Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Інтегровані банківські послуги та конкурентоспроможність банківської системи

Момот О. М., Брітченко І. Г.

Монографія

Полтава 2008

Полтавський університет споживчої кооперації України

Момот О.М., Брітченко І.Г. Інтегровані банківські послуги та конкурентоспроможність банківської системи / Під наук. ред. Брітченка І.Г. – Полтава: Редакційно-видавничий відділ Полтавського університету споживчої кооперації України, 2008. – 315 с.

Рецензенти:

Семенов А.Г., проф., д.е.н. (Донецьк);

Ковальов А.І., проф., д.е.н. (Одеса);

Гончаренко В.В., проф., д.е.н. (Полтава);

Матросова Л.М., проф., д.е.н. (Луганськ)

Розглянуто та рекомендовано до друку вченою радою Полтавського університету споживчої кооперації України 29 травня 2008 р., протокол № 6.

У монографії викладено теоретичні та практичні аспекти формування, впровадження та просування інноваційних інтегрованих банківських послуг, котрі дозволяють підвищити конкурентоспроможність як окремого банку, так і всієї банківської системи України при одночасному підвищенні прибутковості банківських операцій та зменшенню їх вартості. Розкрито переваги та перспективи розвитку інтегрованих банківських послуг, їх специфіку та актуальну роль в умовах подальшої інтеграції України до світових банківських процесів та посилення конкуренції в банківському секторі економіки України.

Для викладачів, аспірантів, магістрів і спеціалістів, а також для наукових працівників, банківських працівників, підприємців і тих, кого цікавлять маркетингова діяльність банку та банківської системи.

З любов'ю до життя і до людей

(Момот О.М.)

ЛЮБОВ – це людське почуття, якому властиві наступні визначальні риси:

прагнення до вірності та постійності,

критерій вірності – усвідомлений вибір, постійності – тривалість стосунків.

Спільними ознаками ЛЮБОВІ та наукового, економічного і діалектичного аналізу є порівняння та динаміка (вірність та постійність)

(Наукове визначення ЛЮБОВІ професора Брітченко І.Г.)

Моїй любій дружині,
яка постійно надихає мене

на творчість та наполегливу працю,

Міняйло Тетяні Миколаївні

з любов’ю та вдячністю присвячую цю книгу

(Брітченко І.Г.)