Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Питання для самоконтролю

Ольговський С.Я.

1. В яких античних центрах виявлені рештки металургійних майстерень?

2. Які знахідки характеризують роботу варварських майстрів в Ольвії?

3. В чому полягає різниця між металообробкою в Ольвії і на Боспорі?

4. Завдяки чому стало можливим виділення кераміки місцевого виготовлення?

5. Охарактеризуйте продукцію гончарів північно-причорноморських міст.

6. Яку конструкцію мали місцеві обпалювальні печі?

7. В яких центрах виявлені склоробні майстерні?

8. Де знаходилась найдавніша антична склоробна майстерня?

9. Які знахідки характеризують місцеву обробку дерева?

10. Які знахідки характеризують місцеве ткацтво?