Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Питання для самоконтролю

Ольговський С.Я.

1. Охарактеризуйте свідчення античних авторів про Нижнє Подністров’я.

2. Що свідчить про полісну організацію античної Тіри?

3. Назвіть основні етапи історії Тіри.

4. Охарактеризуйте монетну систему Тіри.

5. Охарактеризуйте забудову Тіри.

6. Що свідчить про проістрійську орієнтацію Ніконія?

7. Охарактеризуйте історичну топографію Ніконія.

8. Охарактеризуйте поховальний обряд некрополя Ніконія.

9. Охарактеризуйте взаємовідносини полісів Нижнього Подністров’я.