Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Х

Хабаз – високий бур’ян, бадилля, хлющ (І. Франко)

Хабаль – коханець (різні автори)

Хабняк – чагарник (різні автори)

Хавка – (вульг.) рот (І. Франко)

Хавтур – 1) побори натурою, які брало духівництво; 2) хабар; 3) милостиня, подаяния (Г. Квітка-Основ’яненко; І. Франко; різні автори)

Хавтури – побори натурою, які брало духовенство (А. Свидницький)

Хаджа (хаджі) – почесний титул мусульманина, який здійснив паломництво до Мекки (І. Франко)

Хайдер – єврейська релігійна школа (І. Франко)

Халавур (халахур) – вітрогон (Г. Квітка-Основ’яненко)

Халазія – покарання різками (І. Котляревський)

Халамби – безладдя, замішання; баламут, халамидник (І. Франко)

Халат – старовинний довгополий верхній чоловічий одяг; каптан (Г. Квітка-Основ’яненко)

Халахур – вітрогон (Г. Квітка-Основ’яненко)

Халупник – селянин, що не мав ні поля, ні городу, а тільки вбогу хату – халупу (І. Франко; різні автори)

Халькедон – халцедон – мінерал, різновидність кварцу (різні автори)

Халючити – чистити (І. Корсак)

Халягура – циганський танець (Г. Квітка-Основ’яненко)

Халяндра – старовинний циганський танець (І. Котляревський; Г. Квітка-Основ’яненко; Є. Гребінка; П. Гулак-Артемовський) заставити когось халяндри скакати уживається як погроза кому-небудь (різні автори)

Хамло – галуззя, хмиз, хворост, ломаччя (Г. Квітка-Основ’яненко)

Ханьки м’яти – байдикувати (Г. Квітка-Основ’яненко)

Ханьки мняти – дармувати, пустувати (Г. Квітка-Основ’яненко)

Хапане весілля – весілля рано навесні, коли, як, правило, весілля не справлялися (різні автори)

Хапатня – хапанина (А. Свидницький); частування, угощування (І. Франко)

Хапис – хабар (А. Свидницький)

Хаптура, ховтур – хабар, побори натурою (Г. Квітка-Основ’яненко)

Хаптурництво – збирання поборів, хабарництво (Г. Квітка-Основ’яненко)

Хаптурок – хабар; побори натурою, які брало духовенство (Г. Квітка-Основ’яненко)

Хапчивість – поспішність (І. Франко)

Характер: у характері – як, у ролі (М. Грушевський)

Харалуг – сталь, криця (І. Франко)

Харалужний – сталевий, крицевий (М. Грушевський; І. Франко)

Харамана гнути – верзти небилиці, плести дурниці, дурити (І. Франко)

Харамаркати – невиразно читати, бубоніти собі під ніс (І. Котляревський)

Харлак – бідняк, жебрак; миршавий, хирлявий, нужденний; тут: боягуз; фізично квола людина (І. Франко)

Харно – чепурно, привітно (І. Франко)

Хартія – назва деяких документів, декларацій (М. Грушевський)

Харциз – розбишака, грабіжник; уживається як лайливе слово (різні автори); розбійник (І. Котляревський)

Харцизник – розбійник, грабіжник (різні автори)

Харцизяка – грабіжник, розбійник (Г. Квітка-Основ’яненко)

Хатня морква – в переносному значенні: жіноча напасть, бурчання, сварка тощо жінки на чоловіка (Г. Квітка-Основ’яненко)

Хвала – слава, осанна (заст.) (Ю. Дячук)

Хвалабу – хвала богу (І. Франко)

Хвальна – шановна (М. Грушевський)

Хватальний – квартальний, поліцейський чин, який здійснював нагляд у кварталі (Г. Квітка-Основ’яненко)

Хверт (ферт) – назва літери «Ф» у слов’янському алфавіті (Г. Квітка-Основ’яненко; Є. Гребінка; П. Гулак-Артемовський)

Хвистка – пружна, туга (І. Котляревський)

Хвіліжанка (філіжанка) – чашка (Є. Гребінка; П. Гулак-Артемовський)

Хвонарне – податок на ліхтарі (Г. Квітка-Основ’яненко)

Хворібниця – лікарня (різні автори)

Хибнути – бракувати (І. Франко)

Хибувати – тут: бракувати, не вистачати (І. Франко)

Химери – причуди (Ю. Дячук)

Хинський – китайський (М. Грушевський)

Хирний – виснажений хворобою, кволий (І. Котляревський)

Хист – мур, стіна (Ю. Дячук)

Хисть – здібність, потенціал (Ю. Дячук)

Хитваніти – хиріти, хорувати (І. Франко)

Хитун – маятник годинника (М. Грушевський)

Хідник – тут: тротуар (різні автори)

Хідники – переходи (І. Франко)

Хіротонія – висвячення (на священика) (грецьке; І. Франко)

Хісєн – користь (різні автори)

Хісни – користь, зиск (І. Франко)

Хісно – добро, пожиток; корисно, вигідно (М. Грушевський; І. Франко)

Хіснуватий – вигідний, корисний (різні автори)

Хіснуватися – користуватися (І. Франко)

Хітка – бажання (А. Свидницький)

Хітон – довгий лляний чи вовняний одяг у давніх греків (різні автори)

Хлань – безодня, прірва (І. Франко)

Хло – скорочене: хлопе (в просторіччі) (І. Франко)

Хлопістика – канцелярське ведення селянських справ (І. Франко)

Хлоста – кара, прочухан (І. Франко)

Хльора – биття, шмагання (І. Котляревський)

Хльорка – гуляща жінка (І. Котляревський)

Хлюст – назва картярської гри (І. Котляревський)

Хляб – прірва, твань, болото (Г. Квітка-Основ’яненко)

Хляби (хляга) – дощова погода; хляби воднії – мокрота (Г. Квітка-Основ’яненко)

Хляп – ляпас (І. Франко)

Хмаролом – злива, проливний дощ (різні автори)

Хобта – бур’ян (І. Франко)

Хованець – нечиста сила, домовик (І. Франко)

Ховання худоби – тут: вирощування худоби (М. Грушевський)

Ховати – виховувати (І. Франко)

Ховтур – побори натурою, які брало духівництво; милостиня, подаяния (різні автори)

Ховшень – шибеник, ненажера (різні автори)

Ходак – постіл (І. Франко)

Ходаки – постоли (І. Франко; різні автори)

Ходачкова шляхта – дрібна шляхта (І. Франко)

Холодна – приміщення (при волосній управі, поліцейській дільниці і т. Ін.) Для тимчасового утримання заарештованих (різні автори)

Холодник – холодний борщ на буряковому відварі (І. Франко)

Холоп – слуга, наймит, раб (М. Грушевський)

Холошні – штани (І. Франко)

Холошні куртки – куртки з товстого білого сукна (І. Франко)

Холошня – штанина (І. Франко)

Хом’янути – сильно вдарити (І. Франко)

Хопта – бур’ян, зілля (І. Франко; різні автори)

Хоронити – тут: оберігати (М. Грушевський)

Хоронитись – зберігатись, оберігатись (І. Франко)

Хоругва – військовий прапор (І. Котляревський); (корогва) – прапор у вигляді полотнища, прикріпленого перпендикулярно до осі древка (Є. Гребінка; П. Гулак-Артемовський)

Хоругвь – корогва (А. Свидницький)

Хорунжанка – дочка хорунжого (І. Франко)

Хорунжий – прапороносець, охоронець прапора (різні автори); чин у козацькому війську, тут: прапороносець (І. Котляревський; І. Нечуй-Левицький)

Хорутани – хорвати (М. Грушевський)

Хосен – вигода, користь, зиск (І. Франко; різні автори)

Хосенний – корисний, вигідний (М. Грушевський; І. Франко)

Хосенність – корисливість, корисність, придатність, користь (М. Грушевський; І. Франко)

Хосет (хусид) – справедливий, благочестивий (Є. Гребінка; П. Гулак-Артемовський)

Храм – релігійне свято на честь якогось святого або якоїсь релігійної події (різні автори)

Храмина – храм, хороми (М. Грушевський)

Храпавий – трухлявий (І. Франко)

Хрест – хрещення (М. Грушевський)

Хрещик – народний танець-гра (І. Котляревський); рід гри, в котрій одна пара гравців ловить другу, танкова гра, під час якої хлопці і дівчата міняються місцями (різні автори; Г. Квітка-Основ’яненко)

Хрії – 1) авантюри; 2) тут: тези, статті (І. Франко)

Хрія – 1) виконання на письмі якогось завдання; 2) промова; 3) неприємність, клопіт (І. Франко)

Хроб – черв’як (І. Франко)

Хробат (хробіт) – хорват (І. Франко)

Хропавий – кострубатий, хриплий (І. Франко); хропавий (пропалений камінь) – хрупкий, крихкий (І. Франко)

Хрунити – зраджувати (І. Франко)

Хрунь – продажний виборець; українець, який ішов на угоду з польським урядом, зрадник, ренегат (від власного імені, що належить вигаданому героєві тогочасної публіцистики) (М. Грушевський, І. Франко)

Хрущики – вергуни (А. Свидницький)

Хуга – завірюха, хуртовина (різні автори)

Худога – художник, митець (І. Франко)

Хука дати – промахнутися (Г. Квітка-Основ’яненко)

Хука усукти – голову скрутити (Г. Квітка-Основ’яненко)

Хура – валка підвід (Г. Квітка-Основ’яненко)

Хурдига – тюрма, холодна, в’язниця (Є. Гребінка; П. Гулак-Артемовський; І. Франко)

Хуртуна – тут: хуртовина (Є. Гребінка; П. Гулак-Артемовський)

Хустята шалінові – великі вовняні хустки (І. Франко)

Хухнути – дмухнути (І. Франко)