Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Циганка (1)

Юрій Федькович

Николаєві Кочеранюкові з Великого Села на поклін


Примітки

Друк. Поезії, Коломия 1867, вип. 2, стор. 63 – 96.

Подається за виданням: Писання Осипа Юрія Федьковича. Перше повне і критичне видання. Том 1. Поезії / З перводруків і автографів зібрав, упорядкував і пояснення додав д-р Іван Франко. – Льв.: друкарня Наукового товариства ім. Шевченка, 1902 р., с. 243 – 261.

Автограф невідомий.

Перший твір Ю. Федьковича під назвою «Циганка», фрагменти якого друкувалися в журн. «Вечерниці» (1862, № 24, с 209) та «Зоря» (1889, № 10, с 166), за слушним здогадом І. Франка, мабуть, не був завершений. Коментована поема написана в кінці 1865 – на початку 1866 р. Весною 1866 р. вона уже згадувалась автором серед закінчених поезій [див.: Писання, т. 4, с. 129].

Николай Кочеранюк з Великого Села – За свідченням О. Маковея, це Микола Кочерган із с. Дихтинця, військовий товариш Федьковича [Життєпись, с. 426].

Шалата М. Й. Примітки. – В кн.: Юрій Федькович Поетичні твори. Прозові твори. Драматичні твори. Листи. – К.: Наукова думка, 1985 р., с. 528 – 529.