Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Від видавництва

УВС

Націоналізм як світогляд, як органічний рух, а не кабінетна теорія, наперекір приписуваним йому кризам, поcтійно розвивається і міцніє як вирішальний чинник напрямку людської історії. У XX-ому столітті, виразніше ніж будь-коли, націоналізм тріумфальним походом зрушує народи і міняє політично-географічне обличчя земної кулі; сьогодні навіть малі й маловідомі народи Азії й Африки усамостійнюються й творять свої національні держави.

Націоналізм особливо позначився і в історії України, а в останні десятиліття бурхливо проявив себе в історичних чинах ОУН і УПА. Саме йому, мабуть найбільше, треба завдячувати і підметне висунення української проблеми та її актуальність на форумі міжнародної політики.

Особлива, вирішальна роля націоналізму в житті й розвитку народів, зокрема українського, є одним із мотивів, чому УВС перевидала «Націоналізм» Д. Донцова, відзначаючи таким способом і 40-ліття з дня першої публікації цього твору на рідних землях [Львів-Жовква, 1926, друк. оо. Василіян]. А вже перше видання «Націоналізму» Донцова мало значний вплив на розвиток модерного українського націоналістичного світогляду.

Це вже третє видання «Націоналізму» – справлене автором, з його новою передмовою, мовно зредаговане відповідно до сучасного правопису. Таким чином відзначаємо і великі заслуги автора для оформлення поняття українського націоналізму, публіциста-корифея, визначного ідеолога і політичного діяча. Попередні видання «Націоналізму» (друге – циклостилеве, Мюнхен, 1958) вже належать до бібліографічної рідкості; щоб заповнити цю прогалину, даємо українській спільноті наново цей твір, який за 40 років багато причинився до духової кристалізації української нації. На ідеях цього твору виховувалася нова генерація українця-європейця з національною психікою, безкомпромісового («нехай стіна об стіну вдариться»), динамічного революціонера-борця за самостійність України. Наголошенням націоналістичних рацій і максимальних вимог, волюнтаризму, позитивних тез антисоціалізму й антиматеріалізму, «Націоналізм» Донцова впродовж 40 років успішно протиставляв «провансальській» ментальності «хахлів» і «малоросів» суверена української національної думки; розкривав перед нами духову скарбницю великих предків, вилонивши з неї і таку перлину-символ як «Місія хреста і меча» («На диявола хрест, на ворога меч»), що з уваги на географічне положення України і на християнські основи її духовості є чи не постійним елементом української національної ідеології.

Шановні читачі – як прихильники, так і противники націоналізму – самі оцінять вартість і значення «Націоналізму» Донцова: його заслуги чи недоліки, його ідеї та вплив на українські визвольні змагання, як і його літературну вартість. Шановний читач легко завважить, як виразно «Націоналізм» вказує шлях до самостійності: – це не по-плебейському благанням на колінах у сльозах шукати полегш для «неньки – рідної землі», а по-лицарському певним і гідним «Я» ставити своє суверенне «ТАК!».