Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Е

Ебен – ебенове дерево (Б.-І. Антонич)

Евдемонізм – ідеалістичний напрям в етиці, сутність якого полягає в прагненні людини до щастя (М. Грушевський)

Евентуальний – можливий за певних умов, за відповідних обставин (І. Франко)

Евентуальність – можливість за певних обставин (І. Франко)

Евентуально – в міру потреби, відповідно; можливо при певних обставинах; можливо, гадано (М. Грушевський; І. Франко)

Евіденція – запис; реєстр; облік (М. Грушевський); перегляд, відомості (І. Франко)

Евумеєць – житель Евумеї (Ідумеї) – території південних сусідів євреїв (І. Франко)

Евфемізм (евфімізм) – пом’якшений вираз – заміна слів з грубим, непристойним змістом чи забарвленням на слова й вирази, які виражають цей зміст у пом’якшеній формі, завуальовано: наприклад, «говорити неправду» замість «брехати» (І. Франко)

Евфемічно – вживання лагіднішого, м’якшого висловлення замість грубого, лайливого; злагіднюючи, прикрашуючи (І. Франко)

Едикт – указ, назва відповідних урядових розпоряджень (І. Франко)

Едимашковий (адамашковий) – з шовкової тканини (І. Котляревський)

Едиція – видання, наклад, тираж (М. Грушевський)

Еділь – поліцай у стародавньому Римі (І. Франко)

Едукаційний – виховний (І. Франко)

Едукація – освіта, навчання, виховання (М. Грушевський; І. Франко)

Едукований – освічений (М. Грушевський)

Едукування – виховання (І. Франко)

Екзактний – викінчений, старанний, точний, справний (І. Франко)

Екзальтація – захоплення, захват (І. Франко)

Екзарх – церковний сановник, що очолює адміністрацію релігійних установ певної області або країни (І. Франко)

Екзархат – церковна округа (І. Франко)

Екзегеза – розділ богослов’я, який займається роз’ясненням та тлумаченням біблійних текстів; тлумачення текстів, встановлення їх первісного варіанту (І. Франко)

Екзегет – інтерпретатор біблійних текстів; наставник, керівник, тлумач (І. Франко)

Екзегетичний – пояснювальний, тлумачний (І. Франко)

Екзекутива – виконавча влада (М. Грушевський); виконавчий орган, що стежить за дотриманням відповідного порядку; покарання (І. Франко); начальна виконавча влада (А. Чайковський)

Екзекутивний – виконавчий (М. Грушевський)

Екзекутне – плата за прострочення терміну сплати податку (І. Франко)

Екзекутор – судовий виконавець, збирач штрафів і податків; чиновник, який відав господарськими справами і наглядом за їх виконанням, зокрема на ділянці сплати податків (І. Франко); дрібний чиновник (Є. Гребінка; П. Гулак-Артемовський)

Екзекуція – 1) примусове виконання присуду, урядове судове стягнення боргу (часто податкового), яке здійснювалось на основі продажу майна боржника з молотка; примусове стягнення державних податків з селян; 2) тілесне покарання (І. Франко); виконання присуду (переважно тілесна або смертна кара) (А. Чайковський)

Екзерцизма – заняття, вправа (І. Франко)

Екзерциція – тренування, вправа (І. Франко)

Екзистенція – існування (І. Франко)

Екзистенція mіnіmum – прожитковий мінімум (М. Грушевський)

Екзордіум – вступ до твору (І. Франко)

Екзорта – релігійні вправи у католиків (І. Франко)

Екзорцизм – обряд звільнення душі й тіла від нечистого; вигнання диявола; муштра (І. Франко)

Екзорцизма – заклинання (І. Франко)

Екзосмос – процес просочування рідини і розчинних речовин з клітини в зовнішнє середовище (М. Грушевський)

Екіпа – команда (І. Франко)

Еклерер – спостерігач (І. Франко)

Економія (якономія) – дореволюційне поміщицьке господарство капіталістичного типу (М. Кропивницький)

Екосез – бальний танець, один з різновидів кадрилі (Є. Гребінка; П. Гулак-Артемовський)

Ексегегика (екзегетика) – розділ богослов’я, який займається роз’ясненням та тлумаченням біблійних текстів (І. Франко)

Екселентувати (окселентувати) – вторувати при співі (І. Котляревський)

Екселенція – превосходительство, світлість, титул високого урядовця (І. Франко)

Ексклюзивний – винятковий, виключний; замкнутий, відокремлений, відособлений, обраний; той, що виникає один з одного (І. Франко)

Ексклюзивність – виключність, винятковість (І. Франко)

Ексклюзія – виключення, вилучення (І. Франко)

Екскомуніка – виключення з церковної громади, церковне покарання (І. Франко)

Екскомунікувати – відлучати від церкви (І. Франко)

Ексконтувати – враховувати (І. Франко)

Експенсуватися – витрачатися (І. Франко)

Експіація – спокутування, очищення від гріха (І. Франко)

Експлозія – вибух (І. Франко)

Експозе (експоза) – виклад, відчит; вияснення справи представником влади; короткий виклад документа, твору (І. Франко)

Експозитура – агентура, представництво (І. Франко)

Екстермінаційний – винищувальний (І. Франко)

Екстірпація – викорінення (І. Франко)

Ексторзія – вимушення, примушення; примусове стягнення (І. Франко)

Ексторкватор – урядовець, що провадить примусове стягнення (І. Франко)

Екстраваганція – незвичайність, безглуздя, недоглядність (І. Франко)

Екстракт – стислий виклад якогось твору, документа (І. Франко)

Екстрем[а] – крайність, межа (І. Франко)

Ексцеленція – превосходительство (світлість), титул високого урядовця (І. Франко)

Ексцелєнцій – ясновельможний, видатний, визначний (М. Грушевський)

Ексцерпований – переданий у витягах зміст якогось твору; цитований (І. Франко)

Ексцерпт (ексцербт) – виписка, витяг (із книги, рукопису); вислів, цитата; скорочення (І. Франко); тези, стислий виклад змісту (М. Грушевський)

Ексцерпувати – виписувати, робити виписки (І. Франко)

Екцерптування – засвоєння (І. Франко)

Елаборат – виконана праця, здобуток; обширне і систематичне письмове опрацювання якоїсь теми або справи; ретельно опрацьований проект; твір, опрацювання (І. Франко)

Елеборати – довгі й нудні писання (І. Франко)

Елев – учень (І. Франко)

Елеганція – елегантність (М. Грушевський)

Електор – виборець (І. Франко)

Елекція – вибори короля на сеймі (А. Чайковський); вибори; обирання (короля) (І. Франко)

Елемент – сфера, середовище (І. Франко)

Елімінація – виключення, вилучення (І. Франко; М. Грушевський)

Елімінування – вилучення (І. Франко)

Елімінувати – вилучати, усувати (І. Франко)

Елоквенція – красномовство (М. Грушевський)

Елюкубрація (ельокубрація) – бездарна писаннна; хитрощі, виверт; твір, написаний з надзвичайним старанням; штучна комбінація (М. Грушевський; І. Франко)

Еманація – витікання, випромінювання (М. Грушевський)

Еманціпувати – звільнити (М. Грушевський)

Емендація – поліпшення (М. Грушевський)

Емерит – пенсіонер (І. Франко)

Емеритальний – пенсійний (М. Грушевський)

Емеритура – вихід на пенсію; заслуга (М. Грушевський); відставка; емеритальна пенсія – довічна пенсія службовця після звільнення зі служби (І. Франко)

Еміненція – у католицькій церкві титул єпископів і кардиналів (І. Франко)

Емісія – випуск в обіг паперових грошей і цінних паперів (І. Франко)

Емітований – випущений, пущений в обіг (І. Франко)

Емітувати – провадити емісію, тобто випуск банкнотів, паперових грошей та цінних паперів (І. Франко)

Емпорія – торгове місто; ринок (І. Франко)

Емуляція (емулація) – змагання, конкуренція, змагання, суперництво (І. Франко); змішання (М. Грушевський)

Емфаза – виразність, в поетиці і риториці – напруження мови, посилення її емоціональної виразності; емоційно насичена пишномовність, бундючна мова; пишномовність, гордість (І. Франко); наголос (М. Грушевський)

Емфатично – виразно, промовисто, демонстративно (І. Франко)

Ендосмос (ендосмоза) – 1) процес просочування розчинених речовин із зовнішнього середовища в середину клітини (М. Грушевський); 2) взаємопроникнення (І. Франко)

Ентузіазмуватися – захоплюватися (М. Грушевський)

Енунціація – виголошення, публічна заява, висловлювання (М. Грушевський; І. Франко)

Епігон – послідовник якого-небудь напряму (в політиці, науці, мистецтві тощо), який не має творчої самостійності і в нових умовах механічно відтворює застарілі ідеї (М. Грушевський)

Епізоотія – пошесть на тварин (І. Франко)

Епінікій – хвалебна пісня на честь переможця у військовому чи спортивному змаганні (І. Франко)

Епістолія – послання у формі листа (І. Франко)

Епітемія – церковне покарання, що полягає в суворому дотриманні посту, довгих молитвах, посилених поклонах і т. Ін. (різні автори)

Епітимія – церковне покарання (А. Свидницький)

Епітома – витяг, короткий виклад (І. Франко)

Епітоматор – переповідач (І. Франко)

Ерекціональний – пов’язаний з заснуванням церкви (І. Франко)

Ерекція – заснування церкви, монастиря, міста або надання пожертвувань при заснуванні церкви тощо (І. Франко)

Ереміт – пустельник (І. Франко)

Еруптивний – бурхливий, вибуховий (І. Франко)

Ерцетизна – запис майна на когось (І. Франко)

Есаул (осавул) – виборна адміністративна посада в козачих військах на Україні в XVII – XVIII ст.; один із чинів козацької старшини; панський прикажчик за часів кріпацтва (різні автори)

Есенціональний – істотний, суттєвий (М. Грушевський; І. Франко); обмежувальний (М. Грушевський)

Есенціонально – суттєво, змістовно (І. Франко)

Ескамотований – відлучений (І. Франко)

Еспланада – простір, площа (Ю. Дячук)

Есхатологічний – що стосується есхатології – сукупності релігійних вчень про кінець світу, кінцеву долю людства (І. Франко)

Есхатологія – релігійне вчення про кінець світу (І. Франко)

Етат – 1) бюджет, засоби до життя (І. Франко); 2) штат (М. Грушевський)

Етатовий – штатний (І. Франко)

Етер – ефір, повітря (М. Грушевський; І. Франко)

Етерний – тендітний, ефірний (М. Грушевський)

Етіопський – ефіопський (І. Франко)

Ефекти – цінні папери, що ними торгують на біржі (І. Франко)

Ефемериди (ефемеріди) – метелики-одноденки (різні автори; М. Грушевський)

Ехлейтер – єфрейтор (Є. Гребінка; П. Гулак-Артемовський)