Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

а) Коляди під вікном

Юрій Федькович


Примітки

В другім виданні «Руски церковни и народни коляди и щедровки, для охоти и забави всех руских колядников, а Богу в честь и славу! Зладив Юрій Федьковичь. Коштом и заходом Товариства «Просвіта». Наклаъ другій. У Львові 1885» (16-ка, 56 сторін) повторено все те, що вмістив Федькович у першім виданні, та по над се додано богато нового, а власне церковні коляди 5 – 12, і щедрівки 5 – 9, 11, 12, 14, 16. Редактором сего виданя був Ол. Ярема.

Подається за виданням: Писання Осипа Юрія Федьковича. Перше повне і критичне видання. Том 1. Поезії / З перводруків і автографів зібрав, упорядкував і пояснення додав д-р Іван Франко. – Льв.: друкарня Наукового товариства ім. Шевченка, 1902 р., с. 608 – 629.