Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Радянський етап розвитку російського месіанізму

Дмитро Донцов

Після того, як Ленін перейняв державну владу, він почав втілювати ті принципи, які також були принципами царськими і мали своє обґрунтування в аморфній організації російського суспільства і в повній відсутності культури в ньому. Може бути, саме тому, що царизм в останні роки виявився нездатним послідовно здійснювати принцип абсолютизму, коли він створив Думу (парламент Росії з 1906 по 1917), дозволив деяку свободу друку і т.п. і тим самим привів до розхитування нездатного до самоврядування народний організм Росії – можливо, саме тому у критичний момент виступив більшовизм, як “deus ex machina”, як рятівник російських “вроджених принципів”. Це була, мабуть, лише спроба зберегти агонізуючу імперську державну систему, яка була інфікована отрутою західноєвропейського лібералізму. Про такий можливий випадок можна прочитати в “пророків” наступним чином: коли Леонтьєв обговорює можливість перенесення принципів європейської культури, принципів європейського лібералізму в Росію, він утішає себе і читача тим, що це не може мати довготривалого успіху, тому що той лібералізм – “може бути так легко розчавлений двома зовсім неліберальним силами – буремним нігілістичним натиском і міцною обороною наших великих історичних принципів” [К. Леонтьев. Произведения, том. V., Ст. 386 російського видання].

“Захист великих історичних принципів” це не забезпечив, і він має бути заміненим “нігілістичним натиском”, свідки чого ми були, і на його чолі сам Христос Олександра Блока “в белом венчике из роз” – і в ньому проявився Антихрист. Цей натиск, так само як для царату, так і для російської революції смертоносні паростки для європейської культури в Росії. Тепер ми намагаємось знайти відповідь на наше запитання: чому Росія сприймає Європу принципово вороже, і чому вона повинна поборювати Європу. Аморфна російська маса може бути керована тільки абсолютизмом, а самодіяльна європейська громадськість орієнтуються тільки на свої власні дії. Саме тому Росія захищає себе від європейських принципів і не дозволяє поширення європейські бацили у себе, оскільки ті провідні принципи, прищеплені в Росії, можуть тільки привести до хаосу і розпаду державного механізму.

З іншого боку, Росія повинна прагнути знищити ту Європу, викорчувати європейські ідеї всюди, куди сягає її вплив, оскільки ці ідеї є єдиним захистом від будь-яких форм абсолютизму, в тому числі і російського. Однак він прагне до влади над континентом, щоб зруйнувати духовну спільноту, яка єднає на Заході одиниці в групи, стани, класи і союзи, нації і намагається перетворити цих людей в аморфну, нездатну до спротиву масу. Ці європейські принципи Росія завжди поборювала, якою б формою ця боротьба не була закамуфльована. Росія боролася не з буржуазією, а проти принципу особистої гідності і права, який Ленін, а також Леонтьєв безнадійно плутали з “буржуазністю” .

У минулому Москва боролася проти шляхти, яка “пригноблює народ” в Польщі або в Україні, тому що цей стан репрезентував корпус, вороже налаштований проти абсолютизму, який з мечем і пером у руці скеровував політичне життя свого народу. З часів більшовицької революції Росія боролося проти селянського класу в Україні, який пробудився до свідомого політичного життя і був найбільшою перешкодою московського деспотизму в Україні.

Радянська Росія бореться з “ жовтим синдикатом” і проти лідерів європейського соціалізму, тому що для захоплення під свій контроль західноєвропейського робітничого руху, необхідно зробити з робітництва позбавлену керівництва масу. Радянська Росія бореться проти будь-якої думки, що переважає “ідеали” здичавілого егалітаризму і егоїзму, які рано чи пізно завжди приводять до абсолютизму. Радянська Росія бореться проти добровільної кооперації, проти організованого колективізму, заснованого на принципах високорозвиненого індивідуалізму. Це боротьба во ім’я ідей, які є спільними для царського режиму і більшовизму.

Боротьба з української козацькою старшиною у 18 столітті, проти української церкви в 19 столітті, проти українського селянства у 20 столітті – це були тільки перші етапи російської кампанії проти Заходу; подальшою була боротьба з польськими “панами” в 1832 і 1861 роках, польської католицької церкви під час царювання Миколи II (на перевагу так званим маріанітам), а потім проти європейського робітничого руху. Ціль лишається завжди та сама – деморалізація будь-якої спільноти, її розпад на незліченну кількість “плям” Каткова, що є необхідною умовою панування Росії в Європі. Чи йдеться про зовнішню чи внутрішню політику Росії, всюди можна помітити те саме. Коли Росія в даний час сприяє таким прошаркам суспільства, як люмпен-пролетаріат на Заході, вона прагнула і прагне в першу чергу перетягти ті елементи за кордоном на свій бік, яких би вона віддячила ідеалами егалітаризму, і намагається схилити їх до чужого їм абсолютизму, щоб вони були готові до здійснення цих ідеалів, що означало б їхню політичну смерть як жертву демагогії Росії.

Можна знехтувати питанням “майбутньої” або “третьої Росії”, так само, як і питанням, чи буде коли-небудь Росія в стані отримати європейські принципи. Чи мав рацію Чаадаєв, коли сказав: „Nous avons je ne sais quoi dans le sang, qui repousse tout verkable progres” [Чаадаев. Lettres sur la Philosophie de l‘histoire]. Одне є певним, що Росія до цих пір в ході усієї своєї тисячолітньої історії виявила нездатність сприйняти ідеї Заходу, що всі її спроби наслідувати Заходу, були марними. Але, цього ніколи і не буде. Загрозою стоїть вона серед народів Заходу, не приховуючи свій намір проковтнути будь-кого з цих народів одного за другим, зігнути їх або зламати. Чи буде Захід здатним кинути новітнім монголам гідну відповідь?

Примітки

жовтий синдикат – жаргонна назва робітничого об’єднання (профспілки, переважно у Франції), котра намагається досягнути угоди з капіталістами, на противагу «червоним синдикатам».