Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Поселення Нижнього Подністров’я

Ольговський С.Я.

До VI ст. до н.е. відносяться поселення Надлиманське-ІІІ на лівому березі Дністра і Біляївка в Одеській обл. Під час розкопок знайдено рештки напівземлянкових помешкань і господарчі ями. Недостатня вивченість цих поселень не дозволяє говорити про етнічну належність жителів та їх відношення до грецьких полісів.

План поселення Миколаївка з…

План поселення Миколаївка з позначенням розкопаних ділянок

Більшість поселень виникла у IV ст. до н.е. і проіснувала до ІІІ ст. н.е. Надлиманське займало площу 0,7 га і відрізнялось тим, що було оточено ровом і мало регулярну забудову. Площа поселень біля сіл Південне та Миколаївка складала по 3 га. Типовими для всіх поселень є прямокутні будинки, хоча в пізній час на Надлиманському зафіксовано також і землянки. Основні знахідки — це амфори, античні теракоти і кераміка скіфського та гето-фракійського типу.

В перші століття нашої ери з’являється новий різновид поселень з наземними кам’яними будинками і виробничими приміщеннями, наприклад, поселення Молога-ІІ. На поселенні практично відсутній нумізматичний матеріал, хоча в районі Подністров’я знаходять монети-стрілки і литі істрійські монети.

На березі Будакського лиману (в 20 км від Тіри), неподалік від с. Біленьке знайдено невелику ділянку культурного шару IV–III ст. до н.е., яку попередньо ототожнюють з баштою Неоптолема, а в місці злиття Будакського і Дністровського лиманів локалізують поселення Гермонакта. Ці пункти відомі лише за результатами розвідок.

План городища Надлиманське з…

План городища Надлиманське з позначенням розкопаних ділянок

Досліджено також ґрунтовий могильник біля Миколаївки, в якому розкопано 47 поховань в звичайних ямах і 18 в ямах з підбоями. Деякі могили були перекриті кам’яними плитами. Померлого клали на спину головою на схід, підбій закривали очеретом або камінням. Крім ґрунтових могил в могильнику збереглись три кургани діаметром 12–14 м, в основі яких була кільцева огорожа з необроблених брил вапняку. Під одним насипом виявлено дві могильні ями, а під рештою — по одній. Могили нічим не відрізняються від поховань на ґрунтовому могильнику.

У 15 підбійних, 21 звичайній та у чотирьох підкурганних ямах виявлено жертовну їжу (м’ясо барана або корови в чаші). Іноді в могилах з жертовною їжею ставили амфору з черпаком — кіафом і чорнолаковим посудом. З інших речей в могилах знайдено залізні ножі, які втикались в жертовну страву, кинджали, вістря стріл, списи, меч і сокиру. В могилах залишали також дзеркала, прикраси.