Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Життя і творчість Льва Гумільова

Жарких М.І.

Київ 2004

Передмова

Ця робота почалась в 1996 році і досить жваво продовжувалась десь до кінця 1997 року, коли було написано перші 11 авторських аркушів. Після цього настала велика перерва – аж до 2003 року. Я виправдовуюсь тим, що не сидів склавши руки: за цей час розпочалось і закінчилось видання «Бібліографії старої України», яке забрало дещо часу (200 авторських аркушів за один день не зробиш), запущено на орбіту програму «Мислене древо» (а це теж 100 авторських аркушів самого тільки тексту програми – рахуючі на звичні для науковців міри; а скільки сил вимагає відлагодження програми – того жоден не-програміст не годен зрозуміти: «»). Тепер я вирішив відпочити від програмування і зайнятись чимось легшим, наприклад, наукою. І з цим я приступив другим наворотом до цієї роботи. Деякі розділи, які були написані в 1997 році і які мені подобаються нині, я не вважав за потрібне актуалізувати.

Складніше стала справа з назвою праці. Первісно я назвав її "Закони Льва Гумільова". Потім, з метою зробити назву прозорішою і зрозумілішою, розглядались варіанти "Етногенетичні закони Льва Гумільова", "Лев Гумільов і закони етногенезу", "Лев Гумільов або Закони етногенезу", "Або Лев Гумільов – або закони етногенезу". Зрештою, всі ці варіанти були відкинуті, і я вирішив поділити роботу на дві частини. Перша, присвячена Льву Гумільову, оце перед вами. Друга, присвячена моїм міркуванням з приводу законів етногенезу, зараз обмірковується й, – іншаллах! – буде колись написана.

Зміст

Біографічні відомості про Л.М.Гумільова

Син свого батька

В соціалістичному раю

В соціалістичному чистилищі

Характеристика наукової діяльності Гумільова

Наукова активність Гумільова

Видавнича доля творів Гумільова

Послідовність формування теорії етногенезу

Суспільний резонанс праць Гумільова

Відгук на конкретно-історичні праці

Праці з кочівникознавства

Відкриття та закриття Хозарії

Самообман та спроби його подолання

Концепція відносин Русі та Золотої Орди

Відгук на загальну теорію етногенезу

Дискусія 1970 р.

Стаття В.І.Козлова

Статті 1980-х років

Брехливі звинувачення в антисемітизмі

Стаття Л.С.Клейна

Стаття О.Янова

Нерозуміння теорії Гумільова

Питання про плагіат Ю.В.Бромлея

Цикл історичних романів Д.М.Балашова

Відповіді автора на зауваження щодо його праць

Додаткові екскурси

Легенда про марксистський характер теорії етногенезу

Легенда про географічний характер теорії етногенезу

Неодночасність зволоження Євразії

Коливання рівня Каспійського моря

Вплив клімату на коливання ландшафтних зон

Коливання клімату та рухи кочівників

«Двоєдиний» Гумільова та сучасне розуміння давньомонгольської релігії

Одвічна агресивність Китаю

Час написання книг Л.М.Гумільова

Четвертий період

Бібліографія праць Л.М.Гумільова

Наукові та науково-популярні праці, 1949 – 1969 рр.

Наукові та науково-популярні праці, 1970 – 1987 рр.

Наукові та науково-популярні праці, 1988 – 1998 рр.

Поетичні твори та переклади

Газетні статті та бесіди (interviews)

Dubia

Нашествия Батыя и Мамая на Русь в изображении В.А.Чивилихина

Предварительные замечания о свойствах мировоззрения автора

Образ Любознательного Читателя

В.А.Чивилихин о задачах популяризации истории

В.А.Чивилихин о русской историографии

В.А.Чивилихин – источниковед

Славянофильство В.А.Чивилихина

В.А.Чивилихин о добрых качествах русского народа и дурных качествах монголов

В.А.Чивилихин об этногенезе

Основные черты воззрений В.А.Чивилихина на историю

В.А.Чивилихин о свойствах империи Чингис-хана

В.А.Чивилихин о свойствах государства чжурчженей

В.А.Чивилихин о военном искусстве монголов

В.А.Чивилихин о недоказанных обвинениях

Перспективная благонамеренность В.А.Чивилихина

В.А.Чивилихин об утерянных победах

В.А.Чивилихин о причинах побед орды и поражений русских

В.А.Чивилихин о причинах нашествий монголов

В.А.Чивилихин о роли личности в истории

В.А.Чивилихин о свойствах Золотой Орды и русско-золотоордынском союзе

В.А.Чивилихин о свойствах войска Мамая

Метастазы расизма

Післяслово

Список скорочень

Завантажте безкоштовно повний текст роботи ( 3.47 Мб)