Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Заснування Софійського собору в Києві:
проблеми нових датувань

У збірці представлені матеріали Круглого столу за темою «Заснування Софійського собору в Києві: проблеми нових датувань», який відбувся 7 квітня 2010 р. в м. Києві у приміщенні Українського товариства охорони пам’яток історії та культури за участю українських та російських вчених з Інституту археології НАН України, Інституту історії України НАН України, Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України, Інституту народознавства НАН України, Інституту всесвітньої історії РАН, Інституту мовознавства РАН, Інституту археології РАН, Інституту слов’янознавства РАН, Державного Ермітажу, Санкт-Петербурзького державного університету, Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури України, Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень Міністерства культури і туризму України, корпорації «Укрреставрація», медіа-видавництва «Мислене древо».

Упорядники:

Бобровський Т.А., к.і.н.

Івакін Г.Ю., д.і.н., чл.-кор. НАН України

Толочко О.П., д.і.н., чл.-кор. НАН України

Бібліографічний опис паперової версії видання : Заснування Софійського собору в Києві: проблеми нових датувань / Матеріали Круглого столу. – К., 2010. – 120 c.

Упорядники люб’язно дозволили опублікувати дану збірку статей на сайті «Мислене древо», за що ми висловлюємо їм щиру вдячність.

Зміст

Від упорядників

Загальноісторичний контекст заснування
Софійського собору в Києві та писемні джерела

Толочко Петро Петрович Тисячоліття Софії Київської:
реальність чи фікція?

Котляр Микола Федорович «Софійські архімеди»

Толочко Олексій Петрович Код Нікітенко з маятником

Проблема датування Софійського собору
за новими епіграфічними знахідками

Михеев Савва Михайлович, Виноградов Андрей Юрьевич Эпиграфические открытия и время строительства киевского Софийского собора

Евдокимова Александра Алексеевна О некоторых граффити Софии Киевской

Медынцева Альбина Александровна К методике чтения древних граффити

Рождественская Татьяна Всеволодовна О сомнительных реконструкциях при чтении софийских граффити

Бобровский Тимур Анатольевич Некоторые замечания о софийских граффити с «ранними датами»

Проблема нових датувань та інтерпретацій
монументального живопису Софійського собору

Міляєва Людмила Семенівна Хто був автором програми монументального малярства Софії Київської?

Козак Назар Богданович Перша жертва «нових Аткритій»

Ганзенко Лариса Георгіївна До проблеми датування Софії Київської

Дорофієнко Інна Пантеліївна Софія Київська та проблеми професійності
її досліджень

Датування Софійського собору в контексті
історико-архітектурних та археологічних досліджень

Иоаннисян Олег Михайлович Архитектурные особенности Десятинной церкви и Софийского собора: опыт сравнения

Козюба Віталій Костянтинович До питання про «ідентичність» складу фрескового тиньку Десятинної церкви
і Софії Київської

Стріленко Юлія Миколаївна До питання про ревізію дати побудови Софійського собору: техніко-технологічні дослідження стародавніх будівельних розчинів

Ёлшин Денис Дмитриевич Софийский собор и Десятинная церковь:
есть ли связь?

Архипова Елизавета Ивановна «Нетрадиционная наука» в стенах Софии Киевской

Бобровський Т.А. Хто будував Софійський собор у м. Києві? (археологічний коментар)

Виступи в обговореннях

Ричка Володимир Михайлович Етапи великого шляху

Жарких Микола Іванович Що можна і чого не можна дізнатись про Київську Русь

Івакін Гліб Юрійович З приводу нового датування
Софійського собору

Фрагмент стенограми заключної частини засідання Круглого столу

Резолюція учасників Круглого столу

Додатки