Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Корпоративні відносини
в банківському секторі

Гаврилко П.П., Кужелєв М.О., Брітченко І.Г.

Фінансові механізми та маркетингові стратегії

Монографія

Рівне – 2016

Гаврилко П. П. Корпоративні відносини в банківському секторі : фінансові механізми та маркетингові стратегії : моногр. / П. П. Гаврилко, М. О. Кужелєв, І. Г. Брітченко. – Рівне : «Волинські обереги», 2016. – 240 с.

Авторський колектив:

Гаврилко П. П. (розділи 2, 3), Кужелєв М. О. (розділи 1, 4), Брітченко І. Г. (розділи 2, 3)

Рецензенти:

Вожняк Д., д.е.н., професор, декан гуманітарного факультету Graduate School of Business – National-Louis University (м. Новий Сонч, Республіка Польща);

Димитров М., д.е.н., професор, директор Інституту економічних досліджень Болгарської Академії Наук (м. Софія, Республіка Болгарія);

Мікловда В., д.е.н., професор, зав. кафедри економіки підприємства ДВНЗ «Ужгородський національний університет», член-кореспондент НАН України (м. Ужгород, Україна);

Сторонянська І., д.е.н., професор, заст. директора з наукової роботи ДУ «Інститут регіональних досліджень імені Мар’яна Долішнього НАН України» (м. Львів, Україна).

Рекомендовано до друку:

рішенням Вченої ради Graduate School of Business – National-Louis University (м. Новий Сонч, Республіка Польща, протокол № 8 від 12 жовтня 2015 р.);

рішенням Вченої ради Ужгородського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету (протокол № 7 від 26 червня 2015 р.);

рішенням Вченої ради Карпатського університету імені Августина Волошина

(протокол № 3 від 30 жовтня 2015 р.)

У монографії досліджено концептуальні основи формування й розвитку системи корпоративних відносин, що виникають у зв’язку з функціонуванням банківського сектору. Досліджено сутність корпоративних конфліктів, виявлено причини їх виникнення й запропоновано механізми захисту інтересів суб’єктів корпоративного процесу.

Досліджено проблему розвитку підприємницької функції в системі корпоративних відносин, визначено особливості використання підприємницької функції в банківському секторі. Розглянуто методи оцінки клієнтської бази комерційного банку, досліджено маркетингову стратегію утримання клієнта як інструмент оптимізації конкурентоспроможності банку, а також запропоновано стратегію підвищення конкурентоспроможності банків України в умовах інтеграції до ЄС.

Висвітлено питання формування фінансової безпеки банків в системі корпоративних відносин, досліджено основні загрози фінансовій безпеці банківської установи та запропоновано концептуальні основи формування механізму забезпечення фінансової безпеки банку.

Для викладачів і науковців, студентів, аспірантів, практиків, працівників органів державного управління, а також усіх, хто цікавиться цією науковою проблемою.