Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Символи Національної металургійної академії України

Олег Потап (Дніпропетровськ)

Останнім часом ми є свідками бурхливого розвитку в Україні символіки вищих навчальних закладів. Певною мірою цей процес стимулює реформа вищої школи, яка, поміж іншим, передбачає запровадження академічної автономії та акцентує на збереженні своєрідності та власних традицій навчання. Проте, відсутність e країні геральдичного кодексу, який би регламентував склад і вживання корпоративних гербів, досить часто призводить до появи невдалих з огляду на геральдичні вимоги емблем. Видається доцільним, щоб УГТ визначило своє ставлення до цього. Бажано було б розробити якісь загальні рекомендації щодо символіки навчальних закладів, презентувати як приклади деякі вдалі рішення. Одним з таких прикладів, на наш погляд, є символи Національної металургійної академії України (м. Дніпропетровськ), що отримала Почесний диплом Шостої міжнародної виставки навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні – 2003".

Національна металургійна академія України – один з найвідоміших навчальних закладів нашої держави, в якому вже понад 100 років здійснюється підготовка фахівців з металургії. Намагання створити для неї символіку робилися вже не один рік. Зрозуміло, що власні символи мусять бути невід’ємною складовою життя навчального закладу національного рівня, атрибутом його певної незалежності і самоврядування. Використання змістовних, зовнішньо виразних символів дає змогу гідно представляти академію на будь-яких державних чи міжнародних заходах, сприяє налагодженню зовнішніх зв’язків, відіграє відповідну роль у вихованні у студентської молоді почуття гордості за "alma mater", певною мірою допомагає залученню до академії абітурієнтів.

Звісно, що безлика емблема, яка традиційно використовувалась академією ще за радянських часів, аж ніяк не могла влаштувати. Тому на початку 2001 р. було оголошено конкурс на створення символіки НМетАУ. До участі в ньому запросили усіх бажаючих, як з числа студентів і викладачів, так і зовні. Подані проекти ретельно розглянула Вчена Рада й один з них, автором якого був доцент НМетАУ і член Ради УГТ О. Ю. Потап, одностайно ухвалила 20 травня 2002 р. Символами академії стали великий, середній і малий герби, прапор, штандарт і гімн. Усі складові затвердженої символіки об’єднані загальною ідеєю, мають спільні елементи, гармонійно співвідносяться одна з одною.

Герб Національної металургійної…

Герб академії – золотий щит, вкритий чорними три-кутниками, що торкаються один одного вершинами. Цей геральдичний килим, такий виразний зовні, виявився наповненим і досить глибоким змістом. Чорні трикутники традиційно застосовуються у картографії як символ заліза та залізної руди, а їх колір до того ж є кольором мудрості та знань. Трикутники втілюють також ідею єдності гуманітарної, природничо-наукової та професійної підготовки фахівців, що здійснює академія. Золото є символом багатства та знаменитості. Академія дійсно багата на видатних вчених, талановитих педагогів і випускників, на всесвітньо відомі наукові школи в галузі металургії. У гербі свідомо не застосовувались набридлі трафарети – ковші, реторти, шестерні та інші маловиразні геральдичні штампи.

Вчена Рада прийняла три різновиди герба: великий, середній і малий. Кожен з них має свою сферу застосування. Середній герб більш пишний від малого й містить додаткові елементи. У ньому малий герб встановлено на чавуновіз як ківш. Обабіч його підтримують щитотримачі: сталевар та доменщик, а вгорі розташований Державний герб України, що підкреслює національний статус академії. У великому гербі всю композицію накладено на червону академічну мантію з синьою підбивкою й увінчано академічною шапочкою.

Окремих слів потребує девіз, розміщений на жовтій стрічці. "DOCE MELIORI" ("Навчайся кращому"), – саме так можна лаконічно виразити сутність спрямувань академії у новому тисячолітті. Запропонований ректором О. Г. Величком, цей вираз дійсно став девізом академії, що також знайшло відображення в рефрені її гімну.

Прапор Національної металургійної…

Символіка прапора НМетАУ значною мірою повторює символіку герба. Вертикальна синя смуга біля древка, на якій лаврова гілка (символ слави і гідності), уособлює Дніпро, тобто вказує на місце розташування академії.

Штандарт ректора Національної…

Нова символіка була одразу ж із задоволенням сприйнята колективом академії. Вона органічно увійшла в життя навчального закладу, стала обов’язковим елементом загальноакадемічних заходів, широко використовується на бланках, візитних картках, значках випускників, в оформленні наукових та навчально-методичних видань, рекламних проспектів тощо. З’явився герб академії і на нагородах, які НМетАУ заснувала для відзначення своїх кращих представників, а також осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток академії та сприяли її славі і процвітанню.

Опубліковано : Знак, 2004 р., ч. 33,с. 4.