Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Література

Гаврилюк М. С.

1. Computerworld #2/96.

2.

3.

4. Гаврилюк М.С., Ланько А.А. Впровадження середовища HP VEE в навчальний процес // Перспектива ХХІ : регион. науч.-техн. выставка вузов г. Одессы. – О., 1997. – С. 118.

6. Helsel R. Visual Programming with HP VEE / Robert Helsel. – 3rd.ed. – (Hewlett-Packard professional books). – Prentice Hall PTR, 1998.

7. Agilent VEE pro. Agilent Technologies, Inc. Manual Part Number E2011-90011.

8. Robert B Angus; Thomas E Hulbert. VEE Pro : practical graphical programming. – London : Springer, ©2005.

9. Ланько А.А., Гаврилюк М.С. Лабораторний практикум на основі імітаційного моделювання в середовищі HP VEE : довідково-метод. матеріал. – Одеса : УДАЗ, 1995. – 16 с.

10. Гаврилюк М.С., Ланько А.А. Перші кроки в Agilent VEE. – Одеса, 2001. – 36 с.

11. Методичний проект «Віртуальна лабораторія» // Наукові розробки Академії. – Одеса : ОНАЗ, 2002. – С. 69-70.

12. Гаврилюк М.С., Ланько А.А. VEE віртуалізація лабораторних експериментів. – www. htp mgavr@omk-odessa.com

13. Гаврилюк М.С., Ланько А.А., Єргієв Г.М. Комп’ютерні технології вимірювань в телекомунікації (лабораторний практикум). – Одеса : УДАЗ, 2001. – 62 с.

14. Гаврилюк М.С., Савицька М.П. Аналогові електронні пристрої : навч. посібник. – Одеса : ОНАЗ, 2003. – 52 с.

15. Гаврилюк М.С., Савицька М.П. Основи електротехніки та електроніки: (лабораторний практикум). – Одеса : ОНАЗ, 2003. – 46 с.

16. Гаврилюк М.С., Ланько А.А. Комп’ютерні моделі вимірових процедур, приладів та систем : метод. матеріал. – Одеса : ОНАЗ, 2003. – 18 с.

17. Гаврилюк М.С. Комп’ютерне моделювання : лабораторний практикум. – Одеса : ОДАХ, 2009. – 25 с.

18. Гаврилюк М.С. Комп’ютерні моделі інформаційних систем, тестових процедур, лабораторних експериментів : метод. посібник. – Одеса : ОДАХ, 2009. – 97 с.

19. Гаврилюк М.С. Основи роботи в середовищі VEE : метод. посібник. – Одеса : ОДАХ, 2009. – 98 с.

20. Арутюнов П.А. Теория и применение алгоритмических измерений. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 256 с.: ил.

21. Панфілов І.П., Гаврилюк М.С. Вимірювання в телекомунікації: підручник. – Одеса : УДАЗ, 1998. – 256 с.