Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Анна Руська – королева Франції в світлі історичних джерел

Луняк Євген

Бібліографічний опис паперової версії видання: Луняк Є. Анна Руська – королева Франції в світлі історичних джерел. – Київ–Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2010. – 96 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 2 від 21 жовтня 2010 р.)

Рецензенти:

доктор історичних наук, проф. Ричка В.М.

доктор історичних наук, проф. Колесник В.Ф.

В монографії на підставі історичних джерел, в тому числі й тих, що раніше не використовувалися у вітчизняній історіографії, розкривається й аналізується життєвий шлях і діяльність королеви Анни, дочки великого київського князя Ярослава Мудрого, що правила у Франції в ХІ ст., наводяться документальні свідчення, які стосуються її біографії. Був зроблений грунтовний аналіз всього комплексу середньовічних свідчень про Анну Ярославну, що дозволило по новому переглянути її життєпис і спростувати низку історичних міфів, які накопичилися в історіографії стосовно цієї постаті. Важливим додатком є вміщення наприкінці книги латинських джерельних свідчень і їх перекладів українською, а також фрагментів з французьких історичних праць доби пізнього середньовіччя, використаних автором при написанні розвідки. Книга розрахована як на фахівців-істориків, так і на широке коло зацікавлених читачів, яким не байдужа історія України та Франції.

Цей твір присвячується всім жінкам,
що вийшли заміж на чужині

Зміст

Володимир Ричка Передмова ()

Вступ ()

Анна Ярославна як об’єкт історичних досліджень і персонаж художніх творів ()

Анна Ярославна в світлі історичних джерел ()

Значення королеви Анни у вітчизняній та французькій історії ()

Життя та діяльність Анни Руської в дзеркалі середньовічних документів ()

Історики Франції ХVІ-ХVІІІ ст. про королеву Анну ()

Вибрана література, присвячена Анні Ярославні ()