Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

1. Теорія права та держави як наука
та навчальна дисципліна

Шестопалова Л. М.

Об’єкт, предмет, методи, функції, місце теорії права та держави в системі юридичних наук