Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Перед волею

Марко Кропивницький

Драма в 5 діях

Лицедії

Аристарх Рафаїлович Підгайний, багатий поміщик.

Орися, його дочка, панна.

Шкорупський, поміщик, старий пан.

Пані Шкорупська, його жінка.

Дерев’янка, бідний поміщик.

Гордецька, поміщиця.

Буба, Кіка – її дочки, панни.

Помпеєнко, старий пан, багатий поміщик.

Його син, юнкер.

Головацька, поміщиця.

Син її, хлопець 10 років.

Макарюк, на милиці, бідний поміщик.

Перепічка, пан, багатенький поміщик.

Завойко, поміщик.

1-й студент

2-й студент

Панич

Панна

1-й підпанок

2-й підпанок

Становий пристав

Діброва Петро Петрович, капельмейстер

Юрко, скрипач, молодий хлопець.

Буфетчик, Варфоломей – отаман, Дося – горнична, Нянька, Софія, Прохор, Баба Репиха, Яшка – башмачник, Потап, Селифон, Мокрина, Федько – хлопець, Палажка, 1-й і 2-й чоловіки – кріпаки Підгайного.

Василина, кріпосна Перепічки.

Василь, Семен, Остап – бродяги

1-й і 2-й перевожчики.

Писар

Пани, поромщики, кучери, музики, слуги і роках.

Діється в 1860 і 1861 рр.


Примітки

Вперше надруковано в журн. «Киевская старина» (1900. – № 4. – С. 51 – 126).

«Перед волею» – складна психологічна драма, яка відбиває основні соціальні обставини, настрої і звичаї практично всіх станів села, їхню соціальну психологію перед «волею» 1861 р.

Драму викінчено 7 жовтня 1899 р., на що вказує дата на автографі, який потрапив до цензури через місяць – 7 листопада 1899 р. Трохи більше, ніж через три місяці (22 лютого 1900 р.) п’єсу дозволено до вистави. У цензурному примірнику було зроблено деякі купюри: викреслено розмову двох студентів про жорстоке ставлення поміщиків до кріпаків (четверта ява першої дії), уривок з пісні про Устима Кармелюка тощо.

Цензурний примірник зберігається в Ленінградській державній театральній бібліотеці імені А. В. Луначарського (інв. № 55242).

Відомостей про постановку на сцені немає.

Зазначимо, що в другому томі «Повного зібрання творів» (1903) М. Л. Кропивницький все-таки був змушений вилучити зазначену вище четверту яву з першої дії, залишивши, однак, уривок з пісні про У. Кармелюка.

Подається за першодруком.

Подається за виданням: Марко Кропивницький Драматичні твори. – К.: Наукова думка, 1990 р., с. 357 – 412.