Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

А з гору-двору вітер повіват

Запис Ю.Федьковича

А з гору-двору вітер повіват,

Вітер повіват, Дунай висихат,

Дунай висихат, зілєм заростат,

А тото зілє спасає звіре,

А тото звірє – білий оленець,

У него ріжки у двадціть конець,

А на тих ріжках срібний тарелець,

На тім тарілці золотий столець,

На тім стільчику гречний молодець,

Гречний молодець, на ймня пан…

На гуслях грає, красно співає,

Єго бадечко бай нарікає:

– Гой сидиш, синку, як в бога днинка,

Як в бога днинка, як сонце в жнивка,

Гой сидиш, сидиш, нічо не видиш,

Що прийшли, прийшли далекі післи,

Принесли тобі три даруночки:

Перший дарунок від паняночки,

Від паняночки рантух-сорочку,

Як біл, біленька, як лист, тоненька.

Другий дарунок від царя з Відня,

Від царя з Відня коника в сріблі,

Як сокіл, сивий, як лебідь, гривий.

Третій дарунок від пана бога,

[У друкованому варіанті далі так:

Як господь, добра, як земля, щасна,

Як ясна зоря в погоду красна.

(«Писання», І, стор. 622-623, № XVIII)]

Від пана бога суджена доля,

Солодка, як мід, добра, як хліб.


Примітки

Друк. за автографом (відділ рукописів Інституту літератури ім. Т. Шевченка АН УРСР, ф. 58, од. зб. 63, арк. 10). Варіант див. – «Писання», І, стор. 622 – 623, XVIII.

Подається за виданням: Народні пісні Буковини в записах Юрія Федьковича. – К.: Музична Україна, 1968 р., с. 43.