Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Статистичні індекси
в економічних дослідженнях

Андрієнко В.Ю.

Київ 2004

Book cover

У виданні висвітлюються теоретичні основи застосування індексного методу в економіко-статистичних дослідженнях, проблеми "статистичних парадоксів", використання якісних, кількісних та об’ємних показників, врахування структурних чинників при побудові агрегатних індексів, особливості багатофакторного індексного аналізу.

Для наукових працівників, економістів, статистиків, викладачів і студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей.

Зміст

Передмова

Глава I. Сутність, межі та особливості індексного методу

Сутність індексного методу

Зв'язок індексного методу з іншими методами статистики

Логічні основи факторного індексного аналізу

Види функціональної залежності та особливості індексного аналізу

Глава ІІ. Методологія побудови агрегатних індексів

Система агрегатного індексування

Види величин, що індексуються, і проблеми агрегатних індексів

Суть і кількісна характеристика структурних чинників

Структурний чинник в умовах "статистичних парадоксів"

Індекси якісних показників

Індексування кількісних показників

Індекси об’ємних показників

Індексний метод при аналізі структури соціально-економічних явищ

Глава ІІІ. Багатофакторний індексний аналіз економічних показників

Суть і проблеми багатофакторного індексного аналізу

Ознаки формальності багатофакторних моделей

Класифікація якісних показників в індексному аналізі

Форми взаємозв'язків між якісними показниками

Принципи побудови багатофакторних індексних моделей

Список використаної літератури

Про автора роботи