Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Список використаних джерел

Салига П. Г.

1. Алехнович А. Национальный язык не должен быть заложником политиков [Электронный ресурс] / Андрей Алехнович // EXRUS GmbH : социально-экономический портал : [сайт]. – Электрон. дан. – Гейдельберг : EXRUS GmbH, 2010 – . – Режим доступа: (дата обращения: 05.02.2014). – Загл. с экрана.

2. Анимируй это : краткая история гифок [Электронный ресурс] // W→O→S : [сайт]. – Электрон. дан. – М. : W→O→S, 2014. – Режим доступа: (дата обращения: 06.02.2014). – Загл. с экрана.

3. Антоненко І. Електронні ресурси як об’єкт каталогізації: історія питання, термінологія, форматне забезпечення / І. Антоненко, О. Баркова // Бібліотечний вісник. – 2004. – С. 11–22.

4. Артамонова І. Тенденції становлення та перспективи розвитку інтернет-журналістики в Україні / І. Артемонова. – Донецьк : Лебідь, 2009. – 416 с.

5. Архів езину «Бійцівський клуб» [Електронний ресурс] // Бійцівський клуб : [сайт]. – Електрон. дані. – К. : 2005– . – Режим доступу: (дата звернення: 05.02.2014). – Назва з екрана.

6. Бакланова Ю. Электронный научный журнал – ресурс открытого доступа [Электронный ресурс] / Юлия Бакланова // Управление Экономическими Системами – 2007. – № 1(9). – Режим доступа: (дата обращения: 22.02.2014). – Загл. с экрана.

7. Бакулев Г. П. Массовая коммуникация. Западные теории и концепции / Г. П. Бакулев. – М. : Аспект Пресс, 2005. – 176 с.

8. Березовець Л. Поняття інформації у сприйнятті ЗМІ в контексті формування інформаційного суспільства / Л. Березовець // Роль мас-медіа у формуванні інформаційного суспільства. – К. : Інститут журналістики, 2005. – С. 11–19.

9. Бійцівський клуб № 9 [Електронний ресурс] // Бійцівський клуб : [сайт]. – Електрон. дані. – К. : 2005– . – Режим доступу: (дата звернення: 06.02.2014). – Назва з екрана.

10. Блог [Електронний ресурс] // peeep.us : [сайт]. – Електрон. дані. – К. : 2014. – Режим доступу: / (дата звернення: 04.02.2014). – Назва з екрана.

11. Богуславська А. Самвидав сам зібрав [Електронний ресурс] / А. Богуславська // Україна Молода : [сайт]. – Електрон. дані. –К. : 2013. – Режим доступу: (дата звернення: 15.03.2013). – Назва з екрана.

12. Вербовий Р. Композиційно-графічна модель українського молодіжного журналу : дис. … канд. соц. ком. : 27.00.05 / Руслан Миколайович Вербовий ; Київ. нац. Ун-т ім. Тараса Шевченка, ін-т журналістики. – К., 2013. – 187 с.

13. Видалені статті [Електронний ресурс] // peeep.us : [сайт]. – Електрон. дані. – К. : 2014. – Режим доступу: (дата звернення: 04.02.2014). – Назва з екрана.

14. Визначили першого видавця інтернет-журналу у світі [Електронний ресурс] // WebCite query resul : [сайт]. – Електрон. дані. –К. : 2013. – Режим доступу: (дата звернення: 06.02.2014). – Назва з екрана.

15. Віртуальна спільнота [Електронний ресурс] // peeep.us : [сайт]. – Електрон. дані. – К. : 2014. – Режим доступу: (дата звернення: 22.02.2014). – Назва з екрана.

16. Вставить в PDF анимированный GIF? [Электронный ресурс] // Ru_design_help : [сайт]. – Электрон. дан.. – М. : 2014. – Режим доступа: (дата обращения: 06.02.2014). – Загл. с экрана.

17. Вуль В. А. Электронные издания / В. А. Вуль – СПб. :БХВ-Питербург, 2003. – 560 с.

18. Гейтс Б. Дорога в будущее [Электронный ресурс] // lib.web-malina : [сайт]. – Электрон. дан. – М. : 2014. – Режим доступа: (дата обращения: 04.02.2014). – Загл. с экрана.

19. Гельсінські угоди [Електронний ресурс] // peeep.us : [сайт]. – Електрон. дані. – К. : 2014. – Режим доступу: (дата звернення: 06.02.2014). – Назва з екрана.

20. Головко В. Екстремізм та радикалізм в Україні: особливості формування, основні напрями, форми протидії з боку держави / В. Головко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 19(2). – С. 248–276.

21. Городенко Л. Теорія мережевої комунікації : Монографія / Л. Городенко / за загал. наук. ред. В. Ф. Іванова. – К. : Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 2012. – 387 с.

22. Городенко Л. М. Психологічні особливості мереженої комунікації: Наукові записки Інституту журналістики: науковий збірник / Л. М. Городенко; за ред. В. В. Різуна. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2012. – Т. 47. – С. 20–23.

23. ГОСТ 7.83–2001 : Электронные издания. Основные виды и выходные сведения [Электронный ресурс] // Библиотека ГОСТОв : [сайт]. – Электрон. дан. –М. : 2014. – Режим доступа: (дата обращения: 22.02.2014). – Загл. с экрана.

24. Даниэль А. Истоки и смысл советского Самиздата [Электронный ресурс] / Александр Даниэль // Антология самиздата : [сайт]. – Электрон. дан. – М. : 2014. – Режим доступа: (дата обращения: 05.02.2014). – Загл. с экрана.

25. Демиар От DIY к DIT [Электронный ресурс] // Zabej.Info : [сайт]. – Электрон. дан. – М. : 2014. – Режим доступа: (дата обращения: 05.02.2014). – Загл. с экрана.

26. Другое полушарие № 1. Журнал литературного и художественного авангарда [Электронный ресурс] // Другое полушарие : [сайт]. – Электрон. дан. – М. : 2007. – Режим доступа: (дата обращения: 06.02.2014). – Загл. с экрана.

27. Другое полушарие № 8. Журнал литературного и художественного авангарда [Электронный ресурс] // Другое полушарие : [сайт]. – Электрон. дан. – М. : 2009. – Режим доступа: (дата обращения: 06.02.2014). – Загл. с экрана.

28. ДСТУ 3017–95. Видання. Основні види. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України, 1995. – С. 3 –8.

29. Дуршлаг [Електронний ресурс] // Дуршлаг : [сайт]. – Електрон. дані. – К. : 2009. – Режим доступу: (дата звернення: 04.02.2014). – Назва з екрана.

30. Дуршлаг №1 [Електронний ресурс]// Issuu.com : [сайт]. – Електрон. дані. – К.: 2009. – Режим доступу: (дата звернення: 22.02.2014). – Назва з екрана.

31. Едвардс Дж. Електронні журнали: проблема чи панацея? / Дж. Едвардс // Електронні журнали. – К. : Британська Рада в Україні, 1999. – C. 30.

32. Езин спільноти. Бійцівський Клуб [Електронний ресурс] // Бійцівський Клуб. – Режим доступу: (дата звернення: 05.02.2014). – Назва з екрана.

33. Езиноманія : інтерв’ю з Ростиславом Соколовським [Електронний ресурс] // AZH.com : [сайт]. – Електрон. дані. –К. : 2014. – Режим доступу: (дата звернення: 04.02.2014). – Назва з екрана.

34. Езін візуальної комунікації [Електронний ресурс] // Езін візуальної комунікації : [сайт]. – Електрон. дані. – К. : 2007. – Режим доступу: (дата звернення: 06.02.2014). – Назва з екрана.

35. Електронний журнал [Електронний ресурс] // peeep.us : [сайт]. – Електрон. дані. – К. : 2014. – Режим доступу: (дата звернення: 04.02.2014). – Назва з екрана.

36. Енциклопедія Львова / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Львів : Літопис, 2007. – С. 426 –427

37. Журнальное чтиво. Java журналы которые можно почитать. [Электронный ресурс] // java-touch.ru : [сайт]. – Электрон. дан. – М. : 2014. – Режим доступа: (дата обращения: 22.02.2014). – Загл. с экрана.

38. Зини [Електронний ресурс] // sXe Україна : [сайт]. – Електрон. дані. –К. : 2014. – Режим доступу: (дата звернення: 06.02.2014). – Назва з екрана.

39. Історія та розвиток комп’ютерної техніки та обчислювальних машин [Електронний ресурс] // Wiki of KSPU : [сайт]. – Електрон. дані. –К. : 2014. – Режим доступу: (дата звернення: 06.02.2014). – Назва з екрана.

40. К авторам [Электронный ресурс] // Другое полушарие : [сайт]. – Электрон. дан. – М. : 2014. – Режим доступа: (дата обращения: 06.02.2014). – Загл. с экрана.

41. Калмыков А. Интернет-журналистика / А. Калмыков, Л. Коханова. – Москва: Юнити-Дана, 2005. – 384 с.

42. Касперский Е. Мы работали по 10–12 часов в день, чтобы сделать лучший в мире антивирус [Электронный ресурс] / Евгений Касперский // АиФ Украина : [сайт]. – Электрон. дан. – К. : 2014. – Режим доступа: (дата обращения: 06.02.2014). – Загл. с экрана.

43. Кіт Н. О. Особливості конструктивно-композиційного вирішення журналів для дошкільнят. Єдність у різноманітності / Н. О. Кіт // Наукові записки Інституту журналістики. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2003. – Т. 10. – С. 84.

44. КНЕУ. Електронний журнал [Електронний ресурс] // КНЕУ – Електронний журнал : [сайт]. – Електрон. дані. – К. : 2014. – Режим доступу: (дата звернення: 06.02.2014). – Назва з екрана.

45. Косенко Т. Н. Электронный журнал как педагогическое средство обеспечения качества научно-исследовательской деятельности преподавателей: дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Т. Н. Косенко. – Ростов-на-Дону, 2002. – 206 с.

46. Коцарев О. Типологія Інтернет-ЗМІ / О. Коцарев // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадського ; Сер. Филология. – Т. 19. – 2006. – № 5. – С. 321–324.

47. Крайнікова Т. С. Художньо-графічна концепція видання: до проблеми ствердження терміна / Т.С. Крайнікова // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – Т. 40. – С. 107–112.

48. Лалл Дж. Мас-медіа, комунікація, культура: глобальний підхід / Дж. Лалл. – К. : К.І.С., 2002. – 264 с.

49. Лифер О. Що таке Самвидав? [Електронний ресурс] / О. Лифер // Kipiani.Org : [сайт]. – Електрон. дані. – К. : 2014. – Режим доступу: (дата звернення: 04.02.2014). – Назва з екрана.

50. Ловкий Тюлень №4 GIF [Электронный ресурс] // Look At Me : [сайт]. – Электрон. дан. – М. : 2010. – Режим доступа: (дата обращения: 06.02.2014). – Загл. с экрана.

51. Ловкий Тюлень № 01–03,05 [Электронный ресурс] // RuTracker.org : [сайт]. – Электрон. дан. – М. : 2010. – Режим доступа: (дата обращения: 06.02.2014). – Загл. с экрана.

52. Маклюэн М. Понимание Медиа: внешние расширения человека / М. Маклюэн ; пер. с англ. В. Г. Николаева. – М. : Гиперборея ; Кучково поле, 2007. – 464 с.

53. Мак-Люэн. Маршалл [Электронный ресурс] // Энциклопедия Кругосвет : [сайт]. – Электрон. дан. – М. : 2014. – Режим доступа: (дата обращения: 05.02.2014). – Загл. с экрана.

54. Масловский Е. К. Англо-русский словарь по вычислительной технике и программированию (The English-Russian Dictionary of Computer Science) [Электронный ресурс] / Е. К. Масловский – ABBYY Software Ltd : [сайт]. – Электрон. дан. – 2014. – Режим доступа: (дата обращения: 06.02.2014). – Загл. с экрана.

55. Могилевська Э. Информационные агенства в Интернете: особенности и принципы функционирования : автореф. дис…. канд.филол. наук : 10.01.10 / Э. Могилевська. – Воронеж, 2008. – 22 с.

56. Модерация. Интернетско-русский разговорник [Электронный ресурс] // Slovari Yandex : [сайт]. – Электрон. дан. – М. : 2014. – Режим доступа: (дата обращения: 04.02.2014). – Загл. с экрана.

57. Нісангер Т. Е. Проблеми формування колекції електронних журналів / Томас Е. Нісангер // Електронні журнали. – К. : Британська Рада в Україні, 1999. – C. 109–110.

58. Новый светъ №1 1998 [Электронный ресурс] // read.narod.ru : [сайт]. – Электрон. дан. – М. : 2013. – Режим доступа: (дата обращения: 15.03.2013). – Загл. с экрана.

59. От редакции ZABEJ!info [Электронный ресурс] // Zabej.info : [сайт]. – Электрон. дан. –М. : 2014. – Режим доступа: (дата обращения: 22.02.2014). – Загл. с экрана.

60. Периодическая печать [Электронный ресурс] // БСЭ : [сайт]. – Электрон. дан. – М. : 2014. – Режим доступа: (дата обращения: 22.02.2014). – Загл. с экрана.

61. Перфокарты [Электронный ресурс] // История комп’ютера : [сайт]. – Электрон. дан. – М. : 2014. – Режим доступа: (дата обращения: 22.02.2014). – Загл. с экрана.

62. Петров Л. В. Массовые коммуникации и культура : Введение в теорию и историю : учеб. пособие / Л.В. Петров. – СПб. : Гос. ун-т культуры, 1999. – 211 с.

63. Положення про електронні наукові фахові видання: Наказ від 30 верес. 2004 р. № 768/431/541/ Мін-во освіти і науки України, Нац. акд. наук України, ВАК України // Бюлетень ВАК України. – 2004. – № 11. – С.2–3.

64. Постмодернизм // Новейший философский словарь. – Минск. : Современный литератор, 2007. – 816 с.

65. Потятиник Б. Інтернет-журналістика / Б. Потятиник – Львів : ПАІС, 2010 – 244 с.

66. Почепцов Г. Теорія комунікації / Г. Почепцов. – К. : Видавничий центр «Київський університет», 1999. – 308 с.

67. Приваловский Ю. E-zines – территория чистого искусства // Нове мистецтво. – 2008. – № 6. – 20 с.

68. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22 трав. 2003 р. № 851-IV / Урядовий Кур’єр. – 2003. – 2 лип. – С. 1–6.

69. Різун В. Теорія масової комунікації : підруч. для студ. / В. В. Різун. – К.: Просвіта, 2008. – 260 с.

70. Різун, В. В. Загальна характеристика масово-інформаційної діяльності : лекція перша / В. В. Різун. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2000. – 34 с.

71. Рожнова О. И. Генезис журнальной формы. Стилеобразующая роль структуры издания : дис. … канд. искусств. / О.И. Рожнова ; Моск. гос. худож.-пром. ун-т им. С. Г. Строганова. – М., 2007. – 300 с.

72. Рунов А. Социальная информатика : учеб. пособие [Электронный ресурс] // РулитРу : [сайт]. – Электрон. дан. – М. : 20014. – Режим доступа: (дата обращения: 22.02.2014). – Загл. с экрана.

73. Рунов А. В. Социальная информатика как инструмент анализа [Электронный ресурс] // studsell.com : [сайт]. – Электрон. дан. – М. : 2014. – Режим доступа: (дата обращения: 22.02.2014). – Загл. с экрана.

74. Сакатека Talk: Online magazine [Електронний ресурс] // peeep.us : [сайт]. – Електрон. дані. – К. : 2014. – Режим доступу: (дата звернення: 05.02.2014). – Назва з екрана.

75. Самвидав [Електронний ресурс] // peeep.us : [сайт]. – Електрон. дані. – К. : 2014. – Режим доступу: (дата звернення: 06.02.2014). – Назва з екрана.

76. Соколовский Р. Много красоты [Электронный ресурс] // Rott №8 : [сайт]. – Электрон. дан. – К. : 2013. – Режим доступа: (дата обращения: 15.03.2013). – Загл. с экрана.

77. Терин В. П. Массовая коммуникация: исследование опыта Запада / В. П. Тетерин. – 2-е изд., перер. и доп. – М. , 2000. – 224 с.

78. Тертычный А. А. Жанры периодической печати / А. А. Тертычный. – М. : Аспект Пресс, 2000. – 312 с.

79. Тимошик М. С. Книга для автора, редактора, видавця : практ. посіб. / М. С. Тимошик – К. : Наша культура і наука, 2005. – 560 с.

80. Толковый словарь по вычислительным системам / под ред. В. Иллингуорта, Е. К. Масловского ; пер. с англ. А. К. Белоцкого. – М. : Машиностроение, 1990. – 560 с.

81. Тоффлер Е. Третя хвиля / Елвін Тоффлер ; перекл. Андрія Євси, за ред. Віктора Шовкуна. – К. : Всесвіт, 2000– 480 с.

82. Тупикин В. Самиздат после перестройки [Электронный ресурс] / Влад Тупикин // Ruszine.com : [сайт]. – Электрон. дан. – М. : 2014. – Режим доступа: (дата обращения: 05.02.2014). – Загл. с экрана.

83. УАНЕТ 2000–2010: Український інтернет за 10 років так і не перетворився на бізнес [Електронний ресурс] // Українська правда : [сайт]. – Електрон. дані. – К. : 2010. – Режим доступу: (дата звернення: 06.02.2014). – Назва з екрана.

84. Федотова Л. Н. Социология массовой коммуникации : учебник для вузов / Л. Н. Федотова. – СПб. : Питер, 2003. – 400 с.

85. Фензин [Електронний ресурс] // peeep.us : [сайт]. – Електрон. дані. – К. : 2014. – Режим доступу: (дата звернення: 05.02.2014). – Назва з екрана.

86. Фомішина О. Навіщо електронному журналу динаміка? [Електронний ресурс] /Ольга Фомішина // WebCite query result : [сайт]. – Електрон. дані. – К. : 2014. – Режим доступу: (дата звернення: 06.02.2014). – Назва з екрана.

87. Халер М. Пошук і збір інформації / М. Халер – К. : Академія Української Преси, 2006. – 308 с.

88. Хічкок С. Видання електронних журналів : британські перспективи / С. Хічкок, Л. Карр, У. Холл // Електронні журнали. – К. : Британська Рада в Україні, 1999. – C. 10.

89. Холод О. Соціальні комунікації: соціо- та психолінгвістичний аналіз / О. Холод. – К., Переяслав-Хмельницький : Українська асоціація психолінгвістів, 2009. – 272 с.

90. Хоффман Э. Сопри эту книгу! Как выживать и сражаться в стране полицейской демократии [Электронный ресурс] / Э. Хоффман ; пер. c англ. Н. Сосновский // royallib.ru : [сайт]. – Электрон. дан. – М. : 2003. – Режим доступа: (дата обращения: 22.02.2014). – Загл. с экрана.

91. Черных А. Мир современных медиа / Черных А. – М. : Издательский дом «Территория будущего», 2007. – 312 с.

92. Что такое новые медиа [Электронный ресурс] // More Intelligent Web : [сайт]. – Электрон. дан. – М. : 2014. – Режим доступа: (дата обращения: 22.02.2014). – Загл. с экрана.

93. Что Такое Новые Медиа [Электронный ресурс] // More Intelligent Web : [сайт]. – Электрон. дан. – М. : 2014. – Режим доступа: (дата обращения: 04.02.2014). – Загл. с экрана.

94. Шевченко В. Е. До питання термінології: вид і тип періодичного видання // Українське журналістикознавство. – Випуск 11. – К., 2010. – С. 29 –37.

95. Шевченко В. Е. Системність у застосуванні декоративних елементів у сучасних періодичних виданнях // Наукові записки Інституту журналістики. – 2002. – Т. 9. – С. 93–102.

96. Электронная Радуга [Электронный ресурс] // Электронная Радуга : [сайт]. – Электрон. дан. – М. : 2014. – Режим доступа: (дата обращения: 06.02.2014). – Загл. с экрана.

97. Электронный журнал [Электронный ресурс] // peeep.us : [сайт]. – Электрон. дан. – К. : 2014. – Режим доступа: (дата обращения: 04.02.2014). – Загл. с экрана.

98. Ярошенко Т. О. Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки / Т. О. Ярошенко. – К. :Знання, 2010. – 215с.

99. 24godyny [Електронний ресурс]. // issuu.com : [сайт]. – Електрон. дані. – К. : 2014 – Режим доступу: (дата звернення: 05.01.2014). – Назва з екрана

100. A Brief History of XML [Electronic resource] // Personal website for Chris Collins : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

101. About Google Fonts [Electronic resource] // Google Fonts : [web-site]. – Electronic data. – New-York :2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

102. About Movie Inside [Electronic resource] // Movie Insider : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

103. About the Bulletin [Electronic resource] // COMSEC BULLETIN : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

104. About Us [Electronic resource] // Live4ever Ezine : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

105. Activist Times, Incorporated №1 [Electronic resource] : [web-site]. – Electronic data. – Westerly ^ 2013. – Mode of access: (last updated: 05.03.2013). – Title from the screen.

106. Add/Submit Form [Electronic resource] // eZINESearch : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 04.02.2014). – Title from the screen.

107. Alfredo The «Coco» Chronicles [Electronic resource] : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2013. – Mode of access: (last updated: 20.08.2013). – Title from the screen.

108. Anarchistic Tendencies [Electronic resource] // T E X T F I L E S : [web-site]. – Electronic data. – San Francisco : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

109. Anarchy ’N’ Explosives [Electronic resource] // T E X T F I L E S : [web-site]. – Electronic data. – San Francisco : 2014. – Mode of access: (last updated: 05.02.2014). – Title from the screen.

110. Armadillo [Electronic resource] // T E X T F I L E S : [web-site]. – Electronic data. – San Francisco : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

111. Art [Electronic resource] // peeep.us : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

112. Art Direction, Graphic Design and Good Ideas [Electronic resource] // LOKi design : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2014. – Mode of access: – Title from the screen.

113. Art. [Electronic resource] // Oxford dictionary : [web-site]. – Electronic data. – Oxford : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

114. ArtFACTed [Electronic resource] // T E X T F I L E S : [web-site]. – Electronic data. – San Francisco : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

115. Bailey Ch. Jr Editorial [Electronic resource] / Charles W. Bailey // Access Computer Systems Review : [web-site]. – Electronic data. – Houston : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

116. Bandito №1[Electronic resource] // Bandito.com.au : [web-site]. – Electronic data. – Sidney : 2014. – Mode of access: (last updated: 05.02.2014). – Title from the screen.

117. Bastard №1[Electronic resource] // Issuu.com : [web-site]. – Electronic data. – Madrid : 2005. – Mode of access: – (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

118. Beinert W. Gutenberg, Johannes Prototypograph, Deutschland, um 1400–1468 Erfinder der Typographie [Electronic resource] / Wolfgang Beinert // Johannes Gutenberg, Prototypograph und Erfinder des Buchdrucks [ Biografie, Biographie, Lebenslauf, Vita ] : [web-site]. – Electronic data. – Berlin : 2014. – Mode of access: (last updated: 05.02.2014). – Title from the screen.

119. Bestezines [Electronic resource] // Email Newsletter Peer Reviews & Ezine Awards For Ezine Publishers : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2014. – Mode of access: (last updated: 05.02.2014). – Title from the screen.

120. BIOC Agent 003 Intro [Electronic resource] // T E X T F I L E S : [web-site]. – Electronic data. – San Francisco : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

121. BITNET Fantasy-Science Fiction Fanzine [Electronic resource] // FSFNET : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

122. Blanket magazine – past issues [Electronic resource] // Blanket magazine : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2014. – Mode of access: 04.02.2014). – Title from the screen.

123. Blog [Electronic resource]// Oxford dictionary : [web-site]. – Electronic data. – Oxford : 2014. – Mode of access: (last updated: 22.02.2014). – Title from the screen.

124. Butchered Fr0m Inside [Electronic resource] // bUTCHERED fR0M iNSiDE – Security Magazine : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

125. Cadernos de Design e Tipografia [Electronic resource] // CULTURAS : [web-site]. – Electronic data. – Madrid :2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

126. Captain Crapp The Facts About ANUS [Electronic resource] // T E X T F I L E S : [web-site]. – Electronic data. – San Francisco : 2014. – Mode of access: (last updated: 05.02.2014). – Title from the screen.

127. Ceaser_by D.I.Y [Electronic resource] // ZABEJ!INFO : [web-site]. – Electronic data. – Moscow : 2014. – Mode of access: (last updated: 05.02.2014). – Title from the screen.

128. Chan L. Electronic journals and academic libraries / Liza Chan // Library Hi Tech. – 1999 – Vol. 17. – Issue 1. – C.10-16

129. Cheap Truth [Electronic resource] // T E X T F I L E S : [web-site]. – Electronic data. – San Francisco : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

130. CLOAD [Electronic resource] // peeep.us : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 05.02.2014). – Title from the screen.

131. Code Page 437 MS-DOS Latin US [Electronic resource] // Code Page 437 MS-DOS Latin US : [web-site]. – Electronic data. – Washington : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

132. Cole J. E. E-serials cataloging: access to continuing and integrating resources via the catalog and the Web / J. E. Cole. – Haworth Press, 2002. – 329 p.

133. CONSER cataloging manual [Electronic resource] // CONSER Cataloging Manual: Cataloging Distribution Service (Library of Congress) : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 05.02.2014). – Title from the screen.

134. Copyright Info [Electronic resource] // Weakly Weird News. – 1994. – Issue 1 : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

135. Cover Sheet for the GIF89a Specification [Electronic resource] // World Wide Web Consortium (W3C) : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2013. – Mode of access: (last updated: 15.03.2013). – Title from the screen.

136. Creative Blog [Electronic resource] // Creative Blog : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: – Title from the screen.

137. CREW [Electronic resource] // ASCIIARENA : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

138. Cult of the Dead Cat [Electronic resource] // T E X T F I L E S : [web-site]. – Electronic data. – San Francisco : 2014. – Mode of access: – Title from the screen.

139. Cult of the Dead Cow [Electronic resource] // peeep.us : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 04.02.2014). – Title from the screen.

140. Cult of the Dead Cow: The First Hacktivists [Electronic resource] / E. Feldman // Yahoo! Voices : [web-site]. – Electronic data. – San Francisco : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

141. Curtis D. E-journals: a How to do it Manual for Buildin, Managing, and Supporting Electronic Journal Collections / D. Curtis, V. Scheschy. – NY : Neal-Schuman Publishers, 2005. – 421 p.

142. Digest [Electronic resource] // Definitions-digest : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2014. – Mode of access: (last updated: 05.02.2014). – Title from the screen.

143. Digest [Electronic resource] // Oxford Dictionaries : [web-site]. – Electronic data. – Oxford : 2014. – Mode of access: (last updated: 05.02.2014). – Title from the screen.

144. Directory of electronic journals, newsletters, and academic discussion lists. – Washington, DC : Association of Research libraries, Office of scientific and academic publishing, 1991. – p. 575.

145. Diskmag [Electronic resource] // Economic Expert : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 05.02.2014). – Title from the screen.

146. DIY [Electronic resource] // peeep.us : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 04.02.2014). – Title from the screen.

147. DZ Archive [Electronic resource] // DargonZine : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

148. Editorial Crap Armadillo Culture №4 [Electronic resource] // T E X T F I L E S : [web-site]. – Electronic data. – San Francisco : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

149. EFFector [Electronic resource] // Electronic Frontier Foundation : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 05.02.2014). – Title from the screen.

150. Ehrenfried M. History of the Apple Mac [Electronic resource] / Markus Ehrenfried // Apple History : [web-site]. – Electronic data. – Berlin : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

151. Electronic Magazines [Electronic resource] // Hacking and Computer Krashing (HACK) : [web-site]. – Electronic data. – San Francisco : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

152. E-magazine catalog [Electronic resource] // Worldwide list of Online Magazines, e-Magazines : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2014. – Mode of access: (last updated: 05.02.2014). – Title from the screen.

153. E-Serials Collection Management: Transitions, Trend and Technicalities / ed. D. C. Flower. – Binghamton, NY : Haworth Information Press, 2003. – 279 p.

154. E-Serials: publishers, Libraries, Users, and Standarts / 2nd ed. / ed. W. Jones. – NY; London : The Haworth Press, 2001. – 235 p.

155. Ezine [Electronic resource] // Cambridge Advanced Learner’s Dictionary : [web-site]. – Electronic data. – Cambridge : 2014. – Mode of access: (last updated: 04.02.2014). – Title from the screen.

156. Ezine [Electronic resource] // peeep.us. : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 04.02.2014). – Title from the screen.

157. Ezine [Electronic resource] // Search Web Services : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2014. – Mode of access: (last updated: 04.02.2014). – Title from the screen.

158. Ezine [Electronic resource] // Webster Online Dictionary : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2014. – Mode of access: (last updated: 04.02.2014). – Title from the screen.

159. Ezinesearch [Electronic resource] // eZINESearch eZines Database, The Ultimate ezine Database: over 3,000 ezine : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2014. – Mode of access: (last updated: 05.02.2014). – Title from the screen.

160. eZINESearch eZines Database [Electronic resource] // eZINESearch eZines Database, The Ultimate ezine Database: over 3,000 ezines : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

161. FAQs: What is the difference between a magazine [Electronic resource] // FAQs: What is the difference between a magazine : [web-site]. – Electronic data. – San Francisco : 2014. – Mode of access: (last updated: 05.02.2014). – Title from the screen.

162. Featuring Ward Christensen [Electronic resource] // Ward Christensen Biography : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

163. Fido Net’s Fido News newsletter [Electronic resource] // WPS: FidoNet FidoNews : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

164. Fischerkeller M. David versus Goliath: Cultural judgments in asymmetric wars / Michael P. Fischerkeller // Security Studies. – 1998. – Vol. 7. – Iss. 4. – P. 1–43.

165. Fisher K. Why do we maintain the Illegal archives? [Electronic resource] / King Fisher aka Linus Walleij // T E X T F I L E S : [web-site]. – Electronic data. – San Francisco : 2014. – Mode of access: (last updated: 05.02.2014). – Title from the screen.

166. Font Magazine 001 [Electronic resource] // FontShop : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

167. Font Shop [Electronic resource] // Font Magazine : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2014. – Mode of access: – Title from the screen.

168. Four Minutes to Midnight [Electronic resource] // ISSUU – Four Minutes to Midnight. – № 09 : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

169. Franks J. What is an electronic journal? [Electronic resource] / John Franks // Public-Access Computer Systems Forum : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

170. Friedman R. San Francisco Zine Publishers Resource Guide [Electronic resource] // T E X T F I L E S : [web-site]. – Electronic data. – San Francisco : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

171. Griggs J. Ask Jermaine: What Are Major 2 Chords? [Electronic resource] / Jermaine Griggs // Hear & Play : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

172. Griggs J. Welcome To The Inaugural Edition Of Our New Ezine [Electronic resource] / Jermaine Griggs // Hear And Play : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

173. Guidelines for Writers [Electronic resource] // Whirlwind : [web-site]. – Electronic data. – San Francisco : 2014. – Mode of access: (last updated: 05.02.2014). – Title from the screen.

174. H.A.C.K. [Electronic resource] // T E X T F I L E S : [web-site]. – Electronic data. – San Francisco : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

175. Hagen J. Electronic Journal: is the future with us? / J. Hаgen; ed. B. Cook. – NY, London, Norwood : The Haworth Press, 1992. – Р. 3–16.

176. Hangouts [Electronic resource] // ARMADILLO. – №4 : [web-site]. – Electronic data. – San Francisco : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

177. Harrison T. The Electronic Journal as the Heart of an Online Scholarly Community / T. Harrison, T. Stephen // Library Trends. – 1995. – № 43. – C. 592–608.

178. Hauben R. A Study of the ARPANET TCP/IP Digest and of the Role of Online Communication in the Transition from the ARPANET to the Internet [Electronic resource] / Ronda Hauben // Columbia.edu : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

179. Hitchcock, S. A survey of STM online journals 1990–95 : the calm before the storm [Electronic resource] / S. Hitchcock, L. Carr, W. Hall : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: survey/survey.html. (last updated: 05.01.2014). – Title from the screen.

180. Hood S. The Politics of Television // Sociology of Mass Communications / S. Hood; ed. D. Mc Quail. – Harmondsworth : Penguin, 1972. – C. 135 165.

181. Hovav A. Academic Electronic Journals: Past, Present, and Future / A. Hovav, P. Gray // Advances in Computers. – 2006. – T. 67. – 329 c. – C.132–177.

182. Information and documentation – Statistics on the production and distribution of books, newspapers, periodicals and electronic publications [Electronic resource] // Iso.ch : [web-site]. – Electronic data. – Geneva : 2014. – Mode of access: (last updated: 05.02.2014). – Title from the screen.

183. Interview with Jeff Smart [Electronic resource] // Recollection : [web-site]. – Electronic data. – San Francisco : 2014. – Mode of access: (last updated: 05.02.2014). – Title from the screen.

184. Interview with Tom Truscott [Electronic resource] // Usenet History : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

185. Interview with Vincent Omniaveritas [Electronic resource] // T E X T F I L E S : [web-site]. – Electronic data. – San Francisco : 2014. – Mode of access: (last updated: 05.02.2014). – Title from the screen.

186. ISDC-ezine [Electronic resource] // ISDC ezine Portal : [web-site]. – Electronic data. – Geneva : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

187. ISO 9707:1991, Information and documentation – Statistics on the production and distribution of books, newspapers, periodicals and electronic publications. – American National Standards Institute (ANSI), 2007 – р. 24.

188. Jacobson H. The Credibility of Three Mass Media as Information Sources / Harvey K. Jacobson. – Madison : University of Wisconsin, 1967 – c. 468

189. Janowitz M. Reader in public opinion and mass communication / Morris Janowitz – Free Press, 1981 – 440 с.

190. Janowitz M. The Study of Mass Communication E International Encyclopedia of the Social Sciences. / M. Janowitz. – NY: Macmillan and Free Press, 1968. – Vol. 3. – Р. 52.

191. Jennings T. Article Submission / Tom Jennings // FidoNews Volume 1, Number 1 1 Dec 84 [Electronic resource] // T E X T F I L E S : [web-site]. – Electronic data. – San Francisco : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

192. Jennings T. The Fidonet Users Group [Electronic resource] / Tom Jennings // T E X T F I L E S : [web-site]. – Electronic data. – San Francisco : 2014. – Mode of access: (last updated: 05.02.2014). – Title from the screen.

193. Johnson K. Serials – The constant midlife crisis / K. Johnson // Serials Review. – 2006. – Vol. 32, Iss. 1. – P. 35–39.

194. Johnson K. The Balance Point: the dog ate my Iss. and other reasons for gaps in the periodical volume / K. Johnson // Serials Review. – 2004. – T. 30. – № 3. – Р. 214–219.

195. Jones S.L. Electronic journals: are they a paradigm shift? [Electronic resource] / S.L. Jones, C.B. Cook // Electronic Journals: Are They A Paradigm Shift? – 2000 : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

196. Karsmakers R. Second lustrum (last updated: 10th anniversary) reflections on ten (!) Years of freaking out [Electronic resource]/ R. Karsmakers // ST News Official Lamentation Pages : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2014. – Mode of access: (last updated: 20.08.2013). – Title from the screen.

197. Knowlton K. In Brief [Electronic resource] // Ken Knowlton. : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

198. Kultcha: The Issue Of Kultcha And The Cultural [Electronic resource] // T E X T F I L E S : [web-site]. – Electronic data. – San Francisco : 2014. – Mode of access: (last updated: 05.02.2014). – Title from the screen.

199. LabGarage [Electronic resource] // Дуршлаг №4 : [web-site]. – Electronic data. – Kyiv : 2013. – Mode of access: (last updated: 15.03.2013). – Title from the screen.

200. Labovitz J. E-ZINE LIST [Electronic resource] / John Labovitz // Meer.net : [web-site]. – Electronic data. – Berlin : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

201. Lancaster F. W. The evolution of electronic publishing / F. W. Lancaster // Library Trends. – 1995. – Vol. 43. – № 4. – Р. 518–528.

202. Lancaster F. W. Toward Paperless Information System / F.W. Lancaster. – NY : Academic Press, 1978. – 179 p.

203. Langscheid L. Electronic journal forum: column / L. Langscheid // Serials review. – 1992. – Р. 131–136.

204. Lasswell H. D. The structure and function of comminication in society. The Communication of Ideas / H. D. Lasswell; ed. A. Brison. – NY.: Harper & Brothers, 1948. – P. 216–228.

205. Letter from da editir // HonestMag [Electronic resource] : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2014. – Mode of access: (last updated: 22.02.2014). – Title from the screen.

206. Liberation News Service [Electronic resource] // peeep.us : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 04.02.2014). – Title from the screen.

207. Lippman W. Public Opinion / W. Lippman/ – NY : Harcourt Brace, 1922. – p. 427.

208. Llewellyn R. D. The Use of Electronic Only Journals in Scientific Research [Electronic resource] / Richard D. Llewellyn // The Use of Electronic-Only Journals in Scientific Research : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

209. Loadstar [Electronic resource] // peeep.us : [web-site]. – Electronic data. – London : 2013. – Mode of access: (last updated: 20.08.2013). – Title from the screen.

210. Longer Bio for Tim Berners-Lee // World Wide Web Consortium (W3C) [Electronic resource] : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2014. – Mode of access: (last updated: 22.02.2014). – Title from the screen.

211. Lowery S., DeFleuer M. Milestones in Mass Communication Research / S. Lowery, M. DeFleuer // Media Effects / S. Lowery, M. DeFleuer. – NY : Longman, 1995. – 3 ed. – P. 400–401.

212. Magazine [Electronic resource] // Webster Dictionary : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2014. – Mode of access: (last updated: 05.02.2014). – Title from the screen.

213. McElhearn K. Apple and the incredible vanishing CD drive [Electronic resource] / Kirk McElhearn // Macworld : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

214. McLellan D. Flash Satay: Embedding Flash While Supporting Standards [Electronic resource] / Drew McLellan // WebCite query result : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

215. McLuhan M. Press: Government by Newsleak / M. McLuhan // Understanding Media: The Extensions of Man / M. McLuhan. – NY, London, Sydney, Toronto, 1966. – Section 21. – P. 203–216.

216. McQuail D. Mcquail’s Mass Communication Theory: An Introduction / McQuail D. – London : Sage, 4th ed. 2004. – р. 11.

217. Menace Dr. Angel of Death [Electronic resource] // The anti Big Brother association. – 1993. – №1 : [web-site]. – Electronic data. – San Francisco : 1993 . – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

218. Menace Dr. Appendix C [Electronic resource] // The anti Big Brother association. – 1993. – №1 : [web-site]. – Electronic data. – San Francisco : 1993. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

219. Menace Dr. Disclaimer [Electronic resource] // The anti Big Brother association. – 1993. – №1 : [web-site]. – Electronic data. – San Francisco : 1993. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

220. Menace Dr. Letter from the head guys [Electronic resource] // The anti Big Brother association. – 1993. – №1 : [web-site]. – Electronic data. – San Francisco : 2014 . – Mode of access: (last updated: 05.02.2014). – Title from the screen.

221. Menace Dr. LySergic Acid Dylithamite [Electronic resource] // The anti Big Brother association. – 1993. – №1 : [web-site]. – Electronic data. – San Francisco : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

222. Menace Dr. Reflection on the Old School [Electronic resource] // The anti Big Brother association. – 1993. – №1 : [web-site]. – Electronic data. – San Francisco : 2014. – Mode of access: (last updated: 05.02.2014). – Title from the screen.

223. Mindw0rk История компьютерного андеграунда: Хакеры 80-х [Electronic resource] // BugTraq.Ru : [web-site]. – Electronic data. – Moscow : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

224. Monty V. Web Journals And Education / V. Monty // Education libraries. – Cincinnati, Ohio.: Special Libraries Association, Education Division ,1996. – Vol. 20. – № 3. – Р. 31.

225. Muuss M. A New Discussion Group Thursday, The ’Security Digest’ Archives [Electronic resource] / Michael Muuss // TCP/IP Digest. – 1981. – Volume 1: Issue 1 : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

226. Muuss M. Administrivia [Electronic resource] / Michael Muuss // TCP/IP Digest. – № 6 : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 05.02.2014). – Title from the screen.

227. Muuss M. TCP-IP Digest, Plans, etc.//TCP/IP Digest, 1981[Electronic resource] / Michael Muuss // Rfc Editor : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

228. Netta grayarea Gilboa HoHoCon [Electronic resource] // Cult of the Dead Cat. – 1994 : [web-site]. – Electronic data. – San Francisco : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

229. Neumann P. G. Afterword [Electronic resource] / Peter G. Neumann // The Risk Digest. 1985. – Volume 1: Issue 1 : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 05.02.2014). – Title from the screen.

230. Neumann P. G. Welcome to RISKS@SRI-CSL [Electronic resource] / Peter G. Neumann // The Risks Digest Volume 1: Issue 1. : [web-site]. – Electronic data. – . – Mode of access: (last updated: 05.02.2014).– Title from the screen.

231. New Horizons in Adult Education [Electronic resource] // Nova.edu : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

232. New-list [Electronic resource] // Ezine Publishers & Email Marketers Promote Their New Email Newsletter’s Here For Free : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2014. – Mode of access: (last updated: 05.02.2014). – Title from the screen.

233. Norvaisa A. Ace of arteFACTed newsleter over here [Electronic resource] / Arunas Norvaisa // arteFACTed. – 1994 // T E X T F I L E S : [web-site]. – Electronic data. – San Francisco : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

234. Nutworks [Electronic resource] // T E X T F I L E S : [web-site]. – Electronic data. – San Francisco : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

235. Okerson A. Scholarly Journals at the Crossroads: A Subversive Proposal for Electronic Publishing An Internet Discussion about Scientific and Scholarly Journals and Their Future [Electronic resource] / A. Okerson // Frl.org : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: www.arl.org/scomm/ subversive/toc.html (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

236. Online magazine [Electronic resource] // peeep.us : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 04.02.2014). – Title from the screen.

237. Oxford Dictionaries [Electronic resource] // Oxford Dictionaries : [web-site]. – Electronic data. – Oxford : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

238. PC Life [Electronic resource] // peeep.us : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 04.02.2014). – Title from the screen.

239. PC World [Electronic resource] // PC World : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2014. – Mode of access: (last updated: 05.02.2014). – Title from the screen.

240. PDF и Flash-журналы [Electronic resource] // PDF и Flash-журналы : [web-site]. – Electronic data. – Moscow : 2014. – Mode of access: (last updated: 05.02.2014). – Title from the screen.

241. Perkins S. Approaching the ’80s Zine Scene [Electronic resource] / Perkins Stephen // Zinebook : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2014. – Mode of access: (last updated: 04.02.2014). – Title from the screen.

242. Peter I. History of the Internet browser wars [Electronic resource] / Ian Peter // The dotcom bubble : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: . (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

243. Prime Anarchist Column [Electronic resource] // T E X T F I L E S : [web-site]. – Electronic data. – San Francisco : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

244. Prytherch R. Harrod’s Librarians’ Glossary and Reference Book: A Directory of Over 9,600 Terms, Organizations, Projects and Acronyms in the Areas of Information Management, Library Science, Publishing and Archive Management / R. Prytherch. – Gower, 2000.– 753 р.

245. Published [Electronic resource] // Published.com : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 05.02.2014). – Title from the screen.

246. Punk Fanzines and the Creation of a DIY Aesthetic [Electronic resource] // Scissors and Glue : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2014. – Mode of access: (last updated: 04.02.2014). – Title from the screen.

247. Revision [Electronic resource] // Revision : [web-site]. – Electronic data. – Moscow : 2014. – Mode of access: www.revision.ru (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

248. Rizun V. V. The vital questions of mass communication theory : monograph / V. V. Rizun. – Kyiv : Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2009. – 168 p.

249. Roistacher R. C. The virtual journal / R. C. Roistacher // Computer Networks. – 1978. – № 2. – P. 18–24.

250. Root Category List [Electronic resource] // Magazines Download : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 05.02.2014). – Title from the screen.

251. Rubin Ch. Distilled Online Wisdom: Boardwatch Magazine [Electronic resource] / Charles Rubin // Distilled Online Wisdom: Boardwatch Magazine : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

252. Sanchez G. Intro [Electronic resource] / Guido Sanchez // BLaH. – 1992. – №1 : [web-site]. – Electronic data. – San Francisco : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

253. Senders J. The scientific journal of the future // American Sociologist. – 1976. – № 11. – P. 160–164.

254. Serials Management in the Electronic Era: papers in Honour of Peter Cellatly, Founding Editor of the Serials Librarian / ed. J. Cole, J. W. Williams. – NY; London : The Haworth Press, 1996. – 234 p.

255. Shelton J. Learning With Computers [Electronic resource] / Compute! Magazine : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2014. – Mode of access: (last updated: 20.08.2013). – Title from the screen.

256. Smart J. Cracker Of The Year [Electronic resource] / Jeff Smart // /ILLEGAL. – №24 : [web-site]. – Electronic data. – San Francisco : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

257. Smart J. Wow. It’s in english, too! Illegal №22 [Electronic resource] / Jeff Smart // ILLEGAL. – №22 : [web-site]. – Electronic data. – San Francisco : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

258. Smith M. Voices from the WELL: The Logic of the Virtual Commons [Electronic resource] / UCLA, Department of Sociology : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2014. – Mode of access: (last updated: 05.02.2014). – Title from the screen.

259. So, what is the Bastard Magazine? [Electronic resource] // Bastard Magazine : [web-site]. – Electronic data. – Madrid : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

260. Softdisk [Electronic resource] // peeep.us : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 05.02.2014). – Title from the screen.

261. SOMA № 8 [Electronic resource] // Maissoma.com : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2014 . – Mode of access: . (last updated: 05.02.2014). – Title from the screen.

262. Sondak N. The paperless journal / N. Sondak, R. Schwartz // Chemical Engineering Progress. – 1973. – № 1 (69). – P. 82–83.

263. Stacy C. For Research Use Only Not for Public Distribution [Electronic resource] / C.Stacy // TCP/IP Digest. – 1982. – Vol. 1. – № 12 : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

264. Sterling B. Biography [Electronic resource] // Bruce Sterling – Professor of Internet Studies and Science Fiction – Biography. : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

265. Sterling B. The Hacker Crackdown: Law and Disorder on the Electronic Frontier [Electronic resource] / Bruce Sterling // The Project Gutenberg Ebook : [web-site]. – Electronic data. – Berlin : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

266. Stoneman Ph. From Zine to E-Zine [Electronic resource] / Phil Stoneman // The Fanzine Dissertation – From Zine to Ezine : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

267. Strona grupy dyskusyjnej [Electronic resource] // PL.REC.ASCII-ART : [web-site]. – Electronic data. – Warsaw : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

268. Sundaram A. Towards the Design of an Hypermedia Journal [Electronic resource] / Anita Sundaram // Alexia.lis.uiuc.edu : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: URL: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

269. Swamp Ratte A statement from CULT OF THE DEAD COW/cDc communications [Electronic resource] // Cult Dead Cow : [web-site]. – Electronic data. – San Francisco : 2014 . – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

270. Tag [Electronic resource] // Tag: definition of tag in Oxford dictionary : [web-site]. – Electronic data. – Oxford : 2014. – Mode of access: (last updated: 05.02.2014). – Title from the screen.

271. TCP/IP [Electronic resource] // peeep.us : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 05.02.2014). – Title from the screen.

272. TCP/IP Digest [Electronic resource]. – 1982. – Volume 1: Issue 10 : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

273. Tenopir C. Toward Electronic Journals: Realities for Scientists, Librarians and Publishers / C. Tenopir, D. King. – Washington : Special Libraries Association, 2000. – 488 p.

274. Tenopir C. Use and Users of Electronic Library Resources: an Overwiev and Analysis of Recent Research Studies / C. Tenopir. – Washington, D.C. : Council on Library and Information Resources, 2003. – 72 p.

275. The AQ Chief. Make a bomb in the kitchen of your Mom Inspire №1 – 33 [Electronic resource] : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2013. – Mode of access: – Title from the screen.

276. The Circle of Lost Hackers. A brief history of the Underground scene [Electronic resource] // Phrack Magazine. : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

277. The Masked Avenger. Making life hell for another. [Electronic resource] : [web-site]. – Electronic data. – San Francisco : 2013. – Mode of access: – Title from the screen.

278. The Online Journal of Current Clinical Trials (OJCCT) [Electronic resource] // Taylor & Francis Online : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

279. The Public-Access Computer Systems Review [Electronic resource] // Access Computer Systems Review : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

280. The Sensei Introduction: The Syndicate Report [Electronic resource] // T E X T F I L E S : [web-site]. – Electronic data. – San Francisco : 2014. – Mode of access: (last updated: 05.02.2014). – Title from the screen.

281. Thelistoflists [Electronic resource] // The List of Lists : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2014. – Mode of access: (last updated: 05.02.2014). – Title from the screen.

282. This month’s letter from Angel of Death [Electronic resource] // T E X T F I L E S : [web-site]. – Electronic data. – San Francisco : 2014. – Mode of access: (last updated: 05.02.2014). – Title from the screen.

283. This month’s letter from Angel of Death [Electronic resource] // The anti Big Brother association № 2 : [web-site]. – Electronic data. – San Francisco : 2014 . – Mode of access: (last updated: 15.03.2013). – Title from the screen.

284. Turoff M. The Electronic Journal: a Progress Report Journal of the American Society for Information Science (last updated: 1986) / M. Turoff, R. Ililtz // ABI/INFORM Global. – 1982. – № 33. – Р. 195–197.

285. Typografie a graficky design [Electronic resource] // Typo.cz : [web-site]. – Electronic data. – Prague : 2014. – Mode of access: – Title from the screen.

286. Ulrich’ International Periodicals Directory [Electronic resource] // Ulrichsweb : [web-site]. – Electronic data. – Berlin : 2014. – Mode of access: (last updated: 22.02.2014). – Title from the screen.

287. Unphamiliar Territory // Cult of the Dead Cat. – 1994. [Electronic resource] // T E X T F I L E S : [web-site]. – Electronic data. – San Francisco : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

288. Vanderbeek S. Poemfield [Electronic resource] // Prehysteries of New Media : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

289. Virus Bulletin issue archive [Electronic resource] // Virus Bulletin : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

290. Volko C. D. An Introduction to Diskmags and the Demo Scene, and my personal relationship to them [Electronic resource] // Claus D. Volko : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

291. Volume [Electronic resource] // Oxford dictionary : [web-site]. – Electronic data. – Oxford : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

292. Volume [Electronic resource] // Webster Online Dictionary : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2014. – Mode of access: (last updated: 04.02.2014). – Title from the screen.

293. Walleij L. Why do we maintain the Illegal archives? [Electronic resource] // T E X T F I L E S : [web-site]. – Electronic data. – San Francisco : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

294. Warnock J. PDF: Its Past, Present and Future [Electronic resource] // Classic Planet PDF : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

295. Web_2.0 [Electronic resource] // peeep.us : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 04.02.2014). – Title from the screen.

296. Websters Online Dictionary [Electronic resource] // Websters-online-dictionary : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

297. Webzine [Electronic resource] // peeep.us : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 04.02.2014). – Title from the screen.

298. Welcome to f11! [Electronic resource] // f11: for photographers and aficionados : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2014. – Mode of access: (last updated: 05.02.2014). – Title from the screen.

299. Welcome, friends [Electronic resource] // EzineEmpire : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

300. What is a Virtual Community and Why Would You Ever Need One?? [Electronic resource] // fullcirc.com : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2014. – Mode of access: (last updated: 04.02.2014). – Title from the screen.

301. What is an ezine? [Electronic resource] // Zinester : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 04.02.2014). – Title from the screen.

302. What is TCP/IP? [Electronic resource] //A Word Definition From the Webopedia Computer Dictionary : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

303. White D. The Gatekeepers: A Case Study in the Selection of News / D. White // Journalism Quaterly. – 1950. – № 27. – С.383–390.

304. Who speaks English? [Electronic resource] // The Economist : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

305. Why subscribe to the print edition? [Electronic resource] // Net Magazine Creative Bloq : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 05.02.2014). – Title from the screen.

306. Wiggins R. W. Pioneering Internet Publishing Efforts [Electronic resource] // The Internet for Everyone Chapter 18, Section 3 : [web-site]. – Electronic data. – New-York : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

307. Worthless Piece of Shit [Electronic resource] // T E X T F I L E S. – 1994. – №1 : [web-site]. – Electronic data. – San Francisco : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

308. W-O-S – это пространство поиска и эксперимента [Electronic resource] // W-O-S : [web-site]. – Electronic data. – Moscow : 2014. – Mode of access: (last updated: 05.01.2014). – Title from the screen.

309. Wusteman J. XML and e-journals / J. Wusteman // OCLC Systems & Services. – 2003. – Vol. 19. – № 4. – Р. 125–127.

310. Zakon R. Hobbes’ Internet Timeline [Electronic resource] / Robert H’obbes’ Zakon // Hobbes’ Internet Timeline – the definitive ARPAnet. Internet history : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 06.02.2014). – Title from the screen.

311. Zine [Electronic resource] // peeep.us : [web-site]. – Electronic data. – London : 2014. – Mode of access: (last updated: 04.02.2014). – Title from the screen.