Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Скловаріння

Ольговський С.Я.

Найдавнішим центром скловаріння і виробництва скляних намистин у Північному Причорномор’ї в античний час є Ягорлицьке поселення VI ст. до н.е. Тут зібрано колекцію біконічних та круглих скляних прозорих та пастових намистин, серед яких багато бракованих, уламки тигелів із скляною масою.

Скляний посуд античного часу

Скляний посуд античного часу

В Пантікапеї знайдено уламки скляної чаші, яка розсипалась від того, що її недостатньо витримали у випалювальній печі. Неякісність цього виробу не дозволяє вважати його завезеним з інших країн. Скляні шлаки виявлені у Херсонесі, це дає підставу говорити про наявність тут місцевого виробництва скла. Форму для виготовлення скляних фіал було знайдено у Танаїсі. До ІІІ ст. н.е. відноситься майстерня на поселенні Алма-Кермен у Криму, в якому перебував римський легіон. В майстерні обпалювали в спеціальних печах шихту з піску і соди, отримували рідке скло, з якого видували в дерев’яних і глиняних формах скляний посуд. Шляхом шліфування і гравірування на скляні вироби наносили візерунки або орнамент.

Прийоми орнаментації багатьох предметів із скла, знайдених у містах Північного Причорномор’я, ймовірно, не можна вважати запозиченими. Цілком можливо, що майстерні, які існували в цих центрах, виготовляли посуд за чужими зразками, користуючись модними на той час прийомами орнаментації. Ці вироби відрізняються від привізних якістю скломаси і окремими прийомами технології виробництва. В той же час, більшість посуду в елліністичний і римський період завозилась з Єгипту, Олександрії, Сірії.