Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Перед лицем ворога

Пилипенко Володимир

Польська антитурецька література
середини XVI – середини XVII ст.

Київ – 2014

Монографія присвячена відображенню військово-політичного протистояння Речі Посполитої та Османської імперії у польській суспільно-політичній думці середини XVI – середини XVII ст. Особлива увага приділена ролі українських земель у контексті цього протистояння.

Книга розрахована як на фахівців, так і широке коло читачів.

Рецензенти:

Брехуненко В.А. – доктор історичних наук;

Луняк Є.М. – доктор історичних наук.

Науковий редактор – Лепявко С.А., доктор історичних наук.

Затверджено до друку рішенням ученої ради

Інституту української археографії та джерелознавства

ім. М.С. Грушевського НАН України