Начальная страница

МЫСЛЕННОЕ ДРЕВО

Мы делаем Украину – українською!

?

2.6.10. Перечень использованных и рекомендуемых источников

Парникоза И.Ю.

Анисимов А. Геростратов замисел: К.: Курчь, 2004. – 256 с.

Вакулишин С. Топонімія Києва ХХ ст. – К.: Центр ДЗК, 2014. – 260 с.

Вулиці Києва: Довідник / За ред. Кудрицького О.В. – К.: Українська енциклопедія, 1995. – 352 с.

Гирич І. Околиці історичного Києва. – К.: Либідь, 2017 р. – 80 с.

Донцов Д.І. Рік 1918, Київ: Документально-художнє видання/Упорядник Галушко К.Ю. – К.: Темпора, 2002. – 208 с.

Ілюстрована історія Києва. Під ред. Боряк Г.. Геєць В., Івакін Г. та ін.– К.: Фенікс, 2012.-424 с.

Кальницький М., Киркевич В., Грицик М. Київ: Туристичний путівник. – К.-Л.: Центр Європи, 2001. – 710 с.

Кальницький М. Людина і пароплав // Український дiловий тижневик "Контракти" / № 16 вiд 17-04-2006

Кальницкий М. Набережное шосе у Святого места. – К.: Сидоренко В.Б, 2016. – 112 с.

Київ. Історичний огляд (карти, ілюстрації, документи) / Під ред. Кудрицького А.В. – К.: Головна редакція української радянської енциклопедії, 1982. – 231 с.

Київ: Провідник / За ред. Ернста Ф. – К.: ВУАН, 1930. – 717 с.

Ковалинський В.В. Київські мініатюри: Кн. VII. – К.: Купола, 2008. – 596 с.

Коваль Р. Отаман Зелений: Історичний нарис / Бібліотека Історичного клубу «Холодний Яр». – К.: «Холодний Яр»: Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2014. – 560 с.

Круцик Р. Народна війна. Путівник до експозиції (Музею совєтської окупації). – Київ: «Меморіал» ім. В. Стуса, Громадський Інститут історичної пам’яті. – 2011. – С. 248.

Кравцевич В. Що сталося у Києві 31 серпня 1919 р. // Військово-Історичний альманах. – № 1. – 2000. – с. 24-44.

Машкевич С. Два дня из истории Киева. – К.: Сидоренко В.Б., 2010. – 160 с.

Руккас А.О. «Разом з польським військом»: Армія Української Народної Республіки 1920 р. (структура, організація, чисельність, уніформа). – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2013. – 480 с.

Спичаков В. Пинская военная флотилия в документах и воспоминаниях. – Л.: Лига-Пресс, 2009. – 384 с.

Тинченко Я. Перша українсько-більшовицька війна (грудень 1917—березень 1918). — К.-Л., 1996. – с. 174-182.

Тинченко Я. Новітні запорожці. Війська Центральної Ради березень 1917-квітень 1918. – К.: Темпора. – 2010. – 112 с.

Тронько П.Т. и др. История завода «Арсенал» имени В.И. Ленина. – К.: Наукова думка, 1986. – 559 с.

Українська Центральна Рада (мапа) // Українська революція 1917-1921. Атори Сосса Р.І., Грицеляк В.П, Кучерук О.С. та ін. К.: ТОВ "Українська картографічна група", 2018 р.

Чернецький Є.А. Шляхами полковника Никифора Блаватного. 1886-1941. – Біла Церква: Вид. О.В. Пшонківський, 2013. – 140 с.

Чернігівець М., Черниговець Н. Чорнобиль: іст. Нарис. – К.: Неопалима купина, 2011. -312 с.

Яменко Л. Лучше яхт могут быть только яхты // Зеркало недели. – 31 мая 1997. – с. 19.

Wyszczelski L. Kijów 1920. – Warszawa: Bellona – 1999 – 341 s.