Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Культурна спадщина Києва

Обкладинка книги

Збірка присвячена огляду діяльності Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури та заповідних територій, дослідженням історичних ареалів та окремих пам’яток, аналізу природно-ландшафтних, архітектурних та містобудівних особливостей середовища Києва, методиці ведення компьютерної бази даних Державного реєстру національного культурного надбання.

Редакційна колегія

Афанасьєва Людмила Костянтинівна, заступник голови Ради Київської міської організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури

Кухаренко Руслан Іванович – начальник Головного управління охорони культурної спадщини та реставраційно-відновлювальних робіт

Малаков Дмитро Васильович, заступник директора Музею історії міста Києва

Прибєга Леонід Володимирович, доктор архітектури, професор, президент Українського Комітету ІСОМОS, проректор Української Академії Мистецтв (голова редакційної колегії)

Скібіцька Тетяна Василівна, заступник генерального директора Київського науково-методичного центру з охорони, реставрації та використання пам’яток історії, культури в заповідних території (секретар редакційної колегії)

Тищенко Олександр Іванович, кандидат мистецтвознавства, провідний науковий співробітник відділу пам’яток архітектури та містобудування Державного науково-дослідного інституту теорії, історії архітектури та містобудування (ДНДІТІАМ)

Бібліографічний опис паперової версії видання : Культурна спадщина Києва: дослідження та охорона історичного середовища. – К. : АртЕк, 2003 р. – 136 с.

Зміст

Передмова

Інформаційна частина

Ірина Тарутінова Пам’ятки Києва в цифрах

Ілля Мельников, Тетяна Богданова Державний історико-архітектурний заповідник "Стародавній Київ" – досвід роботи та перспективи розвитку

Людмила Томілович Відділ історичних ареалів та охоронюваних археологічних територій

Ірина Абрамова Новий підхід до вирішення проблем обліку пам’яток в м.Києві (з практичного досвіду)

Наукові дослідження

Євген Водзинський Містобудівна спадщина Києва

Руслан Кухаренко Архітектурно-ландшафтний ансамбль правого берега Дніпра як пам’яткоохоронний об’єкт

Віктор Вечерський Архітектурні фундації гетьмана Івана Мазепи

Ірина Іваненко, Амелія Шамраєва Благоустрій території Маріїнського палацу в м.Києві в період реставрації 1979-1982 рр.

Олена Сердюк, Роман Гуцуляк, Юрій Коренюк, Світлана Скляр Науково-реставраційні дослідження та виконання невідкладних консерваційних робіт на церкві Спаса на Берестові

Людмила Пономарьова Нова реконструкція Золотої брами

Валерія Ієвлева До проблеми охорони цінних історичних промислових та інженерних споруд Києва

Марія Кадомська З маленьких сюжетів великого Міста

Тимур Бобровський, Олена Воронцова Середньовiчнi чернецькi шкiрянi вироби з тисненими зображеннями

Ольга Мельник Маловідома сторінка з історії економічної освіти 1920-х років

Людмила Томілович Юрковиця. З історії літописних місцевостей

Олена Мокроусова Цементні мешканці Хрещатика або Життя на фасадах

Марина Виноградова Садиба Андрія Меленського у Києві

Ольга Зливкова Київський велотрек. Надії на краще

Відомості про авторів