Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Чмир

Марко Кропивницький

Комедія в 3 діях

Лицедії

Демко Пшінка, міщанин, бондар.

Варка, його жінка.

Зінько, їх старший син, парубок.

Вустя, їх дочка, дівчина.

Панас, їх менший син, хлопець.

Серьога, брат Варчин, старий чоловік.

Марина, дівчина.

Сильвестр (по-вуличному Шелест) Кононович Конаш, багатий хазяїн, одставний унтер-офіцер.

Овсій Харитонович Вареник, лавочник.

Конашиха.

Староста.

Волосний писар.

Старшина.

Комедіянт.

Судебний пристав.

Народ і діти.

Діється на селі.


Примітки

Вперше надруковано в кн.: Кропивницький М. Л. Повний збірник творів. – 3-є вид. – Харків, 1895. – С. 262 – 297.

Як свідчить дата на авторизованому списку п’єси, комедію написано 20 лютого 1890 р. Десь за місяць (24 березня) п’єса потрапила до цензури і вже 13 квітня одержала дозвіл на постановку. Рукопис зберігається в Ленінградській державній театральній бібліотеці імені А. В. Луначарського (інв. № 25 688).

Готуючи п’єсу до видання в 1895 р., М. Л. Кропивницький вніс у текст лише дуже незначні виправлення. В такому вигляді «Чмир» ішов на сцені, починаючи з 22 липня 1890 р.

Значної переробки комедія зазнала при підготовці до видання 1913 р. 11 серпня 1909 р. він написав видавцеві Г. І. Маркевичу:

«Скінчив я виправку і заразом з цим листом досилаю Вам останні твори. Не знаю, чи розберетесь Ви у «Чмирі»? Якщо ні, то верніть третій акт, я його зовсім перепишу. А може, Вам Бог поможе і розібратись в моїх додатках».

М. Л. Кропивницький суттєво скоротив п’єсу, зробивши її більш сценічною. Однак при цьому було випущено ряд соціально важливих сцен, наведених як варіанти. У виданні 1913 р. нема таких дійових осіб, як: «Серьога, брат Варчин, старий чоловік».

Подається за вид.: Кропивницький М. Збірник творів. – 4-е вид., виправлене автором. – Полтава, 1913. – Т. 1. – Ч. 2.

Подається за виданням: Марко Кропивницький Драматичні твори. – К.: Наукова думка, 1990 р., с. 238 – 277.