Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

б) Поколядь

Юрій Федькович

Стросвіцкі коляди є всілякі. Одні, що співаються на честь всего дому, усіх столян і усіх гостей, а є знов такі, і то по більшій части, що співаються лиш в честь одної якої особи, на примір: священика, господаря, господині, парубка, дівчини, дітини або старшини якої. Для того ж то і кінчиться кожда старосвіцка коляда таким способом, що відспівавши властиву коляду, зараз співаєся честь і благожеланіє тій особі, для котрої коляда велася. Сей почестний приспів називаєся Поколядь і є їх много. Я міщу скілька лиш на взір, а Береза буде вже і сам знав скласти собі поколядь після потреби.


Примітки

Друк. «Руски церк. и нар. коляди и щедровки» 1873, стор. 21 – 25. У автографі ані поколяди ані повіншованя нема.

Подається за виданням: Писання Осипа Юрія Федьковича. Перше повне і критичне видання. Том 1. Поезії / З перводруків і автографів зібрав, упорядкував і пояснення додав д-р Іван Франко. – Льв.: друкарня Наукового товариства ім. Шевченка, 1902 р., с. 630 – 633.