Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Види функцій держави

Шестопалова Л. М.

Здійснення державних функцій – складний і багатогранний процес впливу держави, в особі її органів та їх посадових осіб, на певне коло суспільних відносин.

Видові групи функцій держави:

1. За соціальним значенням державної діяльності:

– основні;

– неосновні.

А) Основні функції держави – напрями діяльності держави, без здійснення яких вона не може нормально функціонувати та розвиватися; вони характеризують призначення держави, найбільш загальні, найважливіші напрями її діяльності на певному етапі розвитку.

Загальні риси основних функцій держави:

– у них з найбільшою повнотою виявляються сутність держави та її соціальне призначення (основна функція рабовласницької та феодальної держав – придушення опору пригноблених класів, а сучасної демократичної держави – соціальне обслуговування населення);

– реалізація цих функцій покладається не на окремі органи держави, а на державу в цілому, їх здійснення забезпечується діяльністю всього державного апарату або багатьма його складовими;

– за своїм змістом основні функції держави мають комплексний характер, їх об’єктом є широке коло споріднених суспільних відносин, на які і впливає певна система напрямів державної діяльності.

Групи основних функції держави за найважливішими напрямами державного впливу на суспільні відносини:

– оборона країни;

– захист правопорядку, законності;

– охорони прав і свобод громадян тощо.

Б) Неосновні функції держави – елементи основних функцій, які, проте, самі собою не розкривають сутності держави.

Неосновні функції, наприклад, основної функції держави – оборони країни:

– зміцнення збройних сил;

– розвиток науково-технічного прогресу для забезпечення армії озброєнням;

– забезпечення відповідних пропорцій військового і цивільного виробництва тощо.

Неосновні функції держави – складові структури її основних функцій, напрями діяльності держави з виконання її завдань у конкретній, і в цьому розумінні більш вузькій сфері суспільних відносин, здійснення яких забезпечується відповідною діяльністю окремих ланок державного апарату, а не державою в цілому.

2. Функції держави за сферами її діяльності:

а) внутрішні функції держави – здійснюються в межах певної держави, в яких виражається її внутрішня політика:

– регулювання економічних відносин;

– організація суспільної праці;

– охорона правопорядку, законності, прав і свобод громадян;

– соціальний захист населення;

– охорона та раціональне використання природних ресурсів;

б) зовнішні функції держави – забезпечують здійснення зовнішньої політики держави (оборона країни, підтримання міжнародного миру, економічного співробітництва).

3. Функції держави з точки зору тривалості їх здійснення:

а) постійні функції держави – здійснюються протягом усього часу існування держави (оборона країни, охорона правопорядку);

б) тимчасові функції держави – здійснюються лише протягом певного періоду існування держави (у перші роки існування Радянської держави – придушення опору пануючих раніше класів).

4. Функції держави за сферами суспільного життя:

– економічні;

– політичні;

– гуманітарні тощо.

Держава нині реалізує (має реалізовувати) основну функцію – соціальних послуг – з метою забезпечення більш високого рівня життя населення всієї країни (надання матеріальної допомоги, поліпшення умов праці, підвищення зарплати і пенсій, охорони здоров’я, розвиток освіти, покращення житлових умов тощо).