Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Психологія діяльності
працівників податкової міліції

Корсун С.І., Ткачук Т.А.

Київ – 2013

Корсун С. І., Ткачук Т. А. Психологія діяльності працівників податкової міліції [текст]: монографія. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 194 с.

Корсун Сергій Іванович ()

Ткачук Таїсія Анатоліївна ()

Рекомендовано до друку Вченою Радою Інституту педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (протокол № 1 від 24 вересня 2012 року).

Рецензенти: Барко В. І., доктор психологічних наук, професор;

Левенець О. А., кандидат психологічних наук, доцент;

Некрасов В. А., кандидат юридичних наук, доцент.

У монографії розглядається психологія діяльності малодослідженої наукою професії – працівників податкової міліції.

Всебічно висвітлено результати дослідження психологічних особливостей діяльності працівників податкової міліції, побудовано професіограму та психограму професії. Розглядається стрес та професійна копінг-поведінка як складові професійної діяльності.

На підставі емпіричних досліджень визначені психологічні критерії успішності професійної діяльності та запропоновано інноваційну систему професійно-психологічного відбору працівників до підрозділів податкової міліції.

Використання надійної бази емпіричних досліджень дало змогу виявити особливості копінг-поведінки працівників податкової міліції, сформулювати оптимальні стратегії та запропонувати механізми психологічного захисту, що можуть застосовуватись працівниками податкової міліції з метою нівелювання негативних впливів стрес-факторів.

Монографія буде корисною для науковців, викладачів, психологів, студентів, курсантів та практичних працівників податкової міліції.