Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Клієнтела як механізм визначення
вартості комерційного банку

Трикозенко О. Г., Брітченко І. Г.

Трикозенко О.Г., Брітченко І.Г. Клієнтела як механізм визначення вартості комерційного банку / Під наук. ред. проф. Брітченка І.Г. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 270 с.

Рецензенти:

Мікловда В.П., член-кор. НАН України, проф., д.е.н. (Ужгород);

Смерічевський С.Ф., проф., д.е.н. (Донецьк);

Ковальов А.І., проф., д.е.н. (Одеса);

Чернявська О.В., проф., д.е.н. (Полтава);

Розглянуто та рекомендовано до друку вченою радою Полтавського університету економіки і торгівлі

У монографії викладено теоретичні та практичні аспекти формування, впровадження та просування інноваційних підходів до клієнтели комерційного банку як інструменту визначення його вартості.

Розкрито теоретичні основи оцінки вартості комерційного банку, підвищення конкурентоспроможності комерційного банку шляхом визначення його клієнтели, здійснено моделювання вартості комерційного банку з урахуванням його клієнтели.

Для викладачів, аспірантів, магістрів і спеціалістів, а також для наукових працівників, банківських працівників, підприємців і тих, кого цікавлять маркетингова діяльність банку та банківської системи України.

„Ми даємо гроші на науку не тому, що ми багаті,

а ми багаті тому, що ми даємо гроші на науку”

Рональд Рейган (Президент США)

„Комерційний банк не тому має багато клієнтів,

що він має багато грошей,

а він має багато грошей тому, що має багато клієнтів”

Ігор Брітченко (д.е.н., професор,

зав. кафедри грошового обігу і кредиту

Полтавського університету економіки і торгівлі)