Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Анна Руська – королева Франції в світлі історичних джерел

Луняк Євген

Бібліографічний опис паперової версії видання: Луняк Є. Анна Руська – королева Франції в світлі історичних джерел. – Київ–Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2010. – 96 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 2 від 21 жовтня 2010 р.)

Рецензенти:

доктор історичних наук, проф. Ричка В.М.

доктор історичних наук, проф. Колесник В.Ф.

В монографії на підставі історичних джерел, в тому числі й тих, що раніше не використовувалися у вітчизняній історіографії, розкривається й аналізується життєвий шлях і діяльність королеви Анни, дочки великого київського князя Ярослава Мудрого, що правила у Франції в ХІ ст., наводяться документальні свідчення, які стосуються її біографії. Був зроблений грунтовний аналіз всього комплексу середньовічних свідчень про Анну Ярославну, що дозволило по новому переглянути її життєпис і спростувати низку історичних міфів, які накопичилися в історіографії стосовно цієї постаті. Важливим додатком є вміщення наприкінці книги латинських джерельних свідчень і їх перекладів українською, а також фрагментів з французьких історичних праць доби пізнього середньовіччя, використаних автором при написанні розвідки. Книга розрахована як на фахівців-істориків, так і на широке коло зацікавлених читачів, яким не байдужа історія України та Франції.

Цей твір присвячується всім жінкам,
що вийшли заміж на чужині

Зміст