Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

4.2. Дослідження рівня тривожності працівників податкової міліції

Корсун С.І., Ткачук Т.А.

На підрозділи податкової міліції покладається основний тягар по попередженню податкових злочинів і правопорушень, захисту економічних інтересів держави. Їх професійна діяльність відрізняється підвищеним рівнем складності та ризиконебезпечності. Майже постійно працівники зазначених підрозділів зазнають негативного впливу дії стрес-чинників та перебувають в стані напруги і тривожності через необхідність бути завжди напоготові до виконання діяльності в непередбачуваних умовах. Все це призводить до хронічного емоційного стресу, наявність якого підтвердило дослідження рівня тривожності офіцерів та курсантів підрозділів податкової міліції, проведене за допомогою методики Ч. Спілбергера-Ханіна. Дана методика спрямована на дослідження тривожності як властивості особистості та ситуативної тривожності.

Результати дослідження, представлені у таблиці 4.1 показали, що в офіцерів рівень тривожності як властивості особистості (М = 47,6 ± 0,32), так і ситуаційної (М = 44,55 ± 0,11) вище порівняно з показниками особистісної (М = 49,1 ± 0,33) та ситуативної тривожності (М = 46,88 ± 0,23) курсантів і є високим для обстежених груп порівняно з нормативними 35-45 балами за даними методики Ч. Спілбергера-Ханіна [204]. Найбільш виражений рівень особистісної тривоги в офіцерів-податківців (М=47,6 ± 0,32) порівняно з курсантами (М = 49,1 ± 0,33) (р<0,05) пов’язаний з особливостями професійної діяльності перших, адже постійна зміна положень податкового законодавства, внесення поправок часто-густо породжує упереджене та негативне ставлення до податківців. Правова незахищеність негативно позначається на ефективності професійної діяльності, що призводить до невіри в себе та в свої можливості, знецінення результатів своєї праці, що у свою чергу обумовлює високий рівень особистісної тривожності.

Таблиця 4.1. Вираженість рівня тривожності у курсантів та офіцерів податкової служби

Вид тривожності Офіцери Курсанти Р
Середні значення (М ± m)
Особистіcна 47,6 ± 0,32 49,1 ± 0,33 Р < 0,05
Ситуативна 44,55 ± 0,11 46,88 ± 0,23 Р < 0,05

Окрім своїх прямих функціональних обов’язків, податківцю доводиться виконувати ролі юриста, фінансиста-економіста, психолога, бухгалтера, що потребує відповідної компетентності. Неможливість одночасного й глибокого опанування цих професій породжує невпевненість та незадоволення собою.

Отже, проведений аналіз тривожності свідчить про те, що курсанти та офіцери-податківці перебувають під впливом стрес-чинників та хронічної емоційної напруги, ефективність подолання яких обумовлює рівень їх психосоматичного здоров’я та успішність професійної діяльності. Це свідчить про актуальність та необхідність формування професійної копінг-поведінки як ефективного засобу психологічного подолання стресів.

Викладене дає змогу далі підійти до розгляду результати дослідження базисних копінг-стратегій та копінг-ресурсів курсантів та офіцерів-податківців як основних складових копінг-поведінки осіб зазначеного контингенту.