Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

«Опис Татарії» М.Броневського: джерелознавчі спостереження

Жарких М.І.

Мартин Броневський – автор латиномовного "Опису Татарії", відомого з першого видання в Кельні в 1595 р. та наступних передруків. Цей твір досить активно використовується дослідниками як джерело з історії та археології Криму 16 ст., але, як це не дивно, він ніколи не був предметом спеціального джерелознавчого дослідження. Не намагаючись дати в цій статті вичерпні відповіді на всі запитання джерелознавчого характеру, я спробую висвітлити ті питання, що лежать безпосередньо на поверхні, та окреслити деякі напрямки подальших студій.

Відомості про автора

Видання опису

Мета і програма опису

Склад твору

Броневський і Страбон

Ототожнення античних географічних назв із сучасними у творі Броневського

Автори 16 ст.

Письмові джерела, знайдені в Криму

Особисті спостереження автора

Історичні дані

Географічні об’єкти 16 ст. в описі

Вимірювання віддалей в описі

Тваринний світ

Тенденція опису

Висновки

Стаття закінчена 15.08.2003 р.

Вперше опублікована: "До джерел: збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя", К.-Льв., 2004 р., т. 2, с. 313 – 350.