Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Від перекладчика

Павло Волянський

Переклад Єнсена монографії про Шевченка, зладжений д-ром І. Мандюком [Д-р Альфред Єнсен: . Життя українського поета. – Перемишль 1921.], спонукав мене перекласти й другу розвідку з области українського письменства того самого шведського ученого – невеличку студію про Енеїду Котляревського, поміщена в літературно-науковому збірнику в честь І. Франка [Привіт Ів. Франкови в сорокаліття його письменської праці 1874 – 1814. – Львів: 1916, стор. 215 – 225] під заголовком: «Kotljaewsky’js travestierte Äneide». Хотя й автор мусів держатись у своїй праці вузьких границь, по причині обмеженого місця згаданого ювілейного збірника, все таки зібрав він досить багатий матеріял та подав цінні вказівки при розборі твору, що ним починається відродження українського письменства. Та найважніше – те, що оцією студією запізнавсь образований світ з українською травестією Енеїди, яка – по думці Єнсена – заслугує щодо оригінальної вартості на перше місце в європейській літературі.

Нехай отже й цей переклад буде висловом великої пошани для вченого чужинця, що так щиро полюбив український народ.

Вп. Дир. А. Яремі, що зволив прочитати рукопис і причинитись до його видрукування, складаю щиру подяку.

Перемишль в січні 1921 р.

Павло Волянський.