Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Теорія замкнутої системи

Мельников В.І.

Монографія присвячена дослідженню однієї з фундаментальних проблем сучасної науки – теорії систем. Розглянуто ряд аспектів ролі абсолютно замкненої системи як загального методологічного принципу у вирішенні низки проблем, що відносяться до різних природничих та гуманітарних наук. Вводиться комплекс взаємопов'язаних понять, розроблених на вищому рівні узагальнення, за допомогою якого досліджується ряд фундаментальних загальнонаукових і загальнолюдських понять і законів, таких, як час, здоров'я, щастя, релігія, система відліку, інформація, закони збереження, закони тяжіння-відштовхування, принцип відносності та ін.

Приводиться в єдину систему великий клас загальновідомих фактів, явищ і законів, що відноситься до різних галузей знань. Отримує логічне пояснення ряд відомих емпіричних законів, у тому числі закони інерції і тяжіння-відштовхування.

Встановлюються залежності між низкою філософських, природознавчих і гуманітарних понять, законів і уявлень.

Запропонована концепція може бути використана в якості методологічного принципу при дослідженні об'єктів і систем, що відносяться до різних галузей знань.

Зміст