Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Запорожжя

Андрій Чайковський

Історична розвідка


Уперше надруковано окремим вид.: А. Чайковський. Запорожжа. Історична розвідка – Коломия, 1933.

Подається за першодруком із єдиного виявленого нами примірника в Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника (фонд М. Возняка).

Джерело: Чайковський А. Сагайдачний. – К.: Дніпро, 1989 р., с. 517 – 547.