Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Сагайдачний

Данило Мордовець

1. Козаки пливуть через дніпрові пороги

2. Московські посли на Січі

3. Сагайдачного обирають гетьманом

4. Князь Януш Острозький

5. Гості князя Януша

6. Острозький швець Омелько

7. Утікачі з Острога

8. В дорозі до Січі

9. Походження Сагайдачного

10. Козаки вирушають на море

11. Прорив через Кизи-Кермен

12. Буря на Чорному морі

13. Козацька розвідка у Кафі

14. На невільницькому ринку в Кафі

15. Козаки здобувають Кафу

16. Напад козаків на Синоп

17. Напад татар на Переволочну

18. Кохання Петра Могили й Людвіки

19. Могила в Лубнах у Вишневецького

20. Сіль замість снігу

21. Іляш-потурнак і Самійло Кішка

22. Повстання Кішки на галері

23. Зустріч Кішки та Сагайдачного

24. Загибель Хведора Безрідного

25. Страта Олексія Поповича

26. Повернення до Києва

27. Сагайдачний під Хотином

28. Смерть Сагайдачного


Примітки

Подається за виданням: Мордовець Д. Кримська неволя. Сагайдачний. – К.: Український центр духовної культури, 1994 р., с. 49 – 245.

Переклад з російської мови. Цей переклад є дещо скороченим (зокрема, на початку розділів 4 та 9, у розділі 16). В нашому е-перевиданні розділам дано назви. У Мордовця вони мали тільки римську нумерацію.