Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Карти Смілянщини 1787 року

Тетяна Гедзь

У січні 1787 року князь Францішек Ксаверій Любомирський продав Григорію Потьомкіну, який на той час управляв Катеринославським намісництвом Російської імперії, величезний маєток в центрі України − Смілянську волость разом з Межиріцьким ключем. Обставини цієї угоди разом із документами, що її стосуються, віднайденими у Державному архіві Черкаської області, викладено у статті Юрія Мариновського та Івана Удовика “Документи про смілянську маєтність (Смілянщину) Г.О. Потьомкіна (1787–1796/1797): ще одне трактування” [1]. У цій же статті згадується, що за наказом нового власника, Григорія Потьомкіна, наприкінці жовтня того ж 1787 року, обер-квартирмейстер барон фон Тизенгаузен створив карту новопридбаних земель, названих Смілянським графством.

У згаданій вище статті Ю. Мариновського та І. Удовика надано детальний опис карти “Смілянського графства”, але сама карта не була опублікована, що цілком зрозуміло: в рамках статті в журналі було неможливо якісно відтворити усі деталі карти, а без цього її публікація втрачала зміст. Для цілей публікації карти більш зручним є формат мережевої публікації, що надасть змогу побачити якісне зображення станом на 1787 рік частини території України від села Межиріч до Новомиргорода і від Звенигородки до Жаботина.

У жовтні 1897 року фон Тизенгаузеном одночасно було створено дві карти Смілянщини, “загальна” і “детальна”, що нагадує підхід Г. Л. де Боплана до картографування території України.

Перша, “загальна” карта, має назву “Карта графства Смелянского с разделением оного на 7 губерний” [2]. Для кожної з цих “губерній” на карті наведено такі статистичні розрахунки (мовою оригіналу):

Описание губерний

Звание оных Число десятин Местечка Села Деревни Монастыри Итого
Смелянска 84000 1 22 7 2 32
Каменска 76000 2 17 14 - 33
Турьянска 76000 2 15 14 2 33
Шполянска 76000 1 17 20 - 38
Ольшанска 84000 1 23 3 - 27
Городянска 84000 1 13 6 1 27
Мошенска 85000 2 15 11 1 29
Всего 555000 10 122 75 6 213

Рис. 1. “Загальна” карта − “Карта…

Рис. 1. “Загальна” карта − “Карта графства Смелянского с разделением оного на 7 губерний”, 1787 рік

Друга, “детальна” карта, має назву: “Карта графства Смелянского светлейшего князя Потемкина-Таврического Александра Григорьевича. Cоставил 31 октября 1787 года квартирмейстер барон фон Тизенгаузен [с ведомостью о количестве душ и земли]” [3]. Вона складена у чотири рази крупнішому масштабі, ніж “загальна” карта. Саме її зміст було викладено та проаналізовано у згаданій статті Ю. Мариновського та І. Удовика.

1-1

1-1

1-2

1-2

1-3

1-3

1-4

1-4

2-1

2-1

2-2

2-2

2-3

2-3

2-4

2-4

3-1

3-1

3-2

3-2

3-3

3-3

3-4

3-4

Рис. 2. “Детальна” карта − “Карта графства Смелянского светлейшего князя Потемкина-Таврического Александра Григорьевича”, 1787 рік

На карті розміщена таблиця з назвою “Ведомость, сколько состоит в Графстве Смелянском по новому розделению губерний, местечек, сел, деревень и всяких разного звания мужеска и женска пола душ, также и десятин земли”. Ця таблиця була розрахована на заповнення за кожною окремою “губернією”, чого укладач карти по якійсь причині не зробив. Заповнений олівцем лише підсумковий рядок таблиці. Надаємо окремі уточнення до змісту підсумкового рядка “детальної” карти, наведеного у статті Ю. Мариновського та І. Удовика (мовою оригіналу):

Местечек 9 (за “загальною” картою 10: Сміла, Кам'янка, Телепин, Турія, Гуляйполе, Шпола, Вільшана, Городище, Мошни, Межиріч). Зазначимо, що на Смілянщині найбільшими за кількістю дворів були не містечка, а села В’язівок і Лебедин);

Селений 205 (згідно із таблицею “Описание губерний” на “загальній” карті загальна кількість “сел” і “деревень” становить 197);

Дворов 20961;

Церквей 167;

Монастырей муж. 4, жен. 2 (за “загальною” картою також 6);

Пахотной и сенокосной 345000 десятин земли;

Лесных угодьев 210000 десятин земли;

Итого 555000 десятин земли (що співпадає з даними “загальної” карти).

Постає запитання: який зміст укладач карти вкладав у слово “деревня”, яких, за “загальною” картою, на Смілянщині було 75. Перше, що спадає на думку – так названо населені пункти, що не мали церков, але в таке визначення не вписується “д. Александровка” (смт Олександрівка Кіровогр. обл., див. "загальну" карту), що на той час вже мала церкву. Більшість населених пунктів без церков були нещодавно заснованими слободами. 1770-80-ті роки – час масового осадження нових слобід на Смілянщині, особливо у південній її частині, яких тоді виникло 48 [4].

Спадає на думку інше значення слова “деревня” – розчищене від лісу, тобто від дерев, місце для поля під оранку [5]. У 1787 році ліси займали майже половину території Смілянщини. На картах відображено початок того періоду часу, коли мешканці слобід, заснованих серед лісових масивів, почали активно знищувати ці самі лісові масиви. Порівняння обрисів лісів Лебединського і Бовтиша на картах Смілянщини з їх жалюгідними залишками, помітними на супутниковій карті, ілюструє масштаби знищення.

На картах Смілянщини ми бачимо землю, на якій панував клімат, відмінний від сучасного, більш холодний та вологий [6]. Передусім, це відобразилось на тогочасній річковій системі. На “детальній” карті відображено мережу малих річок, частина яких на даний час або зникла, або зміліла і втратила назви. Фантастичне враження справляє широке русло річки Ірдинь, до якої біля Сміли впадала річка Тясмин і плинула далі до Дніпра тим же руслом, але вже під своєю назвою (частини 1-3, 2-3 і 2-4 “детальної” карти). Обриси широкого русла Ірдині і Тясмину, фактично, не змінилися за 150 років з часу створення карти України Боплана.

Фантастично виглядає територія навколо села Драбівка (частина 1-2 карти), яке знаходилось на острові. Річки Рось і Вільшанка з'єднувалися двома протоками. Перша, південніше села Драбівка, мала назву “река Дежова” (через 70-80 років вже "болото Дижове"), друга, на схід від Драбівки, на більш пізніх картах має назву "болото Имшан". З'єднання Росі й Вільшанки через "реку Дежова" було причиною того, що на Спеціальній карті Боплана Вільшанка впадає в Рось, а не в Дніпро. Поряд із селом Драбівка позначено укріплення, сліди якого донині помітні на супутниковій карті [7]. Це – єдине укріплення, позначене на території Смілянщини. Широке русло річки Вільшанка з численними островами формувало відмінний від сучасного рельєф і робило виправданою назву “Мошенские горы” для вкритих лісом пагорбів, що розділяли русла річок Вільшанки й Тясмину (частина 1-3 карти). Це не єдині "горы" на карті. Рельєфні пагорби, вкриті лісом біля села Межиріч називаються Мижирицкие горы (частина 1-2 карти), а біля села Пекарі – Пекарские горы (частини 1-2, 1-3 карти).

У згаданій статті Ю. Мариновського та І. Удовика наведено список лісів і борів, річок і урочищ, позначених на “детальній” карті. Зазначимо, що цей список не є вичерпним, його можна доповнити назвами кількох позначених на карті невеликих лісових масивів та малих річок.

Припустимо, що, аналогічно річковій системі, обриси лісів з часів картографування Боплана також не змінились, тому що не змінилися клімат та інтенсивність людського впливу. Спробуємо знайти на детальній карті Смілянщини ліси, позначені Бопланом,.

Ліси Бовтиш і Лебединський вже згадано вище.

Ліс Нерубай позначено під такою ж назвою (частини 3-3, 3-4 карти).

Бопланівський ліс Romczyn на карті Смілянщини відсутній. На захід від Лебединського лісу, між селами Михайлівка і Скотареве, позначено дубовий лісовий масив без назви (частина 3-2 карти), можливо, це і є Romczyn Łas Боплана.

Далі на захід, вище від села Капустине, у Боплана позначено ліс Werbicz (Вербич). На карті 1787 року на цьому місці суцільного лісового масиву нема, але позначено рослинність уздовж ярів. Яри могли зарости вербами, що і дало місцевості назву, зафіксовану Бопланом.

На картах Боплана на сході від Вільшани й на південному сході від села Тарасівка позначено Kierelow Łas. На північному заході від Тарасівки знаходиться інший, безіменний, лісовий масив. Вище Вільшани у Боплана познвчено Maydonow Łas, причому з цього лісу починається річка Maznik R. Ці три лісові масиви оточують ділянку Чорного шляху, саме тому Боплан приділив їм таку увагу.

Відповідна ділянка місцевості зображена на частині 2-1 “детальної” карти. Чорний шлях, напевне, проходив на захід від Вільшани між витоками річок, між селами Козацьке -Зелена Діброва, Тарасівка-Керелівка (Шевченкове). На північному заході від Тарасівки позначені ліси Прокопи і Маслів Яр, що можуть відповідати безіменному лісу Боплана. Частиною Maydonow Łas можна вважати великий лісовий масив навколо села Майданівка з назвами Лес Братерский і Лес Царев (що явно є більш пізнім топонімом). “Кандидатами” на Kierelow Łas є два невеликі лісові масиви Лес Боровиков і Лес Кумпанов, що знаходились безпосередньо на вододілі [8].

Між річками Вільшанка й Ірдинь у Боплана позначено великий лісовий масив із назвою Orley Łas (по назві села Орловець?). На карті 1797 року (частини 2-2, 2-3) цей масив наявний на тому ж місці з аналогічними обрисами, але він не має єдиної назви, бо складаєься з кількох лісів. Це Лес Старосельской, Лес Замятьевской, Лес Балаклейской, Лес Смелянской. Невідомо, наскільки давні ці топоніми, і чи насправді цей лісовий масив мав єдину назву в часи Боплана. Можна припустити умовність окремих назв лісових масивів на карті Боплана, що були ним названі за найбільшим/найближче розташованим селом або за іншою ознакою.

Які ще об’єкти ми можемо побачити на детальній карті:

– рельєф (підвищення, яри), відтворений з надзвичайною точністюю. Для частини ярів наведено назви. Усі малі річки починалися в ярах, біля них, власне, були розташовані села і хутори;

– села і містечка, контури яких напрочуд точно вписано у рельєф, 95 відсотків з них існує донині. Детальна карта Смілянщини допомагає уточнити роки фундування церков у селах (слободах), оскільки частина їх на карті ще не має позначки наявності церкви. Крім того, схоже, укладач карти мав знання не тільки про наявність у населеному пункті церкви, а й про її розташування, тобто розміщення хрестика на карті насправді вказує, у якій частині села церква знаходилась;

– численні хутори, частина яких згодом злилася з найближчими селами, а частина зникла;

мережу шляхів, що є відображенням адміністративного устрою та тогочасних економічних зв’язків;

– безліч ставків на малих річках, що були влаштовані навіть там, де поряд не було поселень;

– численні водяні млини, що були важливим елементом економічної інфраструктури та, відповідно, мають окреме позначення в “Изьяснении знаков” у лівому нижньому кутку карти [9];

– позначення заводів (цегляних і порохового);

– інші деталі, що доповнюють дані з уже відомих історичних джерел.

Додаток: Покажчик назв на детальній карті Смілянщини (села, містечка)

м.
Назва на карті К-ть дворів Частина карти Сучасна назва
Александровка (поза межами маєтку) - 3-3, 3-4 Олександрівка, смт Кіровогр. обл.
Андреевка (поза межами маєтку) - 3-2 Андріївка, село Кіровогр. обл.
Антоновка 66 3-2 Антонівка, село Черк. обл.
Бабычи (поза межами маєтку) 63 1-2 Бабичі, село Черк. обл.
Байбузи 53 1-3 Байбузи, село Черк. обл.
Балаклея 212 2-3 Балаклія, село Черк. обл.
Баландиха 195 3-3 Баландине, село Кіровогр. обл.
Барковичев (поза межами маєтку) - 3-2 На сучасній карті відсутнє
Белозерье 221 1-3 Яснозір'я, село Черк. обл.
Березняки 148 2-3, 3-3 Березняки, село Черк. обл. (біля м. Сміла)
Березняки 53 1-3 Березняки, село Черк. обл. (поблизу с. Мошни)
Березовка 51 3-3 Катеринівка, село Черк. обл.
Берки 61 3-4 Бірки, село Кіровогр. обл.
Богачовка (поза межами маєтку) - 2-1 Багачівка, село Черк. обл.
Болтишь 154 3-3, 3-4 Бовтишка, село Кіровогр. обл.
Буда Федорова 76 3-2 Буда-Макіївка, село Черк. обл.
Буда 100 1-2 Буда-Горобіївська, село Черк. обл.
Буда 77 2-3 Буда-Орловецька, село Черк. обл.
Будища 37 1-3 Будище, село Черк. обл. (поблизу c. Мошни)
Будище 73 2-1 Будище, село Черк. обл. (Звенигородський р-н, поблизу c. Моринці)
Будка 39 2-3 На сучасній карті відсутнє
Бузуковець 27 2-3 Бузуків, село Черк. обл.; Малий Бузуків, село Черк. обл.
Бундорова 24 3-3 Бандурове, село Кіровогр. обл.
Бурти 138 2-2 Бурти, село Черк. обл.
Бурты 26 3-3 Бурти, село Кіровогр. обл.
Валява 346 1-2, 2-1 Валява, село Черк. обл.
Васильков 188 2-2, 3-1, 3-2 Васильків, село Черк. обл.
Ведисовка (?) 22 3-2 Вітязевка, село Кіровогр. обл.
Вербовка 86 3-3 Вербівка, село Черк. обл. (Кам'янська міська громада)
Вербовка 112 2-2 Вербівка, село Черк. обл. (Вільшанська селищна громада)
Вербовка 12 3-1 Вербовець, село Черк. обл.
Вергуни (поза межами маєтку) - 2-3, 2-4 Вергуни, село Черк. обл.
Верещаки (поза межами маєтку) - 1-1, 2-1 Верещаки, село Черк. обл.
Веселой кут 63 3-2 Веселий Кут, село Черк. обл.
Винопій(?) 27 3-2 Нова Ярославка, село Черк. обл.
Водяна 140 3-2 Водяне, село Черк. обл.
Воробьевка 59 1-2 Горобіївка, село Черк. обл.
Вороновка 163 2-2 Воронівка, село Черк. обл.
Вуколичево (поза межами маєтку) - 3-1 Вукитичево, село Кіровогр. обл.
Вязивок 451 2-2 В'язівок, село Черк. обл.
Глиняная балка 28 3-1, 3-2 Глиняна Балка, село Черк. обл.
Гнилець 96 1-1, 2-1 Гнилець, село Черк. обл.
Голиковка 47 3-3, 3-4 Голикове, село Кіровогр. обл.
Голопечень 86 2-3, 2-4 Голов'ятине, село Черк. обл.
Гончариха 3 3-1 Гончариха, село Черк. обл.
Городище, м. 405 2-2 Городище, місто Черк. обл.
Гуляй город 27 2-3, 2-4 Гуляйгородок, село Черк. обл.
Гуляйполе, м. 151 3-2 Частина м. Новомиргород, Кіровогр. обл.
Давидовичева (поза межами маєтку) - 3-1, 3-2 Жовтневе, село Кіровогр. обл.
Девичий мон. Лебединский - 3-2 Лебединський Миколаївський жіночий монастир
Девичий монастырь - 2-3 -
Деренкевець 246 1-2 Деренковець, село Черк. обл.
Драбовка 75 1-2 Драбівка, село Черк. обл.
Драздунка (поза межами маєтку) - 2-3, 2-4 На сучасній карті відсутнє
Думеней(?) (поза межами маєтку) - 2-4 Думанці, село Черк. обл.
Елисаветка 77 3-1 Єлизаветка, село Черк. обл.
Еразмовка 35 3-3, 3-4 Розумівка, село Кіровогр. обл.
Жаботин 197 2-3, 2-4, 3-3, 3-4 Жаботин, село Черк. обл.
Журавка 93 1-1, 2-1, 2-2 Журавка, село Черк. обл. (Звенигородський р-н)
Журавка 101 3-2 Журавка, село Черк. обл. (Шполянський р-н)
Заводовка 96 1-2, 2-1 Завадівка, село Черк. обл.
Закревска или Смолена Руда 14 1-3 Закревки, селище Черк. обл.
Зелена Дуброва 92 2-1, 2-2 Зелена Діброва, село Черк. обл.
Ивангород 123 3-3, 3-4 Івангород, село Кіровогр. обл.
Иванови(?) - 3-1 Іванівка, село Кіровогр. обл.
Игнатовка 27 3-1, 3-2 У складі с. Глиняна Балка, Черк. обл.
Искрина 70 2-1, 2-2, 3-1, 3-2 Іскрене, село Черк. обл.
Кайдановка 84 3-1 Кайтанівка, село Черк. обл.
Калигурка Мокрая 115 3-1, 3-2 Мокра Калигірка, село Черк. обл.
Калигурка Сухая 110 3-1 Суха Калигірка, село Черк. обл.
Калинова 46 2-1, 2-2 Калинівка, село Черк. обл.
Каменка 203 3-3, 3-4 Кам'янка, місто Черк. обл.
Каминечна 31 3-3 Кам'януватка, село Черк. обл.
Камянна 52 2-1, 2-2, 3-1, 3-2 Кам'януватка, село Черк. обл. (Шполянський р-н, поблизу м. Вільшана)
Канончь 107 1-2 Кононча, село Черк. обл.
Капитановка 61 3-2 Капітанівка, село Кіровогр. обл.
Капустина 185 3-1 Капустине, село Черк. обл.
Каро(?)ковка 43 3-2 Частина с. Йосипівка, Кіровогр. обл.
Кауновка 65 3-2 Кавунівка, село Черк. обл.
Кириловка 236 2-1 Шевченкове, село Черк. обл.
Киселевка 41 3-1 Киселівка, село Черк. обл.
Княжа 176 2-1, 2-2, 3-1, 3-2 Княжа, село Черк. обл.
Княжа 84 2-3 Частина м. Сміла, Черк. обл.
Кобилянка 40 3-1 Кобилянка, Черк. обл.
Ковалиха 73 2-3, 3-3 Ковалиха, село Черк. обл.
Козацкое 243 2-1 Козацьке, село Черк. обл.
Колесники (поза межами маєтку) - 2-3, 2-4 На сучасній карті відсутнє
Копеичина 27 2-3, 3-3 Копійчана, селище Черк. обл.
Копотеевка(?) - 3-2, 3-3 Частина с. Тишківка, Кіровогр. обл.
Кортина(?) балка 46 3-1, 3-2 Коротине, село Черк. обл.
Коханьевка 46 3-3 Коханівка, село Черк. обл.
Красненка - 3-2 Частина с. Турія, Кіровогр. обл.
Красноселица 179 3-3 Красносілка, село Кіровогр. обл.
Красноселье (поза межами маєтку) - 3-4 Красносілля, село Кіровогр. Обл.
Крымка 44 3-3 Кримки, село Кіровогр. обл.
Ксавериевка 87 2-1, 2-2 Ксаверове, село Черк. обл.
Кумейки 48 1-2 Кумейки, село Черк. обл.
Кут Шванский (?) - 1-2 Кумейки, село Черк. обл.
Куцовка 109 2-2, 3-2 Куцівка, село Черк. обл.
Лебедин 448 3-2 Лебедин, село Черк. обл.
Лебедовка - 3-3 Лебедівка, село Черк. обл.
Липянка 185 3-2 Липянка, село Черк. обл.
Лисичья (поза межами маєтку) - 3-1 Лисича балка, село Черк. обл.
Листопадовка 93 3-2 Листопадове, село Кіровогр. обл.
Лозановка 115 3-3 Лузанівка, село Черк. обл.
Лозевок 33 1-3 Лозівок, село Черк. обл.
Лозоватка 139 2-1, 2-2, 3-1, 3-2 Лозуватка, село Черк. обл.
Лозоватка (поза межами маєтку) - 3-4 На сучасній карті відсутнє
Лука 27 1-2 Лука, село Черк. обл.
Любомирск 38 3-1 Частина c. Кайтанівка, Черк. обл.
Майдановка 72 2-1 Майдановка, село Черк. обл.
Макеевка 155 3-2 Макіївка, село Черк. обл.
Марьяновка 84 2-2, 3-2 Мар'янівка, село Черк. обл.
Маслова 86 3-2 Маслове, село Черк. обл.
Матусов 283 2-2, 3-2 Матусов, село Черк. обл.
Мелниковка 54 2-3 Мельниківка, село Черк. обл.
Мижирицка гута 21 1-2 На сучасній карті відсутнє
Мижирич, м. 57 1-2 Межиріч, село Черк. обл.
Миргород, город (поза межами маєтку) - 3-2 Новомиргород, місто Кіровогр. обл.
Мироновка 13 1-2 Гута-Межиріцька, село Черк. обл.
Мирополье - 1-2 Миропілля, село Черк. обл.
Михайловка 110 3-2 Кримки, село Черк. обл.
Млеев 276 1-2, 2-1, 2-2 Мліїв, село Черк. обл.
Мон. Монашеский - 3-2 Лебединський Георгіївський чоловічий монастир
Моринцы 176 1-1, 2-1 Моринці, село Черк. обл.
Мошенская гута 11 1-2, 1-3 Гута Станіславчицька, село Черк. обл.
Мошна м. 352 1-3 Мошни, село Черк. обл.
Мошногорский монастырь - 1-3 Мошногірський Вознесенський чоловічий монастир
Надлак (поза межами маєтку) - 3-1 Надлак, село Кір. обл.
Наточийка 80 2-2, 3-2 Надточаївка, село Черк. обл.
Несватова 38 3-3, 3-4 Несваткове, село Кіровогр. обл.
Нестеровка - 3-2 Частина с. Ярославка, Черк. обл.
Нечаевка 101 3-2 Нечаєве, село Черк. обл.
Нечаевка (поза межами маєтку) - 2-3, 2-4 Нечаївка, село Черк. обл.
Николаевка 61 3-2 Частина с. Турія, Кіровогр. обл.
Носачов 218 2-2 Носачів, село Черк. обл.
Окнина 116 3-1 Вікнине, село Черк. обл.
Олшана 325 2-1, 2-2 Вільшана, смт Черк. обл.
Ольховець 20 1-2 Ольховчик, село Черк. обл.
Омельгород 19 3-4 Омельгород, село Кіровогр. обл.
Онофреевский монастырь 25 2-4 Жаботинський Онуфріївський чоловічий монастир
Орловець 361 2-1, 2-2 Орловець, село Черк. обл.
Павловка 27 2-1 Павлівка, село Черк. обл.
Пастырска 165 3-3 Пастирське, село Черк. обл.
Пединовка 209 2-1 Пединівка, село Черк. обл.
Пекари 53 1-3 Пекарі, село Черк. обл.
Пенов(?) 6 3-3 Частина с. Пастирське, Черк. обл.
Перине (поза межами маєтку) - 3-4 На сучасній карті відсутнє
Петрики 34 2-1, 2-2 Петрики, село Черк. обл.
Петровка(?) 17 3-1 На сучасній карті відсутнє
Петроостров (поза межами маєтку) - 3-1 Петроостров, село Кіровогр. обл.
Писаревка 27 3-3 Писарівка, село Кіровогр. обл.
Плаковка 63 3-3, 3-4 Пляківка, село Кіровогр. обл.
Плескачовка 53 2-3, 2-4 Плескачівка, село Черк. обл.
Плюваки - 1-3 Первомайське, село Черк. обл.
Поповка 78 2-3, 3-3 Попівка, село Черк. обл. (поблизу м. Сміла)
Поповка 100 1-2 Попівка, село Черк. обл. (поблизу с. Межиріч)
Поток 30 3-1 Потоки, село Черк. обл.
Проскуровка 25 3-4 На сучасній карті відсутнє
Прусы 164 2-4, 3-3, 3-4 Михайлівка, село Черк. обл.
Радивановка 62 3-3 Радиванівка, село Черк. обл.
Райгород 80 2-3, 3-3 Райгород, село Черк. обл.
Раслева 7 3-2 Розлива, село Кіровогр. обл.
Ребедайлиха 41 2-4, 3-3, 3-4 Ребедайлівка, село Черк. обл.
Ревовка 74 3-3 Ревівка, село Черк. обл.
Рейментаровка нагианова(?) 92 3-3 Дібрівка, село Кіровогр. обл.
Романовка 37 3-1 Радчиха, село Черк. обл.
Ромейковка 25 3-1 Ромейковка, село Черк. обл.
Рохмистровка 167 2-3 Ротмистрівка, село Черк. обл.
Рубаний мост 20 3-2 Рубаний Міст, село Кіровогр. обл.
Рудня - 3-3, 3-4 Частина м. Кам'янка, Черк. обл.
Рушковка 27 3-1 Грушківка, село Черк. обл.
Салевка 2-3 Залевки, село Черк. обл.
Самгородок 73 2-2, 3-2, 3-3 Самгородок, село Черк. обл.
Санжариха 66 2-3, 3-3 Санжариха, село Черк. обл.
Свинарка - 2-2 Петропавлівка, село Черк. обл.
Сегединцы 33 1-1, 2-1, 2-2 Сегединці, село Черк. обл.
Сердедовка или Сухой Ташлык 48 2-2 Сердегівка, село Черк. обл.
Сердечна (поза межами маєтку) - 3-4м місцевість біля с. Омельгород, Кіровогр. обл.
Сердюковка 73 2-3, 3-3 Сердюківка, село Черк. обл.
Сигнаивка 178 2-2, 3-2 Сигнаївка, село Черк. обл.м
Скотарь 73 3-2 Скотареве, село Черк. обл.
Смела, м. 389м 2-3 Сміла, місто Черк. обл.
Смелянка 45 2-3 Мала Смілянка, село Черк. обл.
Соболевка 117 3-1, 3-2 Соболівка, село Черк. обл.
Сокирна 11 1-3 Сокирна, село Черк. обл.
Соколовка 12 3-1 На сучасній карті відсутнє
Солоповка 24 2-3, 2-4 На сучасній карті відсутнє
Сосова (поза межами маєтку) - 2-1 Михайлівка, село Черк. обл.
Ставидло 52 3-3 Ставидла, село Кіровогр. обл.
Станислав 6 1-3 Станіславчик, село Черк. обл. (Черкаський р-н)
Станиславчик 76 2-2, 3-2 Станіславчик, село Черк. обл. (Шполянський р-н)
Староселье 118 1-3, 2-3 Старосілля, село Черк. обл.
Староселячко 37 2-3 Мале Старосілля, село Черк. обл.
Стецовка 109 2-1, 3-1, 3-2 Стецівка, село Черк. обл.
Стримовка 47 3-4 Стримівка, село Кіровогр. обл.
Ступичнина 119 3-1 Ступичне, село Черк. обл.
Сумки 194 2-3 Сунки, село Черк. обл.
Тарасовка 236 2-1 Тарасівка, село Черк. обл.
Ташлык 284 2-3, 3-3 Ташлик, село Черк. обл.
Текелина 29 2-3 Теклине, село Черк. обл.
Телепино, м. 147 3-3 Телепине, село Черк. обл.
Тенетинка 35 2-3 На сучасній карті відсутнє
Терешки 126 2-2, 3-1 Терешки, село Черк. обл.
Терновка 57 2-3, 3-3 Тернівка, село Черк. обл.
Тимашовка 84 3-3 Тимошівка, село Черк. обл.
Тишковка 142 3-2, 3-3 Тишківка, село Кіровогр. обл
Товста 149 2-1, 2-2 Товста, село Черк. обл.
Толмачи 141 3-2 Товмач, село Черк. обл.
Топильня 226 2-2 Топильна, село Черк. обл
Троянка (поза межами маєтку) - 3-2 Троянове, село Кіровогр. обл.
Тубольцы 49 1-3 Тубільці, село Черк. обл.
Турея, м. 241 3-2 Турія, село Черк. обл.
Удудовка 13 2-3 Частина с. Залевки, Черк. обл.
Улана 30 3-3 Олянине, село Черк. обл.
Усетнечна 203 3-3 Оситняжка, село Кіровогр. обл.
Хлыстуновка 138 2-2 Хлистунівка, село Черк. обл.
Хмільна 116 1-2 Хмільна, село Черк. обл.
Хрещатик 45 1-3 Хрещатик, село Черк. обл.
Хутор Кобельского - 2-2, 3-1, 3-2 Ховківка, селище Черк. обл.
Черепин 72 1-2, 2-1 Черепин, село Черк. обл.
Чичиркозевка 127 2-1, 3-1 Чичиркозівка, село Черк. обл.
Чубовка 28 2-4 Чубівка, село Черк. обл.
Шелепухи 60 1-3 Шелепухи, село Черк. обл.
Шоленскаго(?) Красный Брод 14 3-1 Червоний Брід, колишнє село Черк. обл.
Шпакова 30 3-3 Шпакове, село Кіровогр. обл.
Шпола, м. 324 2-2, 3-1, 3-2 Шпола, місто Кіровогр. обл.
Щербаковка 26 3-2 Щербатівка, село Кіровогр. обл.
Юрчиха 55 3-3, 3-4 Юрчиха, село Черк. обл.
Яблоновка 158 2-3 Велика Яблунівка, село Черк. обл.
Язефовка 47 3-2 Йосипівка, село Кіровогр. обл.
Янополь 66 3-2 Частина с. Рубаний Міст, Кіровогр. обл.
Ярове 38 2-3, 3-3 Ярове, село Черк. обл.
Ярославка 71 3-2 Ярославка, село Кіровогр. обл.
Ярошовка - 3-1 Ярошівка, село Черк. обл.
Ясниновата 28 3-3 Ясинуватка, село Кіровогр. обл.

Джерела і література

1. Ю. Мариновський, І. Удовик Документи про смілянську маєтність (Смілянщину) Г. О. Потьомкіна (1787–1796/1797): ще одне трактування // Архіви України. – 2008. – № 5-6. – C. 96–127. Про Смілянський маєток також див.: Ю. Мариновский, И. Удовик. Российское дворянство на территории нынешней Черкасщины с конца XVIII ст. //Пушкинское кольцо. – Ч.1. – Черк., 2010. – С. 202–222; І. Удовик. Доля Смілянського маєтку князя Г. О. Потьомкіна-Таврійського (1791 рр. – першої половини ХІХ ст.) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – 2010. – Вип. 18. – С. 25–31; А. Пивовар. про склад смілянських маєтностей Г. Потьомкіна на час їх придбання у 1787 році // Алфавіти поселень “київських” повітів Вознесенського намісництва 1796 року. – К., 2011; Н. Шепель. ; А. Коваленко. Земли родной минувшая судьба, или Сказание о Смелянщине. – М., 2009.

2. Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА), ф. 846, оп. 16, д. 20801.

3. РГВИА ф. 846, оп. 16, д. 19582.

4. Ю. Мариновський. Черкаська минувшина. Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області до 1917 року. – Кн. 1. – Черкаси, 1997. – С. 138.

5. ; М. Фасмер. // Этимологический словарь русского языка. – М., 1964–1973.

6.

7. Можливо, наявність поряд цього укріплення пояснює походження назви села від слова драб. Див. Б. Черкас. // Енциклопедія історії України: Т. 2: – К., 2004.

8. “Проблема” локалізації трьох Бопланівських лісів в атласі Польщі Річчі-Занноні 1772 року призвела до того, що між Звенигородкою й Вільшаною позначено дві Тарасівки й дві Майданівки: .

9. З огляду на кількість млинів на карті доречно згадати, що найпоширенішим прізвищем в Україні є Мельник: .