Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Державний апарат
як складова механізму держави

Шестопалова Л. М.

Державний апарат – система органів держави як державних організацій, що наділені правом застосування засобів державного примусу, контролюють і координують діяльність державних підприємств та державних установ.

Ознаки державного апарату України:

1) органи держави утворюють чітко структуровану систему, елементи якої взаємодіють між собою з метою забезпечення ефективної реалізації функцій держави;

2) кожний орган держави наділений компетенцією (повноваженнями, предметом відання, юридичною відповідальністю), що визначається в нормах права;

3) форми діяльності державного апарату в цілому і кожного з його елементів детально регламентуються приписами нормативно-правових актів;

4) згідно з конституційним принципом поділу влади органи держави поділяються на:

– законодавчі;

– виконавчі;

– судові.

Принципи організації і функціонування апарату сучасної демократичної правової держави:

– народовладдя;

– суверенність державної влади;

– законність;

– гуманізм;

– орієнтація всієї діяльності на задоволення інтересів і потреб людини, забезпечення реальності й охорони прав людини і громадянина;

– соціальна справедливість – забезпечення балансу інтересів різних соціальних прошарків, націй, етнічних груп, захист злагоди і консенсусу в суспільстві;

– організація і здійсненні державної влади згідно з принципом поділу влади, тобто її диференціювання на законодавчу, виконавчу, судову;

– систематичне залучення до виконання державних функцій різноманітних громадських об’єднань, співпраця з ними;

– забезпечення пріоритету в механізмі реалізації влади, методів переконання та виховання.