Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Герб і прапор Дніпропетровського району

Олег Потап (Дніпропетровськ)

На жаль, за об’єктивних обставин, далеко не всі муніципальні утворення в Україні мають змогу опертися в розробці своїх гербів на геральдичну спадщину. Багатьом з них не залишається іншого, як вдатись до геральдичних новотворів. Проте, Дніпропетровському району Дніпропетровської області в цій справі певною мірою пощастило. Дослідження та пошуки свідчать про існування історичного знаку, який офіційно використовувався тут як територіальний символ від 1770 р.

Печатка Кодацької паланки

Цим символом є зображення з печатки Кодацької паланки Війська Запорізького. Усього паланок, адміністративно-територіальних утворень у Новій Січі, було вісім. І кожна з них мала свою оригінальну печатку, яку регулярно використовували у справах. Кодацька паланка розміщувалась між Дніпром, Базавлуком та верхів’ям Інгульця. Центром її певний час була Кодацька фортеця (Старий Кодак), а потім – Новий Кодак. Тому є всі підстави вважати печатку Кодацької паланки з конем, що скаче, найдавнішим історичним символом території, яку нині значною мірою віднесено до меж Дніпропетровського району.

Не підлягає сумніву, що цей символ не був у XVIII ст. запозичений нашими земляками в польській чи будь-якій іншій геральдиці. Він народився саме тут і в ньому відбилась вільнолюбна душа народу й особливості світосприймання наших предків. Для козака кінь був незамінний і в ратній справі, і в мирному житті. Він був не тільки символом статку, але і гордості хазяїна. У геральдиці кінь поєднує в собі властивості декількох тварин: хоробрість лева, зір орла, силу вола, швидкість оленя, спритність лисиці (див.: Лакиер А. Б. Русская геральдика. Москва, 1990. – С. 40). Не варто забувати і про те, що землі, на яких сьогодні розмістився Дніпропетровський район, колись були заселені скіфськими племенами і в цьому контексті "кінська тема" герба дійсно причетна до глибини століть.

Окремо треба торкнутись питання про повернену голову коня, щоб запобігти можливих дорікань і сумнівів: і коні, мовляв, так не скачуть, і ще, не дай Боже, заб’ється тварина, яка не дивиться під ноги. Тому у цьому питанні необхідно взяти до уваги наступне.

По-перше, відповідно до положень геральдики фігури на гербах не є зображеннями з натури. Вони носять насамперед символічний характер, іноді навмисно стилізовані. Леви з двома хвостами, орли з двома головами, пелікани, що пробивають дзьобом власні груди та інші тварини, які або не зустрічаються в природі, або поводяться інакше – досить розповсюджені в геральдиці. Так що ніякого порушення геральдичних норм у цьому разі немає.

По-друге, кінь, що повернувся на бігу, має глибокий символічний зміст. Ця фігура геральдичними засобами відбиває не тільки спрямованість у майбутнє, але й опирання на історичні традиції. "Ми, – каже цей символ, – пам’ятаємо трудові і ратні перемоги наших батьків і дідів, ми вірні їхній пам’яті. Але пам’ятаємо ми й помилки минулого, уміємо робити з них висновки".

По-третє, дуже вагомим аргументом на користь коня, що скаче з поверненою головою, є унікальність цього символу. Такого коня немає в жодному іншому гербі.

20 травня 2004 року XVI сесія Дніпропетровської районної ради XXIV скликання затвердила герб та прапор району (автор О. Потап).

Герб Дніпропетровського району

Герб району: у синьому полі з зеленими боками скаче з поверненою головою золотий кінь, над яким золота квітка соняшника з чорними зернами.

Золота квітка соняшника символізує розвинуте сільське господарство та важку хліборобську працю мешканців району. Ділення гербового щита і синій колір відображають Дніпро, який перетинає територію району майже навпіл. Зелений колір символізує сільські лани і мальовничу природу краю.

Щит увінчано стилізованим вінцем у вигляді золотого соняшника, що виходить, а з боків прикрашений золотими пшеничними колосками, які символізують розвинуте сільське господарство та родючість дніпропетровської землі. Щит охоплений унизу срібним рушником, гаптованим червоним українським орнаментом, із червоним написом: "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОН".

Прапор Дніпропетровського району

Прапор району: прямокутне полотнище зі співвідношенням ширини до довжини 2:3, яке складається з вертикальних смуг: зеленої, синьої та зеленої (ширини яких співвідносяться як 1:3:1), на синій смузі жовтий кінь, що скаче з поверненою головою, над ним – жовта квітка соняшника.

Символіка і кольори прапора відповідають символіці герба Дніпропетровського району.

Опубліковано : Знак, 2004 р., ч. 33, с. 6.