, и следовательно за 250 лет до восстановления мозаического искусства в Италии. Софийская мозаика есть несомненно произведение греческих художников. Далее здесь описан способ кладки мозаики. Здесь в первый раз упомянуто о художнике Иванове, срисововшем “со всею возможною точностью сии драгоценные остатки древности, остававшиеся до сих пор почти в неизвестности”. Это изображение Спасителя находится под главныи куполом в средине над олтарным сводом.

VII. Такое же изображение евангелиста Марка.

VIII. Такое же изображение святых – Лаврентия, Василия, Иоання Златоустого (?), Григория Нисского и Григория-чудотворца.

/67/

Надписи греческие. Святые изображены здесь в полфигурах, потому что нижняя часть мозаики отбита, заделана штукатуркою, и недостающие части фигур выкрашены мясленою краскою. Изображения эти находятся в олтаре с правой стороны, выше горнего места.

IX. Такое же изображение святых – Епифания, Климента, папы римского, Григория Богослова, Николая и Стефана. Они (за недостатком времени) нарисованы только в чертах с легким оттенением. Нижняя часть изображений этих святых пострадала еще более предыдущих, и потому они все поясные. Находятся в олтаре с левой стороны.

X. Такое же изображение Тайной Вечери. Оно находится в олтаре с правой стороны над святителями, изображенными на рисунке VII. Здесь представлены Спаситель, подающий чашу, и подходящие к Нему ученики, которых изображено здесь четыре. Изображения остальных двух выломаны. Позади Спасителя нарисованы престол и стоящий возле ангел с рипидою. Сверху греческая надпись: пийте от нея вси, и проч.

XI. Такое же изображение Тайной Вечери. Здесь изображена другая половина Тайной Вечери, находящаяся с левой стороны: Спаситель, подающий хлеб, подходящие ученики, все шестеро, и ангел с рипидою позади престола. Сверху надпись по-гречески: приимите, ядите, и проч. Нарисовано в чертах с легким оттенением. Оба этих рисунка в натуральном представляют одно сплошное изображение, разделенное здесь для более

XII. Такое же изображение Божьей Матери. Находится в олтаре на средине свода над Тайною Вечерью. Это изображение известно под названием: Нерушимая стена. Нарисовано в чертах с легкою оттенкою.

XIII. Мозаические украшения в Софийском соборе. Здесь представлено двенадцать образцов этих украшений, которые расположены по стенам олтаря, а одно служит подножием у престола в приделе св. кн. Владимира.

XIV. Изображение каменных досок с резьбою, служащих перилами на хорах Софийского собора. Всех десять узоров чисто византийского пошиба. Нарисованы в чертах.

XV. Изображение Ярославовой гробницы. Здесь представлены в чертах: разрез и план олтаря в приделе св. Владимира, с означением места, где стоит гробница, изображение гробницы с боковой и передней стороны, в большом виде. В описании сделаны попытки объяснения фигур, находящихся на гробнице.

XVI. Церковь Спаса Преображения на Берестове. На рисунке изображен фасад с западной стороны и план. В примечании даны обстоятельные исторические сведения о селе Берестове.

XVII. План Киево-Печерской Лавры с означением пещер. В описании помещено историческое сведение о Лавре, и поименованы все показанные на плане замечательные места, с историческими сведениями о некоторых их них.

/68/

XVIII. Петр Могила, митрополит Киевский. В описании изложено краткое его жизнеописание. Под его изображением, о котором сказано, откуда оно взято, помещен его герб.

XIX. Богдан Михайлович Хмельницкий, гетман Малороссийский. Приложено его жизнеописание.

XX. План окружностей древнего города, в а ныне местечка Любеча, с предположительным означением происходившего в 1016 году сражения и разбития Святополка Ярославом I. C историческим и отчасти топографическим объяснением.

XXI. Древняя медная кружка, найденная в местечке Старом Белоусе. Сама кружке не сохранилась, а нарисована по рассказам нашедшего оную в земле протоиерея. Остались толбко несколько колец, которые были вложены в кружку, и петля от нее; эти предметы изображены на рисунке в настоящую их величину. Селение Белоусь, сказано в конце описания, и протекающая близ него речка называються Белой Весью и упоминаються в летописях еще с 1148 года.

XXII. Барельеф. Находится теперь (в 1810 г.) в местечке Стольном у гр. Безбородко, во владениях которого он и был найден в земле, близ реки Буга, в 15 верстах от города Николаева, в том самом месте, где ученые полагают древний город Ольвию. Барельеф (вероятно мраморный) изображает какое-нибудь жертвоприношение. Рисован карандашом Ширина 3 фута без 2 дюймов, вышина 1 фут 7 дюймов.

Два плана города Остра и Беловежского городка.

XXIII. Вид реки Остра при Нежине. Этот город находится на месте, называвшемся в древности Нижатиными нивами, где в 1078 году происходило знаменитое сражение между великим князем Киевским Изяславом и Олегом Святославичем Черниговским.

Часть четвертая (или II-я 1810 года)

I. Четыре плана, служащие к объяснению черниговского бытописания. Здесь помещены 1) карта владений князей Черниговских, до нашествия татар, 2) план древнено Чернигова, 3) карта окружностей Чернигова в древности, и 4) план нынешнего Чернигова. Первые три изображений названы опытами. В описании изложены объяснения о двух местностях – реке Свини и городе Сновске, о котором сделаны неверные указания Татищевым и Болтиным.

II. Вид города Чернигова. Снят с юго-восточной стороны. В кратком объяснении сказано, что Нестор упоминает о нем впервые под 907 годом; но существование его, без всякого сомнения, должно отнести ко времени более древнему.

III. Тоже. Этот вид взят с восточной стороны от реки Стриженки.

/69/

IV. Спасо-Преображенский собор. В описании изложена краткая его историяю По сваоей древности он превосходдит даже Киевский Софийский собор, хотя точный год его основанья и неизвестен. Известно только, что он начат постройкою Мстиславом Владимировичем, князем Черниговским и Тмутараканским, который в 1034 году и погребен в нем. На рисунке изображены фасад собора с восточной (олтаррной) стророны, его план и разрез.

V. Вид Черниговского Елецкого монастыря. О времени его учреждения не сохранилось никаких сведений, сказано в кратком об нем замечании.

V. Соборная церковь Успения Богородицы в Елецком Монастыре.

VI. В описании сказано, что расположение этой церкв, зодчество, кладка кирпичей и самый материал, сходные с древнейшими в России церквами, заставляют отнести время его постройки по крайней мере к XII столетию. На рисунке изображены фасад с западной стороны, план и фасад с северной стороныю

VII. Вид Ахтырского Троицкого упраздненного монастыря. Иснован в XVII столетии.

VIII. Земляные насыпи. Они разбросаны со множестве на южной стороне реки Сулы. На рисунке изображены в плане три образца тих насыпей, находящихся в Миргородском уезде: а) между серениями Савинцами и Бакуновкою; б) не в дальнем от сего последнего расстоянии, и в) между Обуховкою и Черевкою. По предположениям Бороздина это должно быть остатки Половецких веж, часто упоминаемые в наших летописях.

IX. Каменные истуканы, известные под названием каменных баб. Под этим именем они означены и в Книге Болошого чертежа. На рисенке изображены два истукана, каждый с трех сторон: с передней, задней и боковой. Они находились в Полтавской губернии Миргородского уезда, в селе Обуховке, у известного пмсателя В. Капниста, в саду, и вывезены были из Екатеринославской губернии

Опубліковано 28.10.2022 р.