Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Трансформація мережевих електронних журналів як явища масової комунікації

Салига П. Г.

Дисертація Павла Георгійовича Салиги на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій (27.00.05 – Теорія та історія видавничої справи та редагування) була виконана в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Науковий керівник – Городенко Л. М., доктор наук із соціальних комунікацій, доцент

В 2016 р. автор люб’язно надав свою дисертацію для публікації на сайті «Мислене древо», за що ми висловлємо йому щиру вдячність.

Київ – 2014