Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

а) Коляди під вікном

Юрій Федькович

Відомість

5. Пані

10. Господареві

1. Священикові

6. Панні

11. Господареві

2. Священикові

7. Господареві

12. Господині

3. Панові

8. Господареві

13. Удові

4. Паничеві

9. Господареві


Примітки

В другім виданні «Руски церковни и народни коляди и щедровки, для охоти и забави всех руских колядников, а Богу в честь и славу! Зладив Юрій Федьковичь. Коштом и заходом Товариства «Просвіта». Наклаъ другій. У Львові 1885» (16-ка, 56 сторін) повторено все те, що вмістив Федькович у першім виданні, та по над се додано богато нового, а власне церковні коляди 5 – 12, і щедрівки 5 – 9, 11, 12, 14, 16. Редактором сего виданя був Ол. Ярема.

Подається за виданням: Писання Осипа Юрія Федьковича. Перше повне і критичне видання. Том 1. Поезії / З перводруків і автографів зібрав, упорядкував і пояснення додав д-р Іван Франко. – Льв.: друкарня Наукового товариства ім. Шевченка, 1902 р., с. 608 – 629.