Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Петро Конашевич-Сагайдачний

Андрій Чайковський

Історичний нарис


Уперше надруковано окремим вид.: Др. Андрій Чайковський. Петро Конашевич-Сагайдачний. Історичний нарис – Коломия, 1927.

Подається за першодруком. В нашому е-перевиданні розділам нарису дано назви.

На звороті м’якої обкладинки вміщено «Слово до В[исоко] п|оважних] п[анів] Читачів», в якому, між іншим, подано цікаву інформацію:

«Ця брошурка є історичний нарис. В ній говориться лише про дійсні історичні особи й правдиві події. Таким чином, перед читачем ніби оживає минувшина й діяльність славного гетьмана Сагайдачного, який полишив по собі в нашій історії такий помітний слід.

А хто з Вп. читачів цікавиться особою й діяльністю того славного сина України й побажає познайомитися з його бурхливою діяльністю, яку уложено в форму художнього оповідання, той хай замовить собі в видавництві «Ока» велику історичну повість д-ра А. Чайковського: «Сагайдачний», якої перша частина п [ід] н [азвою] «Побратими» вже вийшла з друку, а друга – «До слави» і третя – «Гетьман» друкується. Кожна з цих частин є осібним самостійним твором, який сам по собі є закінчений і цікавий, а всі твори разом творять гармонійну цілість».

Джерело: Чайковський А. Сагайдачний. – К.: Дніпро, 1989 р., с. 492 – 516.