Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Іменний покажчик

Шестопалова Л. М.

Августін Аврелій (354–430), 35

Аквінський Хома (1225–1274), 35

Алексєєв О., 258

Арістотель (384–322 до н. е.), 35, 39, 53, 239

Бакунін Михайло Олександрович (1814–1876), 35, 247

Барнхейм Д., 244

Беквіт Б., 244

Беккаріа Чезаре (1738–1794), 219

Белл Даніель (нар. 1919), 244

Бентам Б., 254

Берг К., 254

Бжезинський Збігнєв (нар. 1928), 244

Боулдінг К., 241

Веблен Торстейн (1857–1929), 244

Виноградов П.В., 258

Виноградов Павло Гаврилович (1854–1925), 260

Гегель Георг Фрідріх Вільгельм (1770-1831), 39

Гельвецій Клод Адріан (1715–1771), 39

Герцен Олександр Іванович (1812–1870), 39

Гітлер (Шикльгрубер) Адольф (1889–1945), 36, 244

Гоббс Томас (1588–1879), 35, 39

Гобіно Жозеф Артур (1816–1882), 36

Гольбах Поль Анрі (1723–1789), 39

Гроцій (Гуго де Гроот) (1583–1645), 35, 257

Грушевський Михайло Сергійович (1866–1934), 39

Гумплович Л. (1838–1921), 35, 259

Гурвич Георг Давід (1894–1965)., 251

Дай Т., 34, 242

Демокрит (бл. 460–370 до н. е.), 39

Дідро Дені (1713–1784), 35, 39

Драгоманов Михайло Петрович (1841–1895), 39

Дюгі Леон (1859–1928), 253, 257

Дюрінг Євгеній (1883–1921), 35

Дюркгейм Еміль (1858–1917), 251

Енгельс Фрідріх (1820–1895), 249

Ерліх Є.; 251

Зейглер X., 243

Ієрінг Рудольф фон (1818–1892), 257

Кант Імануїл (1724–1804), 39

Каутський Карл (1854–1938), 35

Кейнс Джон Мейнард (1883–1946), 240

Кельзен Ганс (1881–1973), 254, 257

Кістяківський Б., 258

Кнапп Л., 250

Ковалевський Максим Максимович (1851–1916), 239

Коген М., 251, 252

Конфуцій (551–479 до н. е.), 35

Коркунов Микола Михайлович (1853–1904), 239, 254, 257

Костомаров Микола Іванович (1817–1885), 39

Кропоткін Петро Олексійович (1842–1921), 35, 247

Лассуел X., 34, 242, 243

Ленін (Ульянов) Володимир Ілліч (1870–1924), 20, 249

Ллевелін К., 251, 252

Локк Дж. (1632–1704), 35, 39, 85

Макіавеллі Ніколо (1469–1527), 39

Маркс Карл (1818–1883), 249

Михайловський М.К. (1842–1904), 35

Монтеск’є Шарль Луї (1689–1755), 39, 53, 85, 219

Мор Томас (1478–1535), 39

Моска Гаетано (1858–1941), 34, 242, 246

Мунд В., 241

Мюрдаль Д., 241

Нерсесянц Владік Сумбатович, 254

Ніцше Фрідріх (1844–1900), 244

Оріул Моріс (1859–1929), 253

Остін Дж., 254

Оуен Роберт (1771–1858), 39

Парето Вильфредо (1848–1923), 34, 242

Паунд Роско (1870–1964), 251, 252

Петражицький Лев Йосипович (1867–1931), 35, 250

Петров Костянтин Павлович (1945–2009), 85, 138

Пігу Артур Сесіл (1877–1959), 241

Платон (бл. 428–348 до н. е.), 36, 39, 239

Прудон П’єр Жозеф (1809–1865), 35, 247

Пухта Георг Фрідріх (1798–1846), 257

Радіщев Олександ Миколайович (1749–1802), 35

Рац Дж., 256

Руссо Жан-Жак (1712–1778), 35, 39, 53, 219

Савіньї Фрідріх Карл (1779–1861), 257

Саймон Г., 244

Сарторі Д., 34, 242, 243

Сен-Сімон Анрі (1760–1825), 39

Скот Г., 244

Сократ (470–399 до н. е.), 39

Спенсер Герберт (1820–1903), 36

Спіноза Барух (Бенедикт) (1632–1677), 35

Тард Габріель (1843–1904)., 250

Тейлор Ф., 244

Тертуліан (бл. 160 – після 220), 35

Фільмер Р., 35

Франко Іван Якович (1856–1916), 39

Френк Джером, 251, 252, 256

Фур’є Шарль (1772–1837), 39

Харт Герберт, 256

Холл Джером, 260

Холмс Олівер Уендел (1809–1894)., 256

Цицерон Марк Туллій (106–43 до н. е.), 239

Чернишевський Микола Григорович (1828–1889), 39

Чичерін Борис Миколайович (1828–1904), 239

Шершеневич Г., 254.

Шмітт Каспар – див. Штірнер Макс

Штамлер Н., 258

Штірнер Макс (1806–1856), 34, , 244, 245, 247

Ященко А.С., 260