Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Нові герби владик Української Греко-Католицької Церкви

Андрій Гречило (Львів)

Одним з напрямів української геральдики, який має давні традиції, але все ще залишається малодослідженим, є церковне герботворення. Відомості про герби українських церковних ієрархів, і православних, і католицьких, подають різні історичні пам’ятки ще з ХVІ-ХVІІ ст. Вже на цей період складається практика подачі єпископських гербів зі спеціальними позащитовими елементами, які вказували на статус власника знака та підкреслювали традицію Східної Церкви (митра, єпископський жезл – на відміну від інфули та пасторалу, вживаних у церквах латинського обряду). Питання оформлення єпископських гербів фіксувалося також у виданнях Канонічного права. В Українській Греко-Католицькій Церкві єпископи використовували власні родові герби з позащитовими елементами. З ліквідацією станової приналежності в ХХ ст. владиками ставали особи, які не мали спадкових гербів, тому питання вибору власного герба відносилося до компетенції самого єпископа. Таким чином постають і сучасні герби владик як в діаспорі, так і після легалізації та відновлення діяльності УГКЦ в Україні (див. Знак. – Ч. 3. – С. 7; Ч. 29. – С.5). Як приклад наведемо кілька єпископських гербів, опрацьованих протягом 2000-2003 рр. (автор проектів – А. Гречило). Щит герба і девізна стрічка розміщені на пурпуровій мантії (привілей вживання якої надавався єпископам за канонічним правом), підбитій горностаєм, увінчаній золотою митрою з червоним підкладом. З-поза мантії виходять золотий єпископський жезл і процесійний хрест.

Герб владики Юліяна Ґбура

Герб владики Юліяна Ґбура (єпарха Стрийського): у синьому полі срібний хрест і чотири золоті мушлі, у золотій главі крокує чорний ведмідь. На синій стрічці золотий девіз: "СПАСИ, ГОСПОДИ, ЛЮДИ ТВОЯ". Срібний хрест і мушлі уособлюють Стрийську єпархію, оскільки на гербі міста Стрия зображений св. Яків, атрибутом якого в церковній геральдиці вживається мушля. Чорний ведмідь вказує на походження Владики з-під Перемишля.

Герб владики Ігора Возьняка

Герб владики Ігора Возьняка: у синьому полі срібний стовп, справа – три срібні листки липи, а зліва – на золотому тригорбі золотий хрест, спис і губка, над ними у срібному трикутнику Всевидяче Око. На синій стрічці золоте гасло: "ГОСПОДИ, МИЛОСЕРДЯ ПРОШУ". Три срібні листки та срібний стовп вказують на походження Владики з с. Липиці над Дністром (листки символізують назву поселення, а стовп – Дністер). Золотий хрест, спис і губка на тригорбі та Всевидяче Око є емблемою Чину Найсвятішого Ізбавителя (Отців редемптористів), до якого належить Владика.

Герб владики Степана Менька

Герб владики Степана Менька (екзарха Донецько-Харківського): у золотому полі щита синє геральдичне вістря, в якому на золотому тригорбі золотий хрест, обабіч якого золота абревіатура, спис і губка, над ними у срібному трикутнику Всевидяче Око, обабіч на золотому фоні – по зеленому яворовому листку, у синій главі – золота риба минь. Під щитом на синій стрічці золотими літерами подане гасло: "ДА ВСИ ЄДИНО БУДУТЪ". Два зелені яворові листки вказують на походження Владики з Яворівщини. Золотий хрест, спис і губка на тригорбі та Всевидяче Око є емблемою Чину Найсвятішого Ізбавителя. Риба минь (миньок) є т. зв. називним символом, який асоціюється з прізвищем власника герба. Також риба вживалася здавна як християнський знак.

Герб владики Гліба Лончини

Герб владики Гліба Лончини: у синьому полі зі золотої основи виростає золота виноградна лоза з двома гронами, справа золотий студитський хрест, зліва – золота літера "М". На синій стрічці золотий девіз: "НЕ НАМ, А ІМЕНІ ТВОЄМУ". Виноградна лоза є давнім християнським символом, що уособлює божественну енергію, прищеплення зародків нового життя. Літера "М" вказує на Маріїнську традицію. Золотий хрест є символом монахів Студійського Уставу, до якого належить Владика.

Герб владики Василя Івасюка

Герб владики Василя Івасюка (екзарха Одесько-Кримського): у зеленому полі срібний хвилястий тонкий андріївський хрест, у верхньому полі – золотий студитський хрест, у правому полі – Архангел Михаїл у срібній одежі зі золотим мірилом і сферою, у лівому – срібна ялинка, у нижньому полі – біжить золотий олень. Під щитом на зеленій стрічці золотими літерами подане гасло: "ГОСПОДЬ – МОЯ СИЛА". Символіка герба уособлює походження владики з Дори (Івано-Франківської обл.). Хвилястий андріївський хрест символізує р. Прут з притоками Кам’янкою та Боярським. Хрест і архангел вказують на місцевий студитський монастир і патрона Дорянської церкви. Зелене поле, ялинка й олень характеризують особливості місцевої флори і фауни.

Опубліковано : Знак, 2004 р., ч. 32, с. 4 – 5.