Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Питання для самоконтролю

Ольговський С.Я.

1. В чому полягає специфіка монетного виробництва Нижнього Побужжя?

2. В яких напрямках пролягали торгівельні шляхи в Чорному морі?

3. Що доводить існування річкових торгівельних шляхів?

4. В чому полягає проблематичність караванного шляху з Ольвії до Уралу і Поволжя?

5. В чому полягає оригінальність ольвійської монетної системи архаїчної доби?

6. Де було винайдено стрілоподібну форму монет?

7. Назвіть можливі місця виготовлення монет-стрілок.

8. Наведіть приклади реагування монетної системи на політичну обстановку в античних центрах.