Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Символіка територіальних громад Броварщини

Олексій Кохан (Київ)

Броварський район Київської області – один з перших в Україні, де були впроваджені сучасні герби та прапори для району (див. Знак, ч. 21) та усіх його територіальних громад (2 селищні і 24 сільські). Розробка символіки спершу велася районною комісією, а символи було затверджено місцевими радами. Однак після зауважень щодо невдалих проектів з боку Українського геральдичного товариства комплексна робота з формування єдиної системи тривала ще понад три роки. Автором цієї праці був мешканець Великої Димерки, член УГТ, член Національної спілки художників Микола Юхта, а консультував – Олексій Кохан. Виправлені проекти додано до старих рішень.

Село Бобрик

За джерелами, село було засноване на березі великого болота Трубайла близько 1610 р., хоча вважається, що поселення тут існувало й раніше. Колись тут жили мисливці, які займалися бобровим промислом. Згодом Бобрик став типовим козацьким поселенням (козаки становили 90% мешканців). Місцеві жителі ще й досі називають хату куренем. На гербі та прапорі села зображений золотий бобер, який вказує на назву, а козацька церква відображає реальну споруду, яка колись стояла на острові посеред болота Трубайла. Символи були прийняті 27 листопада 1998 р.

Герб села Бобрик

Герб: щит розтятий на пурпурове і синє поля; праворуч – на овальному острові золота дерев’яна церква, увінчана хрестом на двоярусному куполі; ліворуч – золотий бобер.

Прапор села Бобрик

Прапор: квадратне полотнище, що складається з двох рівновеликих вертикальних смуг; від древка на пурпуровому фоні жовта церква на острові (висотою в 3/4 сторони прапора), з вільного краю на синьому тлі – жовтий бобер.

Село Богданівка

За переказами, засновниками були монахи, які прийшли на "Богом дану землю". Припускають, що ще в княжі часи після 1072 р. Богданівку заснував переяславський єпископ Святий Єфрем. Перша письмова згадка про село фіксується під 1616 р., коли воно перебувало у власності шляхтича Степана Аксака. З 1650 р. село переходить у володіння Данила Виговського, а пізніше – Києво-Печерської лаври. Емблема села нагадує квітку. Це – 8-променева зірка, яка символізує духовне відродження, а в неї вписано подвійний хрест, що є монограмою Ісуса Христа, поєднуючи в собі зображення хреста і літери "Х". Ще в дохристиянські часи знак хреста був відомий як символ сонця – будучи зображенням спиць сонячного колеса, він символізував світло й життя. Срібна облямівка на гербі означає невидиму стіну, якою Бог захищає село від сил темряви і зла. Символи прийнято 19 червня 1998 р.

Герб села Богданівка

Герб: у синьому зі срібним обідком полі золота 8-променева зірка з накладеним на неї подвійним (прямим і косим) хрестом.

Прапор села Богданівка

Прапор: квадратне синє полотнище з білою лиштвою по периметру (ширина якої рівна 1/16 сторони прапора), у центрі – жовта 8-променева зірка з накладеним червоним подвійним хрестом (розмах променів рівний 3/5 сторони прапора).

Селище Велика Димерка

Про символіку цього поселення ми вже розповідали (див. Знак, ч. 18). Оскільки 17 лютого 2000 р. Велика Димерка отримала статус селища, то були внесені зміни у символіку. В гербі села використовувався картуш та вінець з колосся (сільська корона), розроблені О. Коханом. У переробленому варіанті з’явився картуш, форму якого М. Юхта опрацював спеціально для гербів Броварщини, а сільську корону замінено на муровану. Відповідно перероблено і штандарт, тепер уже – селищного голови.

Герб селища Велика Димерка

Герб селища Велика Димерка

Прапор селища Велика Димерка

Прапор селища Велика Димерка

Село Гоголів

Дослідники вважають, що ще в княжі часи на місці сучасного Гоголева був град Носів на Руді, що згадується в літописі під 1148 р. Монгольська навала повністю знищила його, а пізніше на цьому місці виникло поселення Оглав. На карті Боплана 1662 р. воно позначене під цією назвою, знав цю назву і Т. Шевченко. На початку ХVІІ ст. в Гоголеві збудували міцну фортецю, кілька церков. У 1625 р. місто отримало магдебурзьке право. Але про тогочасний міський герб відомостей немає. Відома лише печатка Гоголівської козацької сотні з документа 1757 р., тому для реконструкції гоголівської символіки використано її сюжет. Герб і прапор села затверджені 30 жовтня 1998 р.

Герб села Гоголів

Герб: у пурпуровому полі золоте серце, увінчане золотим хрестом і пробите навскіс двома перекинутими срібними стрілами.

Прапор села Гоголів

Прапор: квадратне пурпурове полотнище, у центрі якого – жовте серце, увінчане жовтим козацьким хрестом і пробите навскіс двома білими стрілами, наконечниками донизу; по периметру йде лиштва завширшки в 1/20 сторони полотнища, яка складається з білих і пурпурових трикутників.

Опубліковано : Знак, 2004 р., ч. 33, с. 5.