Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Трактат Михалона Литвина як соціальна утопія та історичне джерело

Жарких М.І.

Михалон Литвин є автором твору "Про звичаї татар, литовців та москалів". Рукопис його не дійшов до нас в цілості, твір відомий лише з латинського першодруку, виданого в Базелі в 1615 р. Видавець твору Ґрасер скоротив оригінальний текст, зауваживши, що проминена решта твору містить тільки скарги на зіпсовані звичаї (але і в тому тексті, що надруковано, цих скарг не бракує). Таким чином утворилися "Десять уривків з твору М.Литвина", які були двічі перекладені російською мовою [1].

Історіографія

Особа автора

Мета написання твору

Утопія

Реформація

Зміст твору

Структура твору

Біблійні цитати

Образ татар

Литовський статут

М.Меховський та Я.Длугош

Античність у творі Литвина

Інші європейські джерела

Хроніка Биховця

Литвин і Герберштейн

Прото-Герберштейн

Опис України

Висновки

Післяслово

Примітки

1. Michalonis Lithuani De moribus Tartarorum, Litvanorum et Moscorum, Fragmina X, multiplici Historia reserta et Johan. Lasacii Poloni de Diis Samogitarum, caeterum Sarmatorum et falsorum Christianorum, item de religione armeniorum. – Basileae: 1615; Десять отрывков разнообразного исторического содержания [из сочинения] Михалона Литвина "О нравах татар, литовцев и москвитян". – Архив историко-юридических сведений, 1854 г., т. 2, половина 2, отд. 5, с. 1 – 78 (переклад С.Д.Шестакова); Мемуары, относящиеся к истории южной России. – К.: 1890 г., т. 1, с. 1 – 58 (переклад К.М.Мельник, на який я скрізь посилатимусь). Окрім цих видань, в 1966 р. у Вільнюсі вийшов литовський переклад, яким я не вмію скористатись через незнання мови; кажуть, що нове видання твору надруковано у Москві в 1994 р., але я поки що не зумів його знайти (див. Післяслово).